Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

Atos wśród Sygnatariuszy Karty Różnorodności w Polsce!

Idea różnorodności jest bliska naszej firmie. Jako Atos od wielu lat jesteśmy aktywnie zaangażowani w proces zwalczania wszelkich przejawów dyskryminacji. Podpisanie Karty Różnorodności jest bardzo ważnym elementem i dopełnieniem  wielu naszych dotychczasowych działań – mówi Kinga Bloch, CEE Diversity Leader w Atos.
 

Podpisanie Karty Różnorodności oznacza również gotowość do zaangażowania zarówno pracowników, jak i partnerów firmy w działania na rzecz równości społecznej. Mając to na uwadze, Sygnatariusze zobowiązują się do:

·         tworzenia atmosfery i kultury organizacyjnej,

·         wprowadzenia rozwiązań w celu rozwoju równego traktowania,

·         wypracowania i wdrożenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy,

·         wprowadzenia monitoringu antydyskryminacyjnego oraz antymobbingowego,

·         prowadzenia dialogu z osobami zarudnionymi,

·         corocznego raportowania podjętych działań,

·         promowania i upowszechniania zarządzania różnorodnością w Polsce
 

W Atos nieustannie pracujemy nad kreowaniem równych szans zatrudnienia i rozwoju. Jednym z naszych celów jest współgranie zespołu. Połączenie wielu różnych osobowości, doświadczeń, kultur oraz poglądów tworzy nie tylko wysokiej jakości  kreatywne środowisko pracy, lecz również przyczynia się do zwiększania wyników biznesowych firmy. Różnorodność jest zatem elementem, który jest niezbędny do ciągłego i stabilnego wzrostu organizacji – dodaje Kinga Bloch, CEE Diversity Leader w Atos.
 

Zobacz serię filmów „Diversity” przygotowanych wespół z pracownikami Atos Poland Global Delivery Center w Bydgoszczy.

Inicjatywa stworzenia polskiej wersji Karty Różnorodności powstała w maju 2011 roku. zaś niecały rok później – w lutym 2012 roku – nastąpiła jej inauguracja. Treść dokumentu spisana została po konsultacjach z przedstawicielami wielu organizacji reprezentujących interesy  grup społecznych, które narażone są na dyskryminację.
 

W kolejnych latach patronat honorowy nad dokumentem objęli Pełnomocnik ds. Równego Traktowania, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej.