Atos nabywa Anthelio Healthcare Solutions

  • Anthelio zapewni dodatkowe 200 milionów dolarów do istniejących 200 milionów USD w dostarczanych przez Atos systemach usług dla opieki zdrowotnej w Ameryce Północnej, a także 600 milionów dolarów portfela zamówień, tworząc silną bazę dla wzrostu wewnątrz tego dynamicznego sektora.
  • Anthelio wnosi uznane na rynku ochrony zdrowia doświadczenie oraz pełen zakres usług IT, usług zarządzania cyklem przychodów opartych na IP oraz najnowocześniejszych technologicznie rozwiązań w zakresie angażowania pacjentów.
  • Anthelio dodaje znaczącą bazę lojalnych klientów do istniejącej bazy klientów Atos, rozszerzając ślad operacji Atos w Ameryce Północnej poprzez dodanie ponad 1700 pracowników Anthelio, spośród których ponad 1300 znajduje się w USA.
  • W wyniku tego przejęcia Atos wygeneruje 0,4 mld dolarów przychodów w obszarze technologii informatycznych w ochronie zdrowia z 2,5 mld dolarów przychodów w Ameryce Północnej, w swoim największym obszarze geograficznym.

 

Atos, światowy lider w dziedzinie usług cyfrowych, poinformował o podpisaniu umowy nabycia udziałów i przejęciu Anthelio Healthcare Solutions (Anthelio), największego niezależnego dostawcy rozwiązań technologicznych dla obszaru ochrony zdrowia w Ameryce Północnej - przedsiębiorstwa o wartości 275 milionów dolarów. To przejęcie, w całości sfinansowane gotówkowo, stwarza Atos wyjątkową możliwość dotarcia do szerszej bazy klientów na amerykańskim rynku ochrony zdrowia, poprzez zwiększenie skali i zakresu świadczonych usług. Połączona organizacja będzie wspierać potrzeby klientów Atos, aby lepiej optymalizować wyniki finansowe, poprawiać jakość obsługi pacjenta, angażować pacjentów poprzez najnowocześniejsze technologicznie aplikacje oraz odpowiadać na rosnące wymagania w zakresie bezpieczeństwa, ryzyka i zgodności.

 

Anthelio generuje około 200 milionów USD rocznego przychodu, rosnącego na poziomie 8%. Dzięki silnej synergii przychodów, Grupa spodziewa się, że nowo utworzona praktyka ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych osiągnie w 2018 roku dwucyfrowy wzrost organiczny.

 

“Mamy przyjemność powitać zespół Anthelio w Atos. Dzięki swojej bazie mocnych i lojalnych klientów oraz naszemu połączonemu zaangażowaniu w dostarczanie światowej klasy jakości obsługi klienta, naszą ambicją wraz z Anthelio jest wzmocnienie naszej pozycji w obszarze ochrony zdrowia w USA oraz stanie się liderem w zakresie rozwiązań cyfrowych sektora ochrony zdrowia”, powiedział Michael-Alain Proch, Wiceprezes Grupy i CEO Operacji Północnoamerykańskich w Atos. „Cieszę się, że Asif Ahmad, uznany lider w sektorze technologii ochrony zdrowia, obecny CEO Anthelio Healthcare Solutions, poprowadzi naszą nowo utworzoną praktykę opieki zdrowotnej w USA.”

 

“To ekscytująca szansa  dla Anthelio oraz jej klientów”, powiedział Asif Ahmad, CEO Anthelio Healthcare Solutions. „Naszym celem zawsze było dostarczanie wysokiej jakości dla organizacji ochrony zdrowia poprzez rozwiązywanie złożonych problemów klinicznych i biznesowych. Połączenie pozycji lidera Atos w zakresie globalnych usług cyfrowych z pozycją lidera Anthelio w obszarze Healthcare Technology and Revenue Cycle Management jest bezprecedensowe. To przejęcie kierowane jest w stronę wielu podstawowych procesów klinicznych i finansowych, z którymi szpitale i lekarze borykają się dzisiaj.”

 

Atos przejmuje Anthelio od Actis, wiodącej, londyńskiej firmy inwestycyjnej specjalizującej się w rynkach wzrostowych, która stanowiła większościowego akcjonariusza od listopada 2010 roku, a także z McLaren HealthCare Corporation, wiodącej, w pełni zintegrowanej sieci usług zdrowotnych i największego klienta Anthelio.

 

Philip A. Incarnati, Prezes i CEO McLaren HealthCare Corporation powiedział, „Jako długoterminowy partner Anthelio, wierzę, że Atos stanowi właściwy wybór dla wsparcia dalszego rozwoju i cyfrowej transformacji naszej firmy poprzez ponowne podpisanie pięcioletniego kontraktu.”

 

Anthelio został doceniony przez Black Book* za swoje usługi outsourcingowe zarówno w obszarze infrastruktury zarządzania informacją medyczną (HIM - Healthcare Information Management), jak i infrastruktury IT, a także wnosi do Atos ponad 1700 profesjonalistów ochrony zdrowia, spośród których 1300 znajduje się w USA, a 400 w Indiach.

