Net Zero Ambition

Atos heeft besloten te voldoen aan de meest veeleisende 1.5ºC Science Based Target.

Duurzaamheidsambitie

Bij Atos hebben we een aantoonbare duurzaamheidsambitie om de ons energieverbruik efficiënter te maken, onze zakenreizen te verminderen en ons broeikasgas-uitstoot te verminderen. We meten, verminderen en compenseren onze CO2-uitstoot al meer dan 12 jaar en nu zijn we klaar voor de volgende stap van: decarbonisatie voor al onze belanghebbenden.

De emissies reductieddoelstellingen zijn tot aan 2025 vastgesteld. In het Carbon Reduction Plan zijn de reductiemaatregelen per GHG scope opgenomen, met de acties die komende jaren worden doorgevoerd. Samen zorgen deze ervoor dat de organisatie CO2 in scope 1 en scope 2 in FY25 met 50% zal verminderen ten opzichte van FY19. Eind 2021 zijn de netto-zero-verplichtingen van Atos opnieuw afgestemd om te voldoen aan de nieuwe criteria van de STBi Net-Zero Standard.
De kortetermijndoelstelling van Atos om zijn wereldwijde BKG-emissie tegen 2025 (basislijn van 2019) te hebben, is herbevestigd en de langetermijndoelstellingen van Atos en het nulpunt zijn aangescherpt om uiterlijk in 2039 een reductie van -90% te bereiken (scope 1,2, en 3) en om de resterende 10% uitstoot te neutraliseren via koolstofvastleggingsprojecten.

Doelstellingen voor de komende 5 jaar

De ontwikkelingen in de komende jaren zijn moeilijk te voorspellen. De economische situatie blijft waarschijnlijk nog lange tijd erg onzeker en zal zijn uitwerking op de Nederlandse IT-markt niet missen. Er zullen zich nieuw kansen voordoen, maar ook bedreigingen op ons pad komen. We geloven echter dat als we de koers die we hebben uitgezet, blijven volgen we over een aantal jaar weer goed zullen presteren, ook gezien onze orderportefeuille. Als we er daarnaast in slagen om goed in te spelen op de digitalisering van de samenleving en de Digtale Werkplek is er geen enkele reden om aan te twijfelen dat we binnen enkele jaren ook in Nederland weer groei zullen realiseren.

In onze visie is het verkleinen van de CO2-uitstoot die het gevolg is van digitale diensten en oplossingen een cruciaal vraagstuk dat niet los kan worden gezien van de voortschrijdende digitalisering van de samenleving. Dit leidt tot een grotere inzet van IT en nieuwe technologische toepassingen in het hart van organisaties, tot het ontstaan van nieuw verdienmodellen en tot aanpassingen van bedrijfsactiviteiten met als doel de klantbeleving op een positieve manier te beïnvloeden. We geloven dat het verminderen van de CO2-voetafdruk een waardevolle dimensie toevoegt aan de digitalisering en willen klanten hierbij ondersteunen.

Onze inzet

We committeren ( Atos Corporate Social Responsibility Statement 2021) ons hierbij aan de meest vergaande en wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen die zijn gericht op een maximale mondiale temperatuurstijging van 1,5°C. Door ons aan te sluiten bij de Business Ambition for 1.5°C verbinden we ons aan de meest ambitieuze doelstelling uit het Klimaatakkoord van Parijs.

 

 

 

 

 

Talk to us

Muriël van Mameren

Corporate Responsibility
& Sustainability Manager Benelux & The Nordics

muriel.vanmameren@atos.net

LinkedIn