Atos pomôže NATO zlepšiť kybernetickú bezpečnosť

Paríž, Brašov, Bratislava, 1. júla 2022 - Spoločnosť Atos sa bude podieľať na modernizácii kyberbezpečnostnej infraštruktúry NATO. Severoatlantickej aliancii pomôže vylepšiť dva kľúčové systémy a umožní jej tak lepšie monitorovať kybernetické hrozby a reagovať na ne. Kontrakt od Komunikačnej a informačnej agentúry NATO (NCI) v hodnote 1,2 milióna eur zahŕňa inštaláciu a konfiguráciu kritických kapacít v oblasti kybernetickej bezpečnosti v rámci 22 lokalít aliancie.

Atos je svetovou jednotkou v poskytovaní služieb riadenej bezpečnosti. Špecializuje sa na odolnosť a kritické zdroje, navyše má bohaté skúsenosti s podporou klientov zo sektora obrany. Odborné znalosti skupiny pomôžu aliancii udržať si schopnosť brániť a chrániť kritickú infraštruktúru.

Atos má bohatú históriu spolupráce s Komunikačnou a informačnou agentúrou NATO. V rámci viacerých medzinárodných projektov jej poskytuje profesionálne inžinierske služby v oblasti návrhu, nasadenia a konfigurácie kyberneticky zabezpečenej kritickej infraštruktúry.

Nový kontrakt zahŕňa modernizáciu dvoch systémov, ktoré sú pre stratégiu odolnosti NATO kľúčové: systém na prevenciu a detekciu prienikov do siete (Network Intrusion Protection/Detection System - NIPS) a systém na zachytávanie paketov (Full Packet Capture - FPC). V rámci projektu ATOS nahradí funkcie NIPS a FPC v širšom IT prostredí NATO.

Kombinácia týchto dvoch systémov umožňuje Centru NATO pre kybernetickú bezpečnosť, ktoré je súčasťou NCI, monitorovať siete NATO, odhaľovať hrozby a upozorňovať na dôležité problémy, týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti. Systém NIPS využíva rozpoznávanie vzorcov správania, aby upozornil agentúru na nezvyčajnú prevádzku v sieťach NATO, zatiaľ čo FPC nepretržite zaznamenáva všetky aktivity v sieti a funguje ako primárny zdroj informácií dôležitých pre reakciu na incidenty.

Kybernetické hrozby sú čoraz intenzívnejšie a nové neustále pribúdajú. Atos s potešením podporuje NATO pri modernizácii technológií kybernetickej bezpečnosti s cieľom zabezpečiť najlepšiu líniu obrany a v konečnom dôsledku chrániť záujmy medzivládnej vojenskej aliancie,“ povedal Cyril Dujardin, senior viceprezident, vedúci oddelenia digitálnej bezpečnosti a zástupca vedúceho oddelenia pre big data a bezpečnosť v spoločnosti Atos.

„Táto aktualizácia predstavuje významný krok vpred pri udržiavaní našej schopnosti brániť a chrániť siete NATO. Experti začnú s nasadením vo Vrchnom veliteľstve spojeneckých síl v Európe v septembri. Potom sa rozdelia do troch paralelných tímov, aby dodržali prísne termíny na úplné nasadenie v októbri,“ povedal Miles Knight, hlavný projektový manažér v NCI.

Cieľom projektu je dokončiť nasadenie nie neskôr ako v prvom štvrťroku 2023.

Viac o riešeniach kybernetickej bezpečnosti Atosu: https://atos.net/en/solutions/cyber-security

 

***

O Atos

Atos je globálnym lídrom v digitálnej transformácii so 111 000 zamestnancami a s ročným obratom približne 11 miliárd eur. Skupina, ktorá je európskou jednotkou v oblasti kybernetickej bezpečnosti, poskytovania cloudových služieb a výpočtovej techniky s vysokým výkonom, poskytuje end-to-end riešenia na mieru pre všetky odvetvia v 71 krajinách sveta.

Spoločnosť Atos, priekopník v oblasti dekarbonizačných služieb a produktov, sa zaviazala poskytovať svojim zákazníkom bezpečné a dekarbonizované digitálne riešenia.

Atos je SE (Societas Europaea), kótovaná na Euronext Paris a zahrnutá v akciových indexoch CAC 40 ESG a Next 20 v Paríži.

Cieľom spoločnosti Atos je napomáhať pri vytváraní budúcnosti informačných technológií. Svojimi odbornými znalosťami a službami podporuje rozvoj vedomostí, vzdelávania a výskumu multikultúrnym prístupom a prispieva k rozvoju vedecko-technickej excelentnosti. Atos na celom svete umožňuje svojim zákazníkom a zamestnancom, ako aj členom spoločností, aby žili, pracovali a rozvíjali sa udržateľne v bezpečnom informačnom priestore.

Spoločnosť Atos pôsobí v Slovenskej republike od 1. októbra 2011 po akvizícii spoločnosti Siemens IT Solutions and Services, s.r.o.

 

Kontakt pre médiá:

Atos Slovensko: Sylvia Žažová | sylvia.zazova@atos.net | +421 903 401 486

  • Share on Linked In