Laatste ontwikkelingen in onze CO2-reductie reis

Jaarverslag

Atos publiceert jaarlijks het Integrated Report, waarin zij haar visie, strategie en financiële en niet-financiële prestaties die zij in het voorgaande jaar heeft gerealiseerd, uiteenzet. Het rapport geeft inzicht voor welke kansen en uitdagingen de Groep staat en welke initiatieven zijn ontplooid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ons Integrated Report 2020 is opgesteld in overeenstemming met het 2020 Registration Document en aanbevelingen gebaseerd op de standaardoptie Comprehensive van het Global Reporting Initiative (GRI).

Duurzaam Leveranciersmanagement

We zetten dit voort in onze totale bedrijfsvoering en bedrijfsketen. Samen met partners en toeleveranciers werken we aan verduurzaming van onze diensten die op een verantwoorde wijze volgens onze “Code of Ethics” en de “Atos Partners’ Commitment to Integrity” aan onze klanten leveren.

Actieplannen

 • Het Environmental Management System ( EMS) en de ISO 14001-certificering op alle sites
 • Alle werknemers in alle entiteiten engageren met behulp van financiële mechanismen zoals bijvoorbeeld Atos Green App en Internal Carbon Price (ICP)
 • Energie-intensiteit en het energieverbruik verminderen, de impact van het zakelijk reizen verminderen en andere milieu-uitdagingen in overweging nemen (biodiversiteit, water, circulaire economie, afval, plastics…)
 • CO2 emissies (GHG Scopes 1, 2 en 3) blijvend verminderen
 • 100% van de emissies van Atos Carbon Operational Perimeter compenseren
 • Ook CO2 verminderen in bedrijfsketen door de leveranciers aan te zetten Net Zero na te streven
 • Ontwikkeling van innovatie zoals Eco Design in eco-efficiënte digitale technologieën
 • de klantenondersteuning bij het behalen van duurzaamheidsuitdagingen met levering van decarbonisatieoplossingen.

Resultaten

Ten opzichte van 2019 hebben de volgende resultaten per energiedrager:

 • 14% energieconsumptievermindering (elektra, gas en diesel) in DC en kantoren (energiematrix 2021)
 • 41% reduceren CO2 Emissie (emissie-inventaris 2021)
 • 51% brandstofconsumptievermindering benzine en diesel (energiematrix 2021)
 • 100% groene energie (Europese Wind) in kantoren en in het datacenter (energiematrix 2021)

Download Sustainability Dashboard met resultaten.

 

Millieubeleidsverklaring en Milieubeleidsresultaten

2021 Atos Milieubeleidsverklaring

2021 Atos Milieubeleidresultaten

Talk to us

Muriël van Mameren

Corporate Responsibility
& Sustainability Manager Benelux & The Nordics

muriel.vanmameren@atos.net

LinkedIn