Zjednodušte a zrýchlite nasadenie SAP HANA

Rýchlejší prínos / finančná dostupnosť rozšírenia / maximalizácia doby prevádzky

Zjednodušte a zrýchlite nasadenie SAP HANA

Organizácie nasadzujú produkt SAP HANA s cieľom rýchleho pochopenia svojich dát. Keďže čoraz viac aplikácií migruje na túto platformu, požiadavky na prostredia SAP HANA sa budú naďalej meniť. Z tohto dôvodu je nevyhnutné zvoliť serverovú infraštruktúru, ktorú je možné ľahko prispôsobiť takýmto zmenám pri súčasnom poskytnutí škálovateľnosti a spoľahlivosti požadovanej SAP aplikáciami.

NelsonHall menoval Atos lídrom SAP HANA a S/4HANA Services

Každým rokom SAP hodnotí Atos ako svojho výnimočného partnera

Riadenie a optimalizácia vašich súčasných SAP investícií, v rámci plánovania a realizácie presunu na HANA vyžaduje výnimočného partnera.

My v Atos-e nie sme len odborníci na implementáciu riešení SAP a IBM v celej svojej škále. Pomôžeme vám z nových SAP HANA technológií získať rôzne výhody a obchodný potenciál.

SAP S/4 HANA je postavený na prelomovej in-memory platforