Virtuálna realita

Priestorové vzdelávacie simulácie s využitím technológie virtuálnej reality predstavujú moderný a veľmi atraktívny prístup k vzdelávaciemu procesu. K dispozícii sú kedykoľvek, takže školenia nezávisia od voľného času školiteľov a neblokujú prácu skúsenejších zamestnancov.

Dostupné riešenie

Virtuálna realita sa ešte donedávna považovala za príliš nedostupnú pre reálne využitie v slovenských podmienkach. Doba sa však mení. Na trh prichádzajú nové cenovo dostupnejšie technológie, vrátane autonómnych VR okuliarov bez potreby výkonného počítača s drahou grafickou kartou.

Pri výrobe VR aplikácie sa využívajú predpripravené funkčné moduly a na tvorbu 3D scény je možné využiť zákaznícke konštrukčné výkresy v akomkoľvek formáte. Takýmto spôsobom sa výrazne zjednodušuje a skracuje proces výroby, čo má pozitívny dopad aj na cenu riešenia.

Napriek týmto optimalizačným krokom je výsledný priestorový vnem fotorealistický a 3D objekty v scéne sa chovajú rovnako aj v skutočnosti. Majú nasimulovanú hmotnosť, ktorá sa počíta z ich objemu a použitého materiálu. Takže manipulácia s tonovými predmetmi je pomalšia a zložitejšia, ako presun skrutkovača a plastová škatuľka sa po páde odráža inak, ako guľôčkové ložisko.

Na odvetví nezáleží

Tréningy vo virtuálnej realite je možné nasadiť všade, kde je priestorový vnem pridanou hodnotou a výrazne podporuje pochopenie preberanej vzdelávacej témy. Ďalšou oblasťou, kde je vhodné túto technológiu použiť sú praktické cvičenia, pri ktorých by bol klasický vzdelávací prístup buď nebezpečný, finančne nedostupný, alebo nemožný.

Typické oblasti využitia:

  • Interaktívne montážne tréningy v strojárstve a v elektrotechnike
  • Interaktívne tréningy údržby v nepretržitých prevádzkach v chemickom priemysle, energetike a podobne.
  • Virtuálne laboratóriá pre žiakov základných a stredných škôl.
  • Virtuálne kurzy pre žiakov základných a stredných škôl v technických oblastiach s dôrazom na posilnenie predstavivosti fyzikálnych javov.
  • Interaktívne tréningy zvládania kritických a havarijných situácií (požiar, explózia, zatopenie, zadymenie )
  • Interaktívne tréningy týkajúce sa bezpečnosti pri práci
  • Virtuálne prehliadky priestorov, ktoré nie sú bežne dostupné (reaktor jadrovej elektrárne, VVN rozvodňa)
  • Tréningové simulátory velínov v energetike

Kontakt

Portrait of expert

Vladimír Broniš

Projektový manažér

Vladimir.bronis@atos.net

Čo o nás druhí povedali

ANDRITZ Slovakia s.r.o.

Matej Filcak

Head of IT department IT Department


„So spoločnosťou ATOS spolupracujeme už dlhé roky a na projekte VR nám opätovne potvrdili svoju profesionalitu. Ich vysoko kvalifikovaná práca, nasadenie pri študovaní našich postupov a neustála podpora doviedla tento projekt do veľmi úspešného konca.“

LIBERTY Ostrava a.s.

Kateřina Kovářová

Vedúca oddelenia vzdelávania a rozvoja zamestnancov


„S firmou Atos spolupracujeme od r.2018 při zavádění virtuální reality do školení bezpečnosti práce. Spolupráci hodnotíme jako vynikající, pro jejich odbornost, profesionalitu a řešení změn v průběhu projektu. Spolupráci s Atosem můžu jednoznačně doporučit.“