Atos kontynuuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju korporacyjnego