Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

Net Zero Ambition

Atos heeft besloten te voldoen aan de meest veeleisende 1.5ºC Science Based Target.

Carbon Footprint

CO2 prestatieladder

Decarbonization

Resultaten

Doelstellingen voor de komende 5 jaar

De ontwikkelingen in de komende jaren zijn moeilijk te voorspellen. De economische situatie blijft waarschijnlijk nog lange tijd erg onzeker en zal zijn uitwerking op de Nederlandse IT-markt niet missen. Er zullen zich nieuw kansen voordoen, maar ook bedreigingen op ons pad komen. We geloven echter dat als we de koers die we hebben uitgezet, blijven volgen we over een aantal jaar weer goed zullen presteren, ook gezien onze orderportefeuille. Als we er daarnaast in slagen om goed in te spelen op de digitalisering van de samenleving en de Digtale Werkplek is er geen enkele reden om aan te twijfelen dat we binnen enkele jaren ook in Nederland weer groei zullen realiseren.

In onze visie is het verkleinen van de CO2-uitstoot, die het gevolg is van digitale diensten en oplossingen, een cruciaal vraagstuk dat niet los kan worden gezien van de voortschrijdende digitalisering van de samenleving.

Dit leidt tot een grotere inzet van IT en nieuwe technologische toepassingen in het hart van organisaties en tot het ontstaan van nieuwe verdienmodellen. Ook worden er aanpassingen in bedrijfsactiviteiten verwacht met als doel de klantbeleving op een positieve manier te beïnvloeden. We geloven dat het verminderen van de CO2-voetafdruk een waardevolle dimensie toevoegt aan de digitalisering en willen klanten hierbij ondersteunen.

Op het hoogste niveau van de CO2 prestatieladder

Atos Nederland is gecertificeerd voor het ambitieniveau 5 van het certificaat van de CO2-Prestatieladder. We scharen ons nu in een select gezelschap van IT-dienstverleners die op dit hoogste niveau gecertificeerd zijn. Terwijl we op weg zijn naar een klimaatneutrale organisatie, maken we onze Net Zero ambitie waar. We staan nu op de hoogste ambitietrede van de CO2-presatieladder.

Het CO2-bewust certificaat is een concrete uitwerking van het streven naar één helder en toegankelijk instrumentarium voor duurzaamheid bij het gunnen van opdrachten. Het instrument wordt door een groeiend aantal overheidsorganisaties en bedrijven gebruikt bij complexe aanbestedingen.

Met de CO2 Prestatieladder certificatie onderschrijven we onze acties voor een ‘carbon free’ en een duurzame toekomst. Het wordt steeds belangrijker om de economische groei in evenwicht te brengen met de grenzen van onze planeet. Zonder afbreuk te doen aan de sociale behoeften van onze samenleving. Ons beleid is erop gericht om de milieubelasting te verlagen. Tegelijkertijd voelen we ons verantwoordelijk om een bijdrage te leveren aan de energie transitie en het behalen van CO2-neutraliteit.

Duurzaamheidsambitie

Bij Atos hebben we een aantoonbare duurzaamheidsambitie om de ons energieverbruik efficiënter te maken, onze zakenreizen te verminderen en ons broeikasgas-uitstoot te verminderen. We meten, verminderen en compenseren onze CO2-uitstoot al meer dan 12 jaar en nu zijn we klaar voor de volgende stap van: decarbonisatie voor al onze belanghebbenden.

De emissies reductieddoelstellingen zijn tot aan 2025 vastgesteld. In het Carbon Reduction Plan zijn de reductiemaatregelen per GHG scope opgenomen, met de acties die komende jaren worden doorgevoerd. Samen zorgen deze ervoor dat de organisatie CO2 in alle 3 de scopes tegen 2025 met 50% verminderd zal zijn ten opzichte van 2019. Hiermee heeft Atos de netto-zero-verplichtingen van opnieuw afgestemd om te voldoen aan de nieuwe criteria van de STBi Net-Zero Standard. De kortetermijndoelstelling is om 50% BKG-emissies te verminderen tegen 2025 en de langetermijndoelstelling is in 2039 een reductie van -90% te bereiken in de scopes 1,2, én 3. De resterende 10% uitstoot wordt geneutraliseerd via koolstofvastleggingsprojecten met Ecoact.

Onze Carbon Footprint

De CO2-voetafdruk van de directe en indirecte emmissies (scope 1, 2 en 3) bestaat uit een aantal belangrijke componenten waarvan de procentuele samenstelling jaarlijks geleidelijk verandert als gevolg van het toepassen van de CO2-reductieprogramma.

De koolstofemissie van de Atos in Nederland (scope 1, 2 en 3) t.o.v. referentie jaar 2019 met -51% gedaald. Ten opzichte van 2020 heeft Atos Nederland ruimschoots haar carbon reductiedoelstelling gehaald, namelijk het resultaat is 23% reductie tov het voorgaande jaar.

3.C.1. Sustainability Dashboard External

Een speerpunt van Atos is het verlagen van de CO2-voetafdruk en het minimaliseren van de impact op het milieu. Naast dat alle locaties van Atos Nederland ISO14001 zijn gecertificeerd, De organisatie wil met de CO2 Prestatieladder certificering aantonen dat de CO2-emissies in de bedrijfsketen worden gereduceerd.

Onze inzet

We committeren ( Atos Corporate Social Responsibility Statement 2021) ons hierbij aan de meest vergaande en wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen die zijn gericht op een maximale mondiale temperatuurstijging van 1,5°C. Door ons aan te sluiten bij de Business Ambition for 1.5°C verbinden we ons aan de meest ambitieuze doelstelling uit het Klimaatakkoord van Parijs. Het milieubeleid van Atos is verwerkt in een Atos Environmental Policy 2022 die op het hoogste niveau onze ecologische voetafdruk moet beheren, verder informeert het dat wat Atos van alle werknemers, managers, onderaannemers en leveranciers verwacht.

 

 

 

Atos Carbon Reduction Plan

Wij geloven dat door onze Carbon Footprint te reduceren
een netto-nul toekomst mogelijk is.
Ons decarbonisatie-programma en portfolio van decarbonisatiediensten versterkt ons in het aanbieden
van veilige en koolstofarme digitale technologie.

Onze CO2– voetafdruk:
We moderniseren onze datacenters
We optimaliseren ons energieverbruik in onze kantoren en datacenters
We optimaliseren van het kantooroppervlakte
We gebruiken energie afkomstig uit koolstofarme bronnen
We minimaliseren de impact van ons zakelijk reizen
We hebben een aangescherpt vervoersbeleid
We elektrificeren ons wagenpark
We stimuleren het hybride werken

Talk to us

Peter de Kwaasteniet

Peter de Kwaasteniet

Sustainability Manager Atos NL

Peter.deKwaasteniet@atos.net

LinkedIn