Agencja Europejska zajmująca się na dużą skalę systemami informacyjnymi powołała konsorcjum składające się z firm: Atos, Accenture oraz HP w celu utrzymania Systemu Informacyjnego Schengen.

Belgia, 2 lipca 2014

Agencja Europejska dla systemów informatycznych (eu-LISA) nagrodziła konsorcjum składające się z firm: Atos, Accenture (NYSE: ACN), HP, umową ramową mającą na celu wzmocnienie i utrzymanie drugiej generacji Systemu Informacyjnego Schengen (SIS II). Kontrakt przewidziany jest na trzy lata z możliwością przedłużenia o kolejny rok. Atos, będąc liderem konsorcjum, ma na celu zarządzanie systemem SIS II, począwszy od zdefiniowania wymagań, skończywszy na dostosowaniu oprogramowania. Firma Atos ukształtowała i wspierała rozwój poprzedniego systemu SIS I, który był wykorzystywany do roku 2013. Accenture wspiera oprogramowanie systemu SIS II, mając na celu poprawę wydajności i funkcjonalności systemu oraz udostępnianie dotychczasowych elementów systemu zgodnie z wymogami eu-LISA na rzecz Państw Członkowskich UE. Ponadto firma Accenture zapewni wsparcie i szkolenia techniczne dla użytkownika.


HP już od 2005 roku współpracuje z komisją Europejską nad eu-LISA Smart border Package, przy wykorzystaniu HP Converged Infrastructure i usług technologii powiązanych, w celu wspierania platform SIS II i Visa Information System, jak również Biometric Matching System. SIS II jest największym systemem informatycznym na rzecz bezpieczeństwa publicznego w Europie, umożliwiającym wymianę informacji pomiędzy organami celnymi, straży granicznej i policji, zapewniając jednocześnie swobodne i bezpieczne przemieszczanie się obywateli do krajów UE oraz w ich obrębie.


Punit Sehgal, Atos Vice President for Global Account Management, European Institutions: „To zaszczyt dla Atos, przewodniczyć konsorcjum, wspierając eu-LISA w stabilnym i wydajnym zarządzaniu operacyjnym systemem SIS II. Wykorzystamy nasz potencjał, aby zapewnić zrównoważony rozwój system SIS II na potrzeby przyszłych wyzwań.”


„Accenture posiada dogłębne doświadczenie ze współpracy z agencjami ochrony granic na całym świecie, pomagając im sprostać wyzwaniom wynikającym z rosnącej liczby podróżujących oraz kompleksowej struktury aplikacji wizowych.” - powiedział Mark Crego, odpowiedzialny za Global Border Identity Services Business, Accenture. „Jesteśmy dumni, że zostaliśmy wybrani do udziału w tym projekcie. Nasze doświadczenie z pracy, jako uczestnik konsorcjum w zakresie systemu EU VIS przyniesie istotne synergie usług o najwyższej jakości dla naszego klienta EU LISA.”


„Bezpieczeństwo granic i ochrona obywateli mają coraz większe znaczenie” – powiedział Peter Ryan, Senior Vice President and Managing Director ENEA. „Jesteśmy dumni, że mamy swój wkład w rozwój systemów o krytycznym znaczeniu do ich wspierania.”


O Accenture

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Ponad 293 tys. pracowników Accenture świadczy usługi swoim klientom z ponad 120 krajów świata. Łącząc wyjątkowe doświadczenie, kompleksową znajomość wszystkich branż i procesów biznesowych oraz czerpiąc z obszernych badań nad najlepszymi firmami z całego świata, Accenture współpracuje ze swoimi klientami, aby pomóc im stać się wysoko efektywnym przedsiębiorstwem lub instytucją rządową. W roku finansowym zamkniętym 31 sierpnia 2013 roku, Accenture osiągnęło przychody netto sięgające 28,6 miliarda dolarów.


Więcej na stronie:

www.accenture.com

Accenture

Joe Doyle

+ 353 87 2507583

joe.x.doyle@accenture.com

O Atos

Atos SE (Societas Europaea) jest międzynarodową firmą zajmującą się usługami informatycznymi, której przychód w roku 2013 wyniósł 8.6 miliarda Euro, zatrudniającą 77 100 pracowników w 52 krajach. Obsługując globalną bazę klientów, dostarcza usługi IT w trzech obszarach: Usługi Konsultingowe i Technologiczne, Integracja Systemów i Usługi Zarządzane oraz Outsourcing Procesów Biznesowych. Firma jest ekspertem w zakresie technologii i znajomości branż: produkcja, handel detaliczny i usługi; sektor publiczny, opieka zdrowotna i transport; usługi finansowe; telekomunikacja i media.


Atos jest spółką notowaną na rynku NYSE Euronext w Paryżu. Działa pod markami Atos, Atos Consulting & Technology Services, Worldline oraz Atos Worldgrid. Jest Światowym Partnerem Informatycznym Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich. Będzie dostawcą technologii informatycznych dla MKOl do 2024 roku.
W Polsce Atos działa od 2000 roku. W oddziałach firmy w Bydgoszczy, Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku zatrudnia ponad 2700 osób.


Po więcej informacji zapraszamy na:

atos.net
pl.atos.net
facebook.com/atos.polska


oraz:

http://atos.net/en-us/home/we-are/news/press-release/2014/pr-2014_06_27_01.html

  • Share on Linked In