Atos z sukcesem zakończył pierwszy etap prac w drodze do cyfrowej transformacji IT Igrzysk Olimpijskich

Paryż, 2 września 2015

Atos, międzynarodowy lider branży usług cyfrowych oraz wyłączny Partner IT Igrzysk Olimpijskich, ogłosił dziś, że bezpieczna infrastruktura IT w chmurze, która zostanie wykorzystana na rzecz Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pyeongchang 2018 oraz późniejszych, została dostarczona przez Canopy – chmurę Atos – we współpracy z EMC Corporation.

 

Nowa infrastruktura IT zasilana przez EMC, strategicznego partnera Atos, będzie wykorzystana do testów oraz bezpiecznego uruchomienia aplikacji IT wykorzystywanych do przekazywania wyników do mediów na całym świecie. Będzie ona także wspierać główne systemy planowania wykorzystywane do rekrutacji wolontariuszy, wsparcia workforce management, zarządzania programem rozgrywek oraz procesowania akredytacji dla zawodników, przedstawicieli mediów i szeroko rozumianej Rodziny Olimpijskiej.

 

Stworzenie nowej infrastruktury w chmurze było możliwe dzięki wykorzystaniu Canopy Enterprise Private Cloud oraz VCE's Vblock® System – rozwiązanie konwergentnej infrastruktury, które wspiera przedsiębiorstwa w ich podróży do chmury. To ważny kamień milowy w cyfrowej transformacji IT Igrzysk Olimpijskich, który pozwala na szersze wykorzystanie chmury w większości aplikacji zarządzanych przez Atos.

 

Nowa infrastruktura chmurowa została po raz pierwszy oddana do użytku w sierpniu do testowania systemów Competition Schedule oraz Workforce Management, które będą wykorzystane przez Komitet Organizacyjny Pyeongchang z końcem bieżącego roku. We wrześniu tego roku pojemność chmury zostanie zwiększona na określony czas, aby wykonać badania techniczne potwierdzające, że rozwiązanie może obsługiwać zapotrzebowanie przewidywane na czas trwania projektu, a następnie ponownie zaadoptowane na cele wsparcia ograniczonych potrzeb produkcyjnych na wczesnych etapach projektu. Do czasu uruchomienia Portalu dla Wolontariuszy Igrzysk w PyeongChang około dla lata przed rozpoczęciem Igrzysk, pojemność i przepustowość chmury zostanie ponownie zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania, które pojawi się wraz z wysłaniem w bardzo krótkim czasie tysięcy wniosków przez wolontariuszy.

 

Jean-Benoît Gauthier z MKOl powiedział: „Dostarczenie zabezpieczonej chmury oraz infrastruktury IT, która będzie wspierać wszystkie Igrzyska Olimpijskie począwszy od 2018 roku to duży krok milowy w naszej cyfrowej transformacji. Chmura jest idealne dopasowana do Igrzysk Olimpijskich i jesteśmy zadowoleni, że razem z naszym długoterminowym światowym partnerem IT możemy pracować nad projektem, który przyniesie korzyści wszystkim, którzy uczestniczą w igrzyskach – przedstawicielom mediów, sportowcom i kibicom.”

Patrick Adiba, Group Chief Commercial Officer, CEO of Major Events at Atos, powiedział: „Tak jak w przypadku wielu przedsiębiorstw, przejście do chmury przynosi wiele korzyści dla Igrzysk Olimpijskich. Dzięki temu nie będzie potrzeby budowania całej infrastruktury dla każdych Igrzysk, co pochłania wiele pieniędzy oraz czasu. Pomaga to również zespołowi IT na szybszą reakcję oraz przewidywanie nowych potrzeb oraz, co prawdopodobnie najbardziej istotne, zapewnia elastyczność. Jako że Igrzyska nie wykorzystują pełnej pojemności przez cały czas, infrastruktura w chmurze pozwoli na dostosowanie mocy obliczeniowej tak, aby zaspokoić zapotrzebowanie oraz zapewnić jak najlepsze doświadczenia dla użytkowników.”

 

Marta Sanfeliu Ribot, General Manager for the Olympics w Atos powiedziała: „Nowa infrastruktura IT w chmurze opracowana z wykorzystaniem innowacyjnej technologii EMC pomaga w transformacji IT na rzecz Igrzysk Olimpijskim i naszych klientów.Dzięki pracy z EMC jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji bezpiecznej infrastruktury IT w chmurze w erze cyfrowej.”

 

Gard Little w IDC, globalny dostawca informacji rynkowych dla rynków informatycznych, powiedział: „Dla Atos skuteczne dostarczenie tak zauważalnych projektów to droga do innych dużych wdrożeń integracyjnych ze złożonymi wymogami bezpieczeństwa. Zdaniem IDC, możliwość skonfrontowania wymogów rynku z tym, co Atos dostarczył na rzecz Igrzysk Olimpijskich, dodatkowo podkreśli rozpoznawalność Atos jako integratora systemów i usług cyfrowych.”

 

O Atos

Atos SE (Societas Europaea) to międzynarodowy lider w branży usług informatycznych, osiągający roczne przychody na poziomie 11 mld EUR i zatrudniający 93 000 pracowników w 72 krajach. Obsługując klientów z całego świata, Atos dostarcza usługi w obszarze usług konsultingowych i technologicznych; integracji systemów i usług zarządzanych, outsourcingu procesów biznesowych; jak również Cloud, Big Data, rozwiązań Security oraz usług transakcyjnych za pośrednictwem Wordline, spółkę grupy Atos będącą Europejskim liderem w obszarze usług płatniczych. Czerpiąc z międzynarodowego doświadczenia w IT, Atos obsługuje klientów z sektora przemysłowego, handlu i usług, publicznego, ochrony zdrowia i transportu, finansowego, telekomunikacyjnego, mediów i użyteczności publicznej.

 

Atos pomaga w tworzeniu przedsiębiorstw przyszłości. Jest światowym partnerem informatycznym Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich. Jest spółką notowaną na giełdzie NYSE Euronext Paris. Działa pod markami Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy i Worldline.

 

W Polsce Atos działa od 2000 roku. W ramach grupy Atos w lokalizacjach w Bydgoszczy, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, Toruniu i Krakowie pracuje ponad 4000 osób.

Po więcej informacji zapraszamy na:

atos.net

pl.atos.net

facebook.com/atos.polska

http://atos.net/en-us/home/we-are/news/press-release/2015/pr-2015_09_02_01.html

 

Kontakt dla Prasy:

Caroline Crouch
Atos
Tel: +44 77 33 310086
Emil: caroline.crouch@atos.net