Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies“ button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

Robotic Process Automation

RPA

Automatizačné technológie sa stále vyvíjajú a ich cieľom je zvyšovať objem vykonanej práce. Čoraz viac spoločností hľadá riešenie na zvýšenie efektivity v kognitívnych a automatizačných platformách. Jednou z nich je automatizácia procesov pomocou robotov a automatizačných aplikácií (RPA, z angl. Robotics Process Automation). Táto konvergencia nízkonákladovej a ľahko realizovateľnej automatizácie procesov, ktorá je prípadne spojená so strojovým učením, analýzou údajov a kognitívnymi inováciami, vytvára novú triedu „digitálnych pracovníkov“.

Presunutím procesov z ľudí na technológiu znížite alebo eleminujete rast nákladov. „Inteligentné stroje“ sa učia a prispôsobujú 24 hodín denne, 7 dní v týždni, navyše nie sú len vysoko presné, ale môžu urýchľovať proces, ktorý majú za úlohu robiť.

Technolóhia RPA založená na cloude predstavuje zvrat nielen z hľadiska ceny, ale aj výkonu, a umožňuje spoločnostiam poskytovať výrazne responzívnejšie, cielenejšie, škálovateľné, nákladovo efektívnejšie služby bez veľkých nárokov na pracovnú silu.

Dôvody automatizácie procesov nasadením robotov

  • Eliminácia opakujúcich sa manuálnych procesov. Uvoľnenie rúk zamestnancom na prácu s vyššou hodnotou.
  • Alternatíva trvalo udržateľnej pracovnej sily, pri zmenšujúcej sa skupine talentov v dôsledku globálnych demografických trendov.
  • Zvyšovanie nájkladov na pracovné sily na rozvíjajúcich sa trhoch.
  • Zvýšená rýchlosť interakcie so zákazníkmi, dodávateľmi a partnermi.
  • Nižšie prevádzkové riziko v dôsledku zníženého (až nulového) počtu chýb.
  • Lepší interný reporting a ďalšie procesy s jasne definovanými štandardnými prevádzkovými postupmi.
  • Nie je nutná investícia do výmeny súčasných IT systémov.
  • Zaistenie ochrany osobných údajov a súkromia.

Zamerajte sa na riešenia s najväčším okamžitým prínosom

Atos, spolu so svojim rozšíreným ekosystémom softvérových partnerov, ponúka jasný prístup k zavádzaniu a implementácii automatizácie a robotiky. Výstup údajov z automatizovaného procesu sa stáva vstupom pre pokročilú analytiku, vytvára reťazec podnikových informácií a neustály pokrok.

Viac informácií - Poskytovanie riešení spoločnosti IBM

Uplatnenie Robotic Process Automation

Správa užívateľských práv

Fakturácia

Spracovanie platieb

Vytváranie finančných výkazov
a zostáv

HR procesy (napr. Onboarding
nových zamestnancov,
zmena kmeňových dát
zamestnancov atď.)

Spracovanie objednávok

Nechajte nám svoj kontakt!

Thank you for your interest. You can download the report here.
A member of our team will be in touch with you shortly