Technologické fórum

Vitajte na stránkach konferencie Technologické fórum!

Technologické fórum je už viac ako 25 rokov popredná konferencia, ktorá si kladie za cieľ spojenie myšlienkových lídrov, technologických a akademických profesionálov, vedúcich pracovníkov v informatike, ako aj IT administrátorov.Túto konferenciu sprevádzajú odborníci so zaujímavými prednáškami zo sveta technických inovácií.

Partneri

Organizátor


Zlatí partneri


Strieborní partneri


Bronzoví partneri


Mediálni partneri


Technologické fórum 2019 fotografie

Pozrite si video z konferencie 2018:

Contact us icon. Outlines of three people in a circle

Kontaktujte nás!

Sylvia Žažová

Head of Marketing and PR in Czech and Slovak Republic – Marketing and Communications

sylvia.zazova@atos.net

O Technologickom fóre povedali…

Sylvia Žažová

Atos IT Solutions and Service


Za úspešnosťou konferencie Technologické fórum vidím schopnosť priniesť do programu obsah, ktorý kladie dôraz na technologické inovácie, nastupujúce trendy a strategické iniciatívy našich obchodných partnerov. Fórum je pre všetkých účastníkov príležitosťou spoznať najmodernejšie riešenia a viesť otvorenú diskusiu na témy, ktoré hýbu svetom technológií.

Ondrej Macko

Touch IT


Musím povedať, že ma Technologické fórum prekvapilo. Obával som sa, že to bude niečo málo uchopiteľné, niečo teoretické, príliš sofistikované, ale našiel som riešenia, ktoré sú reálne použiteľné v praxi.

Andrej Hrazdil

Atos IT Solutions and Services


Veľa krát sa ma ľudia pýtajú či je Technologické fórum ešte stále o technológiách. Určite áno. Stačí si pozrieť dlhý zoznam prezentovaných tém. Ale osobne si myslím, že oveľa dôležitejší je vzťah človeka k človeku, vzťah k našim zákazníkom, vzťah k našim biznis partnerom. Aj o tom je Technologické fórum.

Igor Bandurič

Atos IT Solutions and Service


V roku 2019 bolo moje prvé Technologické fórum a bolo veľmi dobre zorganizované. Veľmi sa mi páčilo.

Cynthia Mitevová

Red Hat CEE (Czech Republic & Slovakia)


Děkuji za skvělou akci, vážně se mi moc líbila Vaše energie.

prof. Ing. Pavel ČIČÁK, PhD.

Fakulta informatiky a informačných technológií
Slovenská technická univerzita


Rád by som sa Vám aj touto cestou poďakoval za možnosť zúčastniť sa podujatia “Technologické fórum” organizované Vašou spoločnosťou. Už niekoľko rokov sa tohto podujatia zúčastňujem a môžem konštatovať, že má už tradične veľmi vysokú odbornú úroveň. Nezanedbateľný je aj kvalitný a zaujímavý “networking”, ktorý je nedeliteľnou súčasťou podujatia.