Wyniki roczne Atos za 2015 rok – wszystkie cele osiągnięte

Atos, światowy lider w dziedzinie usług cyfrowych, zaprezentował swoje roczne wyniki za rok 2015.  Przychody wyniosły 10.686 milionów €, co stanowi wzrost o aż 18% rok do roku i + 0,4% wzrostu organicznego. Zysk operacyjny wyniósł 883,7 mln €, co stanowi 8,3% przychodów, w porównaniu do 7,1% w 2014 roku w stałym zakresie i kursie walutowym. Poziom zamówień na koniec roku wyniósł 11,2 mld € a współczynnik realizacji nowych zamówień osiągnął 105%. Backlog wzrósł o 2,9 mld Euro do poziomu 19,1 mld Euro, co stanowi 1,7 rocznych przychodów. Na koniec 2015 poziom gotówki netto wynosił 593 milionów Euro. Wolny przepływ gotówki to 450 milionów Euro w roku 2015 w porównaniu do 367 milionów w 2014. Zysk netto wyniósł 437 milionów Euro, rosnąc o 55% rok do roku.

 

Thierry Breton, CEO i dyrektor generalny Atos, powiedział: "W 2015 roku Grupa osiągnęła wszystkie swoje zobowiązania finansowe. Wzmocniła również swoją pozycję międzynarodowego lidera w zakresie usług cyfrowych, posiadając wszystkie niezbędne technologie i umiejętności, aby być godnym zaufania partnerem dla transformacji cyfrowej dużych organizacji. W 2015 roku zanotowaliśmy rekordowy poziom zamówień przekraczający 11 mld €. Osiągając bardzo dobrą sprawność biznesową w Q4 i mając perspektywę uzyskania 75% naszych przychodów dzięki umowom wieloletnim, dobrze weszliśmy w rok  2016 i kontynuujemy działania w celu dalszej poprawy naszego wzrostu przychodów oraz do znacznego zwiększenia naszej rentowności i generowania gotówki – głównie poprzez znaczną redukcję kosztów restrukturyzacji.

 

2015 był bardzo dobrym rokiem dla Grupy Atos i oczekujemy, że 2016 będzie jeszcze lepszy we wszystkich wskaźnikach. Przewidujemy wzrost naszych przychodów netto o co najmniej 30% w roku 2016. W związku z powyższym Zarząd postanowił zaproponować dywidendę od wyników 2015 w wysokości 1,10 € za akcję, zwiększając ją aż o 38%. "

 

Więcej informacji dostępnych pod tym linkiem.

 

 

Share on Linked In