FOODIE: specjalistyczne usługi dla innowacyjnych firm przemysłu spożywczego pomocne w planowaniu procesów i podejmowaniu decyzji.

Warszawa, 7 lipca 2014

Nowa platforma Cloud IT poszerzy możliwości biznesowe w przemyśle spożywczym Atos, międzynarodowa firma z branży usług technologii informatycznych, tworzy konsorcjum pod nazwą FOODIE (Farm Oriented Open Data in Europe), mające na celu stworzenie platformy w chmurze na potrzeby rolnictwa i przemysłu spożywczego. Dane będą dostępne dla wybranych podmiotów działających w przemyśle spożywczym. Konsorcjum składa się z 13 organizacji mających doświadczenie w dziedzinie rolnictwa precyzyjnego i zarządzania łańcuchem dostaw.


Projekt FOODIE oferuje infrastrukturę informatyczną pozwalającą na stworzenie interaktywnej sieci do współpracy między użytkownikami, integracji ich działań oraz publikowania danych związanych z rolnictwem. Skorzystają z niej rolnicy, firmy doradcze, organizacje usługowe i handel detaliczny. Sektor rolnictwa jest wyjątkowy ze względu na swoje strategiczne znaczenie dla europejskiej gospodarki, zarówno regionalnej jak i globalnej. Takie procesy są bardzo pracochłonne, ponieważ w większości muszą być wykonywane ręcznie a niezbędne informacje nie zawsze są łatwo dostępne.


Projekt FOODIE ma na celu budowanie otwartych i interoperacyjnych platform w chmurze do zarządzania danymi przestrzennymi i nie-przestrzennymi, istotnymi dla produkcji rolnej. Ponadto, celem jest integracja istniejących i cennych europejskich otwartych zbiorów danych związanych z rolnictwem. Publikacja danych i łączenie danych z zewnętrznych źródeł wnoszonych przez różne podmioty publiczne i prywatne, pozwala na stworzenie aplikacji i usług dla wsparcia w planowaniu i procesach decyzyjnych różnych grup.


Co wniesie projekt FOODIE:
• znaczne zwiększenie możliwości wykorzystania informacji geoprzestrzennych o charakterze otwartym, co pomaga w udostępnianiu obywatelom i przedsiębiorstwom takich informacji, które pomogą w podejmowaniu lepszych decyzji.
• ułatwi wejście na rynek nowym firmom i pozwoli na rozwój innowacyjnych usług. Projekt ma zachęcać MŚP do poszukiwania nowych możliwości biznesowych oferowanych przez platformę. Firmy te mogą wykorzystywać dane istniejące na platformie i integrować je z własnymi danymi, celem tworzenia wyspecjalizowanych usług.


Oczekiwane wyniki:
Platforma FOODIE wykorzysta istniejące informacje uzyskane na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim (GMES / Copernicus, INSPIRE, Galileusza, GEOSS itp.). Zapewni to aplikacja API (Application Programming), umożliwiająca użytkownikom dostęp do różnych zbiorów danych i usług doradczych w zakresie rolnictwa w celu poprawy ich procesu podejmowania decyzji.


Projekt ma zachęcać rolników do umieszczania ich własnych danych na platformie IT za pomocą łatwych w użyciu narzędzi internetowych i aplikacji mobilnych, które wysyłają dane do platformy automatycznie. Atos nie tylko prowadzi prace konsorcjum tego ambitnego projektu, ale również aktywnie uczestniczy w tworzeniu i wdrażaniu architektury platformy IT, zwłaszcza w sprawach dotyczących przechowywania, przetwarzania i dostępu do informacji. Atos obsługuje projekt również z zakresu realizacji pilotów i projektowania modeli biznesowych.


Wyniki projektu FOODIE sprawdzą się w praktyce w różnych krajach europejskich:
- Winiarstwo (Hiszpania): Ten pilotażowy projekt koncentruje się na właściwym zarządzaniu wrodzonej zmienności roślin, zwiększeniu korzyści ekonomicznych dla efektywnego wykorzystania zasobów i zmniejszenia wpływu na środowisko.
- Dane Otwarte dla planowania strategicznego i taktycznego (Czechy): celem jest poprawa przyszłego zarządzania przedsiębiorstwami rolnymi poprzez wprowadzenie nowych narzędzi i metod zarządzania, które uwzględniają optymalizację kosztów, redukcję emisji dwutlenku, utrzymując przy tym poziom równowagi produkcji.
- Integracja logistyki dostawców usług i gospodarki rolnej (Niemcy): celem jest integracja systemów informatycznych niemieckich maszyn rolniczych systemów spółdzielni gospodarstw rolnych oraz istniejącej logistyki.


O Atos

Atos SE (Societas Europaea) jest międzynarodową firmą zajmującą się usługami informatycznymi, której przychód w roku 2013 wyniósł 8.6 miliarda Euro, zatrudniającą 77 100 pracowników w 52 krajach. Obsługując globalną bazę klientów, dostarcza usługi IT w trzech obszarach: Usługi Konsultingowe i Technologiczne, Integracja Systemów i Usługi Zarządzane oraz Outsourcing Procesów Biznesowych. Firma jest ekspertem w zakresie technologii i znajomości branż: produkcja, handel detaliczny i usługi; sektor publiczny, opieka zdrowotna i transport; usługi finansowe; telekomunikacja i media.


Atos jest spółką notowaną na rynku NYSE Euronext w Paryżu. Działa pod markami Atos, Atos Consulting & Technology Services, Worldline oraz Atos Worldgrid. Jest Światowym Partnerem Informatycznym Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich. Będzie dostawcą technologii informatycznych dla MKOl do 2024 roku.
W Polsce Atos działa od 2000 roku. W oddziałach firmy w Bydgoszczy, Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku zatrudnia ponad 2700 osób.

Po więcej informacji zapraszamy na:

atos.net
pl.atos.net
facebook.com/atos.polska

oraz

http://www.foodie-project.eu/atos.php


  • Share on Linked In