Bardzo dobre wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2016

  • Przychód na poziomie 5697 mln €, wzrost o 18% przy stałych kursach wymiany i + 1,7% organicznie
  • Kontynuacja dynamiki biznesowej ze wzrostem poziomu zamówień o 24% rok-do-roku
  • Marża brutto wzrost o 23%, do poziomu 7,8% przychodów
  • Zysk netto akcji Grupy aż o + 67% rok-do-roku
  • Pozytywne przepływy gotówkowe na poziomie 181 mln EUR, wzrost o 74%

Grupa podniosła poziom wszystkich swoich celów na rok 2016. 

 

Atos,  światowy lider w dziedzinie usług cyfrowych, ogłosił wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2016.

 

Przychód osiągnął poziom 5 miliardów 697millionów Euro, rosnąc aż o 17,9% przy stałych kursach wymiany i + 1,7% przy stałym przeliczniku i kursach wymiany. Wzrost organiczny jest na poziomie + 1,8% w drugim kwartale 2016 i jest  odzwierciedleniem trwałości tempa przychodów.

 

Poziom zamówień wyniósł € 6,309 millionów w pierwszej połowie 2016 roku, to jest więcej o 24,0% rok do roku.

 

Marża operacyjna wyniosła € 444.4 milliony, to jest aż o 23,1% więcej w stosunku do marży operacyjnej H1 2015, reprezentując 7,8% przychodów, co oznacza poprawę o 60 punktów bazowych przy stałych kursach wymiany. Zysk netto wyniósł 234 miliony Euro włącznie z 51milionami Euro uzyskanymi za akcje Visa Europe należące do Wordline, a sprzedane do Visa Inc.  Zysk netto Grupy  osiągnął 205millionów Euro, aż + 66,9% w stosunku do H1 2015.

 

Aż o 74% wzrosły przepływy gotówkowe na poziom 181 mln Euro.

 

Thierry Breton, prezes i CEO powiedział: "W pierwszej połowie roku dostarczyliśmy bardzo dobre wyniki finansowe materializujące naszą strategię osiągnięcia wiodącej pozycji w obszarze Managed Services, w celu sprzedaży krzyżowej naszych umiejętności i wiedzy pośród wszystkich naszych Linii Serwisowych . Kontynuując inwestowanie w rozwój naszej oferty, jestem dumy z tempa wzrostu jakie nadaliśmy naszemu biznesowi z poziomem zamówień zwiększonym o 24% w pierwszym półroczu 2016r. oraz rekordowego poziomu przychodów (5,7 miliarda Euro). Przewidujemy także bardzo dobre drugie półrocze w naszym wykonaniu i zakładamy nikły wpływ z tzw. Brexitu. Biorąc to wszystko pod uwagę, Grupa podniosła poziom wszystkich swoich celów na rok 2016. "

 

Więcej informacji znajduje się w załączonym pdf.

 

Kontakt dla prasy:

Media:Terence Zakka+33 1 73 26 40 76

terence.zakka@atos.net

 

Relacje inwestorskie:

Gilles Arditti+33 1 73 26 00 66

gilles.arditti@atos.net

Benoit d'Amécourt+33 1 73 26 02 27

benoit.damecourt@atos.net

  • Share on Linked In