Sustainability in Nederland

Laatste ontwikkelingen in onze CO2-reductie reis

Atos in 2020

Atos publiceert jaarlijks het Integrated Report, waarin zij haar visie, strategie en financiële en niet-financiële prestaties die zij in het voorgaande jaar heeft gerealiseerd, uiteenzet. Het rapport geeft inzicht voor welke kansen en uitdagingen de Groep staat en welke initiatieven zijn ontplooid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ons Integrated Report 2020 is opgesteld in overeenstemming met het 2020 Registration Document en aanbevelingen gebaseerd op de standaardoptie Comprehensive van het Global Reporting Initiative (GRI).

Net Zero Ambition

Atos zet voortdurend in op het reduceren van haar CO2-footprint. Zo heeft ze zich gecommitteerd ( Atos CSR Statement 2021) aan het Klimaatakkoord van Parijs ( 2016) en heeft tussen 2012 en 2019 de uitstoot van van deCO2-operationele perimeter verminderd met ongeveer -50%. In 2020 is de 2°C koolstof reductiedoelstelling aangescherpt tot de meest veeleisende 1,5°C Science Based Targets. Hiermee doet Atos een toezegging dat de totale CO2-uitstoot tegen 2025 (basislijn van 2019) is gehalveerd. Met deze ambitie verbinden we ons aan de SBTi-doelstelling te halen. Namelijk de CO2 emissies zover terug te dringen dat het effect van de broeikasgassen wereldwijd tot een minimum beperkt is. De doelstelling ligt 5 jaar voor op zowel de strengste SBTi-route.

Carbon offsetting – CO2-Compensatie

 • In 2020 heeft Atos 100% van haar carbon operational perimeter (emissies van datacenters, kantoren, thuiswerken, afval, woon-werkverkeer en zakenreizen) gecompenseerd.
 • Alle digitale diensten van Atos en hostingdiensten zijn wereldwijd CO2-gecompenseerd, zo kunnen onze klanten kunnen nul CO2-emissie rapporteren
 • Atos compenseert CO2-uitstoot met windmolenparken die schone elektriciteit opwekken en door bos beschermingsprojecten die op een natuurlijke wijze koolstofafvang mogelijk maken.

Meerjarenafspraken energie-efficiëntie

Atos Nederland heeft zich gecommitteerd aan de Meer Jaren Afspraken (MJA4/MEE) voor energie-efficiëntie.
In de periode van 2017 – 2020 heeft Atos met de MJA4 convenant 10 energiebesparende maatregelen toegepast.
Dit heeft een energiebesparingsresultaat gegeven van 281,5 TJ in vier jaar (-58% vs 2017). Terwijl het oorspronkelijke doel een energie-efficiëntie realisatie van 30% over een periode van vijftien jaar zou moeten geven. Met dit resultaat in deze participatie in MJA toont Atos haar commitment aan om in alle opzichten Verantwoord Ondernemen vorm te geven. ( voor meer 2020 resultaten, zie Atos Corporate Social Responsibility 2021 Statement)

Duurzaam Leveranciersmanagement

We zetten dit voort in onze totale bedrijfsvoering en bedrijfsketen. Samen met partners en toeleveranciers werken we aan verduurzaming van onze diensten die op een verantwoorde wijze volgens onze “Code of Ethics” en de “Atos Partners’ Commitment to Integrity” aan onze klanten leveren.

Actieplannen 2020

 • Het Environmental Management System ( EMS) en de ISO 14001-certificering op alle sites
 • Alle werknemers in alle entiteiten engageren met behulp van financiële mechanismen zoals bijvoorbeeld Atos Green App en Internal Carbon Price (ICP)
 • Energie-intensiteit en het energieverbruik verminderen, de impact van het zakelijk reizen verminderen en andere milieu-uitdagingen in overweging nemen (biodiversiteit, water, circulaire economie, afval, plastics…)
 • CO2 emissies (GHG Scopes 1, 2 en 3) blijvend verminderen
 • 100% van de emissies van Atos Carbon Operational Perimeter compenseren
 • Ook CO2 verminderen in bedrijfsketen door de leveranciers aan te zetten Net Zero na te streven
 • Ontwikkeling van innovatie zoals Eco Design in eco-efficiënte digitale technologieën
 • de klantenondersteuning bij het behalen van duurzaamheidsuitdagingen met levering van decarbonisatieoplossingen.

Resultaten 2020

 • Lancering van 2028 Net-zero ambition – 22 jaar eerder dan Parijs akkoord
 • Atos bereikt #1 positie in de Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 2020 in de IT-dienstensector
 • Internal Carbon Pricing geïmplementeerd. Het mechanisme ter stimulatie van decarbonisatie-acties op alle niveaus van het bedrijf. IPC berekeningen zijn Scope 1,2 en 3 gerelateerd (€80/ton CO2)
 • EcoAct sluit zich aan bij Atos en ondersteunt de centrale missie door een bijdrage te leveren aan het tegengaan van de klimaatverandering en onze planeet te beschermen.
 • Introcutie van EcoAct “A to Zero”. De transformatiegids voor CO2 neutraliteit.
 • 15% reduction in CO2 emissions
 • 2 Atos supercomputers in the top 5 of the Green500 list
 • 15 Atos supercomputers in the Top 100
 • 85,216 digital certifications (51,376 in 2019)
 • Platinum” door EcoVadis bekroning van het CSR programma
 • CDP ‘A List’ voor 7e keer een A-classificatie en geprezen voor acties die de opwarming van de aarde aan te pakken
 • Atos Green Network gamification van duurzaamheidsdoelstellingen door medewerkers geleide community. De Atos Green App medewerkers worden in de app uitgedaagd de Net Zero doelstelling te ondersteunen door hun eigen CO2-uitstoot te reduceren.

Millieubeleidsverklaring en Milieubeleidsresultaten

2021 Atos Milieubeleidsverklaring

2021 Atos Milieubeleidresultaten

 

Talk to us

Muriël van Mameren

Corporate Responsibility & Sustainability Manager Benelux & The Nordics

muriel.vanmameren@atos.net
LinkedIn