Robotic Process Automation

RPA

Automatizačné technológie sa stále vyvíjajú a ich cieľom je zvyšovať objem vykonanej práce. Čoraz viac spoločností hľadá riešenie na zvýšenie efektivity v kognitívnych a automatizačných platformách. Jednou z nich je automatizácia procesov pomocou robotov a automatizačných aplikácií (RPA, z angl. Robotics Process Automation). Táto konvergencia nízkonákladovej a ľahko realizovateľnej automatizácie procesov, ktorá je prípadne spojená so strojovým učením, analýzou údajov a kognitívnymi inováciami, vytvára novú triedu „digitálnych pracovníkov“.

Presunutím procesov z ľudí na technológiu znížite alebo eleminujete rast nákladov. „Inteligentné stroje“ sa učia a prispôsobujú 24 hodín denne, 7 dní v týždni, navyše nie sú len vysoko presné, ale môžu urýchľovať proces, ktorý majú za úlohu robiť.

Technolóhia RPA založená na cloude predstavuje zvrat nielen z hľadiska ceny, ale aj výkonu, a umožňuje spoločnostiam poskytovať výrazne responzívnejšie, cielenejšie, škálovateľné, nákladovo efektívnejšie služby bez veľkých nárokov na pracovnú silu.

Dôvody automatizácie procesov nasadením robotov

  • Eliminácia opakujúcich sa manuálnych procesov. Uvoľnenie rúk zamestnancom na prácu s vyššou hodnotou.
  • Alternatíva trvalo udržateľnej pracovnej sily, pri zmenšujúcej sa skupine talentov v dôsledku globálnych demografických trendov.
  • Zvyšovanie nájkladov na pracovné sily na rozvíjajúcich sa trhoch.
  • Zvýšená rýchlosť interakcie so zákazníkmi, dodávateľmi a partnermi.
  • Nižšie prevádzkové riziko v dôsledku zníženého (až nulového) počtu chýb.
  • Lepší interný reporting a ďalšie procesy s jasne definovanými štandardnými prevádzkovými postupmi.
  • Nie je nutná investícia do výmeny súčasných IT systémov.
  • Zaistenie ochrany osobných údajov a súkromia.

Zamerajte sa na riešenia s najväčším okamžitým prínosom

Atos, spolu so svojim rozšíreným ekosystémom softvérových partnerov, ponúka jasný prístup k zavádzaniu a implementácii automatizácie a robotiky. Výstup údajov z automatizovaného procesu sa stáva vstupom pre pokročilú analytiku, vytvára reťazec podnikových informácií a neustály pokrok.

Viac informácií - Poskytovanie riešení spoločnosti IBM

Uplatnenie Robotic Process Automation

Správa užívateľských práv

Fakturácia

Spracovanie platieb

Vytváranie finančných výkazov
a zostáv

HR procesy (napr. Onboarding
nových zamestnancov,
zmena kmeňových dát
zamestnancov atď.)

Spracovanie objednávok

Nechajte nám svoj kontakt!