Atos umacnia pozycję światowego lidera w zakresie usług cyfrowych

Bezons, 18 grudnia 2014

Atos, międzynarodowy lider w branży usług informatycznych, ogłosił swoją chęć wejścia w globalną strategiczną współpracę w obszarze usług IT oraz BPO z Xerox, globalną firmą z obszaru usług dla biznesu, technologii oraz zarządzania dokumentami.

 

Atos przejmie biznes Information Technology Outsourcing (ITO) firmy Xerox za wkład pieniężny w wysokości 950 milionów dolarów (760 milionów euro) plus 100 milionów dolarów (80 milionów euro) stanowiących szacowaną obecnie przyszłą korzyść podatkową, jaką osiągnie firma Atos oraz dodatkowy wkład w wysokości 50 milionów dolarów (40 milionów euro) z zastrzeżeniem zaistnienia określonych zdarzeń przed zamknięciem transakcji. Wkład następuje przy założeniu zerowego poziomu zadłużenia/gotówki.

 

Z szacowanym dochodem na poziomie 1,5 miliarda dolarów i 8-procentową stopą marży operacyjnej, outsourcing IT w Xerox daje zatrudnienie około 9800 pracownikom w 45 krajach, z czego 4500 zatrudnionych jest w USA oraz ponad 3800 w krajach dostarczających usługi globalnie, takich jak Indie, Filipiny i Meksyk. Outsourcingiem IT w firmie Xerox zarządza silna i doświadczona kadra menadżerska, która wzmocni grupę talentów Atos w Stanach Zjednoczonych.

 

Jako część współpracy Atos zapewni usługi IT firmie Xerox oraz stanie się jednym z jej głównych dostawców usług IT. Atos doda do swojej bazy istniejących klientów ITO firmy Xerox, w tym największe spółki giełdowe w USA, aby towarzyszyć im na drodze cyfrowej transformacji.

 

Thierry Breton, Chairman and CEO w Atos, powiedział: „Umocnienie naszej pozycji w Stanach Zjednoczonych jest ważnym krokiem w realizacji naszego trzyletniego planu strategicznego i odpowiedzią na silny popyt ze strony klientów na całym świecie. Ta planowana transakcja pozwoli nam wzmocnić naszą obecność na rynku amerykańskim, który jest jednym z pierwszych użytkowników szybko rozwijających się innowacyjnych technologii oraz umożliwi dostęp do puli utalentowanych i wykwalifikowanych technologów. W Atos wszyscy jesteśmy podekscytowani, aby wkrótce powitać 9800 nowych kolegów, którzy wejdą w struktury lidera w pełni dedykowanego najbardziej zaawansowanym usługom IT.

Xerox, posiadający amerykańskie oraz europejskie korzenie, jest idealnym partnerem, aby wesprzeć firmę Atos w jej ambicji do rozwoju na rynku amerykańskim. Pozwoli to firmie Atos ruszyć ze swojej wypracowanej na rynku europejskim pozycji ku pozycji globalnego lidera, znajdującego się w gronie pięciu największych światowych graczy na rynku usług IT. Firmy łączą już wieloletnie udane kontakty handlowe. Współpraca strategiczna, którą utworzyliśmy sprawia, że czuję się pewnie w zakresie tworzenia wartości dla naszych klientów i akcjonariuszy”.

 

Dla Atos planowana transakcja stanowi nowy krok w stronę rozwoju. Wzmocni on światową pozycję firmy, jako lidera w obszarze usług cyfrowych z przychodami pro forma na poziomie 11 miliardów euro oraz dodatkowo zakotwiczy swoją wiodącą pozycję w obszarze usług zarządzanych o rocznych przychodach wynoszących ponad 6 miliardów euro ze wzmocnioną ofertą Atos w outsourcingu infrastruktury i usług w miejscu pracy.

 

Ogólnoświatowa strategiczna współpraca Atos i Xerox

 

Atos i Xerox nawiążą globalną strategiczną współpracę, w której obie firmy będą działać w ramach wspólnych projektów innowacyjnych oraz razem wejdą na rynek w celu zmaksymalizowania możliwości usług IT dla Atos i możliwości BPO dla Xerox w Europie i Ameryce Północnej. Celem współpracy jest przyspieszenie wzrostu i innowacji, aby stopniowo wygenerować korzystny biznes dla obu firm oraz by lepiej obsługiwać swoich klientów, zarówno w USA, jak i w Europie.

 

W ramach ogólnoświatowej współpracy, firma Atos przejmie działania w zakresie usług infrastruktury IT, aktualnie dostarczanych do firmy Xerox przez Xerox ITO.

 

Atos będzie również dostarczać usługi IT w Europie i Ameryce Północnej, korzystając z możliwości, jakie oferuje BPO i Document Outsourcing w Xerox.

 

W celu przypieczętowania współpracy, powstanie specyficzna struktura zarządzania, w której znajdą się przewodniczący i prezesi obu firm: Ursula Burns i Thierry Breton. Kwartalne komitety sterujące na poziomie CEO i poziomach operacyjnych będą odbywać się w celu maksymalizacji wzajemnych korzyści wynikających ze współpracy oraz koordynacji innowacyjnych inicjatyw.

 

Wzmocniona obecność w USA oraz podkreślenie roli Atos jako globalnego gracza

 

Z ponad 90% dochodem outsourcingu IT Xerox pochodzącym z rynku amerykańskiego, Atos prawie trzykrotnie zwiększy swoje przychody w USA z 0,6 mld euro do 1,7 mld euro (w 2013 pro forma), przekraczając jeden ze swoich celów "2016 Ambition", aby podwoić przychody z USA, największego rynku usług IT na świecie i pierwszego użytkownika szybko rozwijających się innowacyjnych technologii. Udział przychodów generowanych przez Atos w USA wzrośnie z 6% do 17%, co zapewni dostęp do grupy talentów oraz wysoko wykwalifikowanych technologów, dzięki bardziej atrakcyjnej ekspozycji.

 

Dzięki przejęciu, Atos będzie cieszył się większą równowagą w rozkładzie geograficznym z przychodem przekraczającym 1,5 miliarda euro rocznie w 5 lokalizacjach (Wielka Brytania, Ameryka Północna, Niemcy, kraje Beneluksu i Francja). Atos będzie miał możliwość oferować swoim europejskim i amerykańskim klientom konieczną obecność, która pozwoli na lepsze wsparcie potrzeb klientów w każdym miejscu na świecie oraz wysoce komplementarne portfolio usług oraz najnowocześniejszych technologii, szczególnie w obszarach Cloud, Big Data, Cyber-security, oraz High Power Computing - koniecznych, aby poradzić sobie z olbrzymią ilością danych generowanych w dzisiejszym cyfrowym świecie.

 

Zwiększona baza klientów stwarzająca nowe możliwości osiągania przychodu

 

Outsourcing IT Xerox wniesie długotrwałe relacje z około 300 klientami w Stanach Zjednoczonych, obejmujące wieloletnie kontrakty z największymi spółkami giełdowymi. W tym silne pozycje w atrakcyjnych branżach, takich jak Retail oraz Healthcare.

 

Przejęcie stanowi wyjątkową okazję dla Atos, aby rozwinąć i wzmocnić swoją bazę klientów na całym świecie poprzez wprowadzenie dodatkowych usług, zarówno do bazy klientów ITO Xerox w Stanach Zjednoczonych, jak i do ich europejskich spółek zależnych.

 

Atos skorzysta również z prawa pierwszej oferty/pierwszej negocjacji na temat konkretnych możliwości biznesowych z Xerox.

 

Oczekuje się, że połączony efekt możliwości sprzedaży krzyżowej i współpraca z Xerox dostarczą zwiększenie sprzedaży o ponad 100 milionów dolarów w ciągu trzech lat, przyspieszając rozwój Atos w Ameryce Północnej.

 

Duży potencjał tworzenia wartości i atrakcyjny profil finansowy

 

Oczekuje się, że połączenie uwolni znaczną wartość przez efektywność operacyjną ITO Xerox, jako że w trakcie procesu due diligence zostało zidentyfikowanych kilka poziomów synergii kosztowych.

 

Potencjał synergii kosztowych jest szacowany na 35 milionów dolarów (28 milionów euro) rocznie do 2017 roku, a wynika z realizacji modelu biznesowego Atos oraz kluczowych wskaźników efektywności działań ITO Xerox wraz ze wzrostem wydajności poprzez lean management oraz dodatkowe oszczędności kosztów administracyjnych, sprzedaży i ogólnych oraz zamówień.

 

Te synergie kosztowe są wspierane przez sprawdzone programy integracji i transformacji, z powodzeniem zastosowane w integracji SIS oraz te, które są aktualnie wykorzystywane w integracji z firmą Bull.

 

Jako, że obszar ITO Xerox jest częścią Xerox Services, firma ta musi zostać wyodrębniona. Planowana struktura transakcji jest następująca:

 

  • Nabycie akcji w USA po wyodrębnieniu aktywów Xerox ITO (4500 zatrudnionych)
  • Nabycie akcji w Indiach, Filipinach i Meksyku po wyodrębnieniu aktywów Xerox ITO (3800 zatrudnionych)
  • Nabycie akcji w Wielkiej Brytanii i Niemczech (570 zatrudnionych)
  • Nabycie aktywów w pozostałych obszarach, każde stanowiące niewielką część biznesu

 

Przejęcie jest realizowane w ramach "domniemanej sprzedaży aktywów" - orzecznictwa podatkowego w USA, prowadzącego do przyszłych oszczędności podatkowych w ciągu najbliższych 15 lat o wartości bieżącej netto szacowanej na 80 mln euro, wypłacanych Xerox przy zamknięciu transakcji.

 

Oczekuje się, że transakcja przyczyni się do 10% wzrostu już w pierwszym roku i zachowa stabilną strukturę finansową oraz elastyczność Atos do dalszej realizacji strategii rozwoju.

 

Rozważany harmonogram

 

Transakcja, która otrzymała jednogłośne poparcie ze strony zarówno Zarządu Atos, jak i Xerox, podlega zwyczajowym warunkom zamknięcia transakcji, finalizacji wyodrębnienia Xerox ITO, oraz pozwoleniom od organów regulacyjnych i ochrony konkurencji jak i  konsultacji z odpowiednim przedstawicielstwem pracowniczym.

 

Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w drugiej połowie 2015 roku.

 

Kontakt

Relacje inwestorskie
Gilles Arditti
Tel +33 (0) 1 73 26 00 66
gilles.arditti@atos.net

 

Informacje dla prasy:
Caroline Crouch
Tel +44 77 333 100 86
caroline.crouch@atos.net

 

Sarah-Pearl Bokobza
Tel +33 (0) 6 10 86 01 72
sarah-pearl.bokobza@atos.net

 

O Atos

Atos SE (Societas Europaea) to międzynarodowy lider w branży usług informatycznych, osiągający roczne przychody na poziomie 10 mld EUR i zatrudniający 86 000 pracowników w 66 krajach. Obsługując klientów z całego świata, Atos dostarcza usługi w obszarze usług konsultingowych i technologicznych; integracji systemów i usług zarządzanych, outsourcingu procesów biznesowych; jak również Cloud, Big Data, rozwiązań Security oraz usług transakcyjnych za pośrednictwem Wordline, spółkę grupy Atos będącą Europejskim liderem w obszarze usług płatniczych. Czerpiąc z międzynarodowego doświadczenia w IT, Atos obsługuje klientów z sektora przemysłowego, handlu i usług, publicznego, ochrony zdrowia i transportu, finansowego, telekomunikacyjnego, mediów i użyteczności publicznej.

 

Atos pomaga w tworzeniu przedsiębiorstw przyszłości. Jest światowym partnerem informatycznym Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich. Jest spółką notowaną na giełdzie NYSE Euronext Paris. Działa pod markami Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy i Worldline.

 

W Polsce Atos działa od 2000 roku. W ramach grupy Atos w lokalizacjach w Bydgoszczy, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi i Toruniu pracuje blisko 4000 osób.

 

Po więcej informacji zapraszamy na:

atos.net

pl.atos.net

facebook.com/atos.polska

 

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które zawierają ryzyko i niepewność, w tym odniesienia dotyczące oczekiwanego wzrostu i rentowności Grupy w przyszłości, które mogą znacząco oddziaływać na oczekiwaną wydajność inaczej niż wskazano. Stwierdzenia te zawierają przewidywania i szacunki oraz ich podstawowe założenia, a także oświadczenia dotyczące planów, celów, zamiarów i oczekiwań związanych z przyszłymi wynikami finansowymi, zdarzeniami, czynnościami, usługami i możliwościami, oraz stwierdzenia dotyczące przyszłych wyników. Istotne czynniki ryzyka i niepewności, takie jak warunki rynkowe lub zachowania konkurentów, mogą być związane z czynnikami poza kontrolą Spółki i nie być dokładnie oszacowane. Wszelkie stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie, które nie są deklaracją faktu historycznego, w tym stwierdzenia dotyczące przekonań i oczekiwań oraz oświadczeń Atos o planowanym przejęciu przez Atos działu ITO Xerox, są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i powinny być oceniane jako takie. Stwierdzenia dotyczące przyszłości to stwierdzenia, które mogą mieć związek z planami, celami, strategią Atos, co do przyszłych zdarzeń, przyszłych przychodów, synergii lub wydajności i innych informacji, które nie są informacjami historycznymi. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się różnić od tych opisanych w niniejszym dokumencie ze względu na szereg czynników ryzyka i niepewności, które są opisane w 2013 Registration Document składanych w Autorité des Marchés Financiers (AMF) z dnia 2 kwietnia 2014 roku o numerze rejestracyjnym: D14-0272 i jego aktualizacją złożoną w Autorité des Marchés Financiers (AMF) w dniu 5 sierpnia 2014 roku o numerze rejestracyjnym: D.14-0272-A01. Atos wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność i zobowiązanie do aktualizacji lub zmiany którejkolwiek z powyższych informacji, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo.

Share on Linked In