Atos wprowadza automatyczne rozpoznawanie twarzy podczas kontroli pojazdów na granicy hiszpańskiej

Rozpoznawanie twarzy stało się częścią rozwiązania do monitorowania tablic rejestracyjnych, dostarczanego Władzom Hiszpanii przez Atos.

Atos, poprzez swoją markę technologiczną Bull, informuje, że, autorskie rozwiązanie kontroli granicznej CENTINELA, zawiera teraz system rozpoznawania twarzy.

 

CENTINELA umożliwia zarządzanie hiszpańskimi przejściami granicznymi w sposób automatyczny, analizując informacje o wjeżdżających pojazdach, ich właścicielach, a teraz także, dzięki modułowi rozpoznawania twarzy, dokonując rozpoznawania twarzy i identyfikacji pasażerów pojazdu. Twarze kierowców są porównywane z informacjami zawartymi w centralnej bazie danych.

 

Oprogramowanie Atos krzyżowo sprawdza informacje uzyskane na podstawie rozpoznawania twarzy z tablicą rejestracyjną, pozwalając na weryfikację działań nieprawidłowych, takich jak używanie różnych pojazdów przez tego samego kierowcę, ponadnormatywnie dużą liczbę przejazdów granicznych, etc. W wyjątkowej sytuacji, CENTINELA blokuje przejście graniczne zapobiegając podnoszeniu szlabanu i automatycznie wysyłając ostrzeżenie. Rozwiązanie to zapewnia większą kontrolę oraz oszczędza czas ułatwiając pracę służbom granicznym.

 

Dodanie funkcji rozpoznawania twarzy do rozwiązania CENTINELA umożliwia zwalczanie przestępczości transgranicznej i zorganizowanej oraz nielegalnej imigracji w sposób znacznie efektywniejszy. W grę wchodzi szybkie przekraczanie granicy dla towarów i osób upoważnionych.

 

Rozwiązania Atos dla bezpieczeństwa wewnętrznego obecne na całym świecie:

Atos to uznany dostawca rozwiązań dla kontroli granicznej oraz elektronicznych dokumentów tożsamości. Wdrożył wiele rozwiązań w łańcuchu bezpieczeństwa narodowego na całym świecie. Klienci Atos potwierdzili niedawno swoje zaufanie dla biometrycznych rozwiązań rejestrowania danych w Szwajcarii, Czechach i innych krajach Europy Środkowej. Atos zaprojektował i wdrożył w 2015 roku dla rządu Hong Kongu 156 bramek (eGate) automatycznej kontroli granicznej (ang. ABC, Automated Border Control), co doprowadziło do płynnego i bezpiecznego przepływu odwiedzających. W Hiszpanii, rozwiązania Atos monitorują ponad 2000 kilometrów granic morskich, a krajowe dowody tożsamości korzystają z biometrycznego rozwiązania Atos „match on card” (MOC). Atos CardOS, system operacyjny dla kart inteligentnych, jest używany dla wielu kart elektronicznych w sektorze ochrony zdrowia oraz dokumentów tożsamości na całym świecie.

 

O Atos

 

Atos SE (Societas Europaea) to międzynarodowy lider w branży usług informatycznych, osiągający roczne przychody na poziomie 12 mld EUR i zatrudniający około 100 000 pracowników w 72 krajach. Obsługując klientów z całego świata, Atos dostarcza usługi w obszarze usług konsultingowych i technologicznych; integracji systemów i usług zarządzanych, outsourcingu procesów biznesowych; jak również Cloud, Big Data, rozwiązań Security oraz usług transakcyjnych za pośrednictwem Wordline, spółkę grupy Atos będącą Europejskim liderem w obszarze usług płatniczych. Czerpiąc z międzynarodowego doświadczenia w IT, Atos obsługuje klientów z sektora przemysłowego, handlu i usług, publicznego, ochrony zdrowia i transportu, finansowego, telekomunikacyjnego, mediów i użyteczności publicznej.

 

Atos pomaga w tworzeniu przedsiębiorstw przyszłości. Jest światowym partnerem informatycznym Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich. Jest spółką notowaną na giełdzie NYSE Euronext Paris. Działa pod markami Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify i Worldline.

 

W Polsce Atos działa od 2000 roku. W ramach grupy Atos w lokalizacjach w Bydgoszczy, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, Toruniu i Krakowie pracuje ponad 4 000 osób.

 

Po więcej informacji zapraszamy na:

 

www.atos.net

www.facebook.com/atos.polska