Atos przyspiesza cykl życia aplikacji w chmurze hybrydowej

Bezons, 9 czerwca 2016 - Poprzez swoją markę technologiczną Bull, Atos uruchamia Alien4Cloud™ - pakiet oprogramowania do przyspieszenia transformacji cyfrowej swoich klientów (Application LIfecycle ENablement for Cloud). Alien4Cloud przyspiesza wprowadzanie aplikacji na rynek, od momentu rozpoczęcia prac nad rozwojem oprogramowania, do pełnego zautomatyzowania wdrożenia hybrydowego w chmurze przy użyciu DevOps. Dzięki nowemu rozwiązaniu, klienci mogą odnosić korzyści z elastyczności IT (agility), efektywności rozwoju oprogramowania, wykorzystania modelu time-to-market oraz brak uzależnienia od producenta i unikania sytuacji kiedy usługi lub produkty IT są poza kontrolą organizacji (shadow IT).

 

Wraz z erą transformacji cyfrowej, firmy stale modernizują swoje zasoby IT, rozwijają innowacje i szybko przenoszą się do modeli opartych na chmurze. Najważniejsza jest pełna elastyczność w każdej fazie cyklu życia aplikacji - od rozwoju oprogramowania do produkcji i wdrażania w różnych środowiskach: prywatnych, publicznych i hybrydowych. Według analityków, 2 z 3 przedsiębiorstw będzie mieć ponad 50% aplikacji w chmurze w ciągu trzech lat.

 

 

Uruchomienie w ciągu kilku minut zamiast kilku dni

Alien4Cloud, opracowany przez Bull, to unikalny, otwarty i przyjazny dla użytkownika pakiet oprogramowania. Wykorzystując DevOps, zapewnia zespołom projektowym portal samoobsługowy do poprawy współpracy, skrócenia całego cyklu życia aplikacji, optymalizacji zwrotu z inwestycji i lepszego skupienia się na potrzebach biznesowych pod kontrolą działu IT w kwestii zarządzania i bezpieczeństwa.

 

 

Alien4Cloud oferuje kluczowe zalety:

  • Uruchomienie w ciągu kilku minut zamiast kilku dni i bez wsparcia eksperckiego
  • DevOps oferuje łatwą współpracę między zespołami rozwoju oprogramowania i wdrożenia w trakcie cyklu życia aplikacji
  • Możliwość zmiany miejsca wdrożenia w dowolnej chwili - publiczne, prywatne, hybrydowe
  • Nie ma znaczenia czy migracja następuje z istniejących lub nowych aplikacji, to odbywa się w sposób nieuciążliwy
  • Wykorzystuje specyfikację TOSCA - Topology and Orchestration Specification for Cloud Applications.

"Ten komunikat to kolejny krok w kierunku naszych ambicji wspierania klientów w ich cyfrowej transformacji. Alien4Cloud pomaga działom IT racjonalizować swoje zasoby informatyczne i sprzyja zwiększeniu przewagi konkurencyjnej dzięki krótszemu cyklowi życia aplikacji zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami biznesowymi. Z Alien4Cloud samoobsługowe linie biznesowe nie będą więcej musiały korzystać z niekontrolowanego modelu Shadow IT", stwierdza Jérôme Sandrini, wiceprezes, szef Big Data Software & Services w Atos.

 

 

 

 

  • Share on Linked In