 

Dzięki znakomitej reputacji i opartej na jakości kulturze, w połączeniu z dostarczanymi przez Atos rozwiązaniami transformacji cyfrowej sektora ochrony zdrowia, przejęcie to zapewni klientom rozbudowanie oferty technologicznej, zapewniającej trwałą wartość w dzisiejszym zmieniającym się środowisku opieki zdrowotnej.

 

Planowane przejęcie otrzymało jednogłośne poparcie Rady Dyrektorów zarówno Atos, jak i Anthelio. Oczekuje się, że transakcja zostanie zakończona do końca września 2016r.

 

*Wiodąca, niezależna firma badawcza w sektorze opieki zdrowotnej

 

O Anthelio Healthcare Solutions

Anthelio jest siłą napędową w branży medycznej i największym niezależnym dostawcą rozwiązań technologicznych branży ochrony zdrowia dla szpitali, zawodowych grup lekarzy i innych świadczeniodawców w sektorze ochrony zdrowia. Poprzez zaopatrzenie szpitali w całych Stanach Zjednoczonych w innowacyjne rozwiązania w dziedzinie IT, EHR, HIM, zarządzania cyklem przychodów, zaangażowania pacjentów oraz interoperacyjności przedsiębiorstwa (EI), Anthelio wpływa na jakość opieki ponad 60 milionów pacjentów. Przejęcie firmy Pyramid Healthcare Solutions w 2015 roku poszerzyła ofertę Anthelio usług RCM, jednocześnie rozszerzając jego usługi outsourcingowe w zakresie kodowania medycznego, audytu kodowania, poprawy dokumentacji klinicznej oraz HIM. Wspierane przez najnowsze technologie i tysiące pracowników sektora ochrony zdrowia z dużym klinicznym i operacyjnym doświadczeniem, Anthelio wprowadza trwałą wartość dla ponad 63000 lekarzy i pielęgniarek w setkach organizacji opieki zdrowotnej, wspierając ich roczne dochody w wysokości ponad 67 mld USD. Anthelio posiada siedzibę główną w Dallas, Texas oraz kilka biur w USA i na całym świecie.

Dodatkowe informacje dostępne na stronie: antheliohealth.com

 

O Actis

Actis jest wiodącym inwestorem na rosnących rynkach, odpowiedzialnie dostarczając trwałe i konkurencyjne zwroty. Dzisiaj ma rosnący portfel inwestycji w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej oraz zarządza aktywami wartymi około 6,3 mld USD.

 

Klauzule ograniczenia odpowiedzialności

Niniejsza informacja prasowa zawiera „stwierdzenia dotyczące przyszłości” związane z wysokim czynnikiem ryzyka i niepewności, w tym odnośniki dotyczące spodziewanego wzrostu i rentowności Grupy w przyszłości, które mogą znacząco wpłynąć na oczekiwaną skuteczność inaczej niż wskazano. Stwierdzenia te obejmują przewidywania i oszacowania oraz ich uzasadnienie, oświadczenia dotyczące planów, celów, zamiarów i oczekiwań związanych z przyszłymi wynikami finansowymi, wydarzeniami, działaniami, usługami i możliwościami oraz stwierdzenia dotyczące przyszłych wyników. Istotne czynniki ryzyka i niepewności mogą być związane z czynnikami poza kontrolą Spółki i niemożliwe do dokładnego oszacowania, jak warunki rynkowe lub zachowania konkurentów. Wszelkie stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie, które nie są stwierdzeniem faktu historycznego, w tym oświadczenia o przekonaniach i oczekiwaniach Atos oraz oświadczenia o Anthelio Healthcare Solutions (Anthelio) i / lubplanowanym jego nabyciu przez Atos stanowią oświadczenia wybiegające w przyszłość i powinny być oceniane jako takie. Oświadczenia dotyczące przyszłości zawierające stwierdzenia, które mogą odnosić się do planów, strategii i celów Atos, przyszłych wydarzeń, przyszłych przychodów lub synergii czy wydajności oraz inne informacje, które nie stanowią informacji historycznych. Rzeczywiste zdarzenia lub wyniki mogą się różnić od tych opisanych w niniejszym dokumencie, ze względu na szereg czynników ryzyka i niepewności, które są opisane w dokumencie 2015 Registration Document składanym z Autorité des Marchés Financiers (AMF) w dniu 7 kwietnia 2016 roku pod numerem rejestracyjnym: D. 16-0300 oraz jego aktualizacji złożonej z Autorité des Marchés Financiers (AMF) 4 sierpnia 2016 roku, pod numerem rejestracyjnym: D.16-0300-A01. Atos nie podejmuje, a w szczególności nie ponosi, zobowiązania lub obowiązku aktualizowania lub zmiany jakichkolwiek informacji zawartych powyżej, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo.

  • Share on Linked In