Atos Codex wchodzi na rynek, by pomóc spółkom odkryć wartość ich danych

Atos międzynarodowy lider usług cyfrowych wprowadził na rynek rozwiązanie analityczne Atos Codex, które jest w pełni zintegrowane i nastawione na spełnianie potrzeb biznesu. Według firmy Gartner "do 2017 r. organizacje korzystające ze wskaźników przewidujących wyniki działalności gospodarczej zwiększą swoje zyski o 20%". Atos Codex zapewnia kompleksową analizę danych uwzględniając wszystkie wartości dostarczane przez technologie informatyczne. Zakres usług obejmuje strategię i doradztwo transformacji cyfrowej, przypadki użycia modelu działalności, ekspertyzy danych naukowych, sprawne wdrożenia analizy i ciągłe zarządzanie zmianami.

 

Sebastian Kamiński, Head of Information Management & Analytics,  w Atos Polska, powiedział: "Grupa Atos bardzo konsekwentnie realizuje strategię której jednym z kluczowych filarów jest Big Data. Dowodem na to jest Atos Codex - zaawansowana technologicznie platforma analityczna, której realizacja pochłonęła przez ostatnie 3 lata pracę kilkudziesięciu specjalistów z całego świata. W tej grupie nie zabrakło również konsultantów z polskiego oddziału Atos. Wierzymy, że to doświadczenie będziemy mogli teraz wykorzystać podczas wdrożeń Atos Codex u naszych lokalnych klientów. Atos Codex pozwala przetwarzać i gromadzić bardzo duże ilości danych w trybie real-time z wykorzystaniem środowiska Hadoop. Zbudowane na platformie funkcjonalności, zaawansowane algorytmy analityczne i predykcyjne pozwalają te dane przekształcić w wiedzę, odnaleźć nieznane wcześniej powiązania i uzyskać nowe, wartościowe informacje. Target marketing, Next best action, analiza fraudów czy generowanie i zabezpieczanie przychodów to tylko przykłady use-case'ów które tworzymy w oparciu o platformę".

 

Atos we wrześniu 2015 r. otrzymał od firmy Gartner tytuł "Visionary in the Magic Quadrant Business Analytics Services". Atos zawdzięcza to głównie rozszerzeniu platformy Atos Codex o aplikacje do przetwarzania danych in-memory i big data oraz temu, że Atos działał jako partner transformacji branżowej według koncepcji Internet of Things (IoT) w działaniach operacyjno-rozpoznawczych, szczególnie produkcyjnych.

 

Atos Codex powstał w wyniku rocznej współpracy z partnerami strategicznymi, przede wszystkim Siemensem. W ramach tej współpracy Atos i Siemens opracowały wspólną zaawansowaną architekturę platformy analitycznej o nazwie Sinalytics. Ta skalowalna, wstępnie przygotowana platforma została zaprojektowana od podstaw, aby mogła być modułowa i niezwiązana z konkretnymi dostawcami, a także aby można ją oprzeć na danej metodzie związanej z przepływem pracy. Dzięki takim cechom może ona działać równolegle do obowiązujących procedur. Szczególną uwagę poświęcono bezpieczeństwu i spójności danych oraz zgodności z różnymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi w całej Europie.

 

Atos Codex może przynieść korzyści prawie każdemu przedsiębiorstwu o rozmiarze od średniego do wielkiego, operującego w środowiskach korzystających z danych na dużą skalę, takich jak wytwarzanie, sprzedaż, telekomunikacja, administracja publiczna, usługi finansowe, pogoda i klimatologia, obrona, służba zdrowia, transport, media, energia i usługi komunalne.

 

Platforma Atos Codex jako usługa w chmurze jest dostępna w ciągu kilku godzin, występuje również w wersji on- premise. Kilka przykładów, jak Atos Codex umożliwia klientom wykorzystanie potencjału gromadzonych danych:

 

  • Wzrost przychodów operatorów telekomunikacyjnych – Atos Codex w czasie rzeczywistym analizuje doświadczenia klientów i działania w sieci, wspierając tym samym tworzenie indywidualnie dopasowanych działań marketingowych. Pozwala to operatom telekomunikacyjnym na natychmiastową zamianę ich danych w możliwości generujące przychody. 
  • Zminimalizowane przestoje sprzętu – dzięki środowisku składającemu się z narzędzi analitycznych oraz danych diagnostycznych (takich jak wibracja, wstrząsy i skumulowane narażenie na ekstremalne warunki), Atos Codex przewiduje dopuszczalny zakres operacyjny, wskazując konieczność dokonania prewencyjnej wymiany części w celu zapobiegania przestojom. Rozwiązanie to zostało stworzone dla dużych spółek (i we współpracy z nimi), aby zmniejszyć czas przestoju i zwiększyć niezawodność. Platforma Atos Codex szybko dostarczyły bardzo cennych obserwacji.
  • Poprawianie interakcji marketingowych i program lojalnościowy – Atos stworzył  dla znaczącego europejskiego przedsiębiorstwa lotniczego rozwiązanie zarządzania danymi i analizy, w celu wzbogacenia ich usług lojalnościowych. Atos opracował hurtownię danych i modele analityczne, korzystając z pomocy ekspertów naukowych do spraw obróbki danych, aby udoskonalić segmentację członków programu lojalnościowego, zoptymalizować kampanie marketingowe i zmniejszyć liczbę nadużyć.

Kompetencja w dziedzinie globalnej analizy
 

Ponad 4500 ekspertów analityki biznesowej i analityków Atos oferuje swoją pomoc na całym świecie, aby wspomóc wdrożenie Atos Codex. W Polsce i w Indiach powstały dwa Centra Globalnego Dostarczania, mające na celu zaoferowanie konkurencyjnych cen oraz umożliwienie wymiany  informacji dotyczących zakresu odpowiedzialności i umiejętności  osób związanych z Atos. W Centrach Kompetencji w Dziedzinie Zaawansowanej Analizy nad aplikacjami danych i algorytmami pracują setki architektów rozwiązań i ekspertów naukowych zajmujących się obróbką danych, aby dostarczać wymierne korzyści biznesowe pozyskane z danych klientów za pomocą rozwiązań Atos Codex.

 

Atoscodex.pl

 

Oświadczenia Gartner o wyłączeniu odpowiedzialności

Gartner nie wspiera żadnego dostawcy, produktu lub usługi opisanych w swoich publikacjach badawczych i nie doradza korzystającym z technologii, aby wybierali tylko tych dostawców, którym wystawiono najwyższe oceny lub inne oznaczenia. Publikacje badawcze Garner zawierają opinie organizacji badawczej Gartner i nie powinny być interpretowanie jako stwierdzenia faktów. Gartner nie przyjmuje odpowiedzialności za wszystkie reklamacje wyrażone i dorozumiane dotyczące niniejszych badań, włączając w to gwarancje wartości handlowej lub przydatności w określonym celu.

 

 

 

  • Share on Linked In