Atos uruchamia Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Warszawa, 26 listopada 2014

Firma Atos, międzynarodowy lider w branży usług informatycznych, ogłosiła, iż z dniem 31 października, zgodnie z harmonogramem, przekazała do eksploatacji Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP). To największy projekt e-administracji Polsce, obejmujący swym zasięgiem 160 jednostek samorządu terytorialnego z województwa Podkarpackiego.

 

Podkarpacki System e-Administracji Publicznej ma zapewnić mieszkańcom Podkarpacia możliwość korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną dzięki budowie regionalnego środowiska e-Administracji, wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych oraz modernizacji infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej. W rozwój e-Administracji zainwestowano 92.570.966,18 złotych. 85% tej sumy to środki pochodzące z Unii Europejskiej.

 

Zarówno stworzenie, jak i wdrożenie Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej nie byłoby możliwe bez wieloletniego doświadczenia firmy Atos w sektorze IT oraz realizacji podobnych projektów w poprzednich latach na całym świecie, a także bez wielomiesięcznej partnerskiej współpracy z zespołem projektowym Urzędu Marszałkowskiego. „Ugruntowane zaplecze intelektualne, techniczne i finansowe pozwala Atos na realizację dużych i złożonych projektów (…)” - mówi Robert Ługowski, Dyrektor Sprzedaży Atos w Polsce.

 

Efektem uruchomienia e-Administracji na Podkarpaciu będzie m. in. podniesienie poziomu obsługi obywateli, zwiększenie atrakcyjności regionu dla inwestorów zewnętrznych oraz zwiększenie konkurencyjności prowadzenia działalności gospodarczej, co ma z kolei prowadzić do wzrostu krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki województwa podkarpackiego. Ponadto projekt wywrze istotny wpływ na stan infrastruktury teleinformatycznej w skali całego województwa i wdrażanie kolejnych projektów społeczeństwa informacyjnego w regionie. „Cieszę się, że PSeAP niedługo ruszy. Jak przystało na XXI wiek mieszkańcy Podkarpacia będą mieli możliwość korzystania
z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną” - tłumaczy Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego.

 

W ramach wykonania i wdrożenia projektu PSeAP firma Atos odpowiadała za modernizację infrastruktury informatycznej i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w jednostkach samorządu terytorialnego, integrację urzędów z platformą e-PUAP oraz podniesienie jakości świadczonych usług i łatwiejszy dostęp mieszkańców Podkarpackiego do wszystkich urzędów administracji publicznej. Firma dostarczyła i uruchomiła 158 serwerów, 5861 komputerów PC wraz z monitorami i 945 komputerów typu Notebook, 217 infomatów (urządzeń do zdalnej obsługi petentów), 262 urządzenia wielofunkcyjne do przyjmowania dokumentów i 1370 zestawów do składania podpisu cyfrowego. Wdrożono i uruchomiono system obiegu spraw i dokumentów w 159 urzędach, oraz centralny portal systemowy.  Dzięki temu ponad 100 tys. użytkowników będzie miało szybki i wygodny dostęp do 420 e-usług, bez konieczności wielokrotnych wizyt w urzędzie. „Dostarczenie tak kompleksowego projektu, jakim był PSeAP to milowy krok w procesie e-administracji polskich urzędów, a także bardzo istotny projekt dla Atos. Pokazaliśmy – wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i zaangażowanymi gminami - że jest możliwe terminowe zrealizowanie dużego, złożonego projektu informatycznego dla administracji publicznej.   Projekt ten to potwierdzenie kompetencji naszej firmy, jako gracza zdolnego odpowiadać na specyficzne wyzwania stawiane sektorowi publicznemu” - podsumowuje Krzysztof Komorowski, Dyrektor Działu Managed Services Atos w Polsce.

 

„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej to wieloaspektowy projekt wymagający koordynacji różnych obszarów działania Atos. Począwszy od zaprojektowania infrastruktury i systemu, poprzez zaproponowanie modelu e-usług, a skończywszy na precyzyjnym doborze sprzętu i zintegrowaniu części składowych w harmonijnie funkcjonującą całość. Mamy świadomość wagi takich projektów. Również w tym przypadku zdołaliśmy dowieść, że potrafimy nie tylko podjąć takie wyzwanie, ale również skutecznie je wdrożyć. Po raz kolejny zaprezentowaliśmy firmę Atos jako naturalnego partnera przy skomplikowanych projektach informatycznych.” – Dariusz Baran, Country Manager Atos w Polsce.

 

O Atos

Atos SE (Societas Europaea) to międzynarodowy lider w branży usług informatycznych, osiągający roczne przychody na poziomie 10 mld EUR i zatrudniającą 86 000 pracowników w 66 krajach. Obsługując klientów z całego świata, Atos dostarcza usługi w obszarze usług konsultingowych i technologicznych, integracji systemów i usług zarządzanych, outsourcingu procesów biznesowych, jak również Cloud, Big Data i rozwiązań Security oraz usług transakcyjnych za pośrednictwem Wordline, spółki grupy Atos będącej Europejskim liderem w obszarze usług płatniczych. Czerpiąc z międzynarodowego doświadczenia w IT, Atos obsługuje klientów z sektora przemysłowego, handlu i usług, publicznego, ochrony zdrowia i transportu, finansowego, telekomunikacyjnego, mediów i użyteczności publicznej.

Atos pomaga w tworzeniu przedsiębiorstw przyszłości. Jest światowym partnerem informatycznym Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich. Jest spółką notowaną na giełdzie NYSE Euronext Paris. Działa pod markami Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy i Worldline.

W Polsce Atos działa od 2000 roku. W ramach grupy Atos w lokalizacjach w Bydgoszczy, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi i Toruniu pracuje blisko 3800 osób.

 

Po więcej informacji zapraszamy na:

atos.net

pl.atos.net
facebook.com/atos.polska

 

Kontakt dla mediów:

Patrycja Kublik

T: +48 22 444 6165

M: +48 728 438 496

patrycja.kublik@atos.net

 

  • Share on Linked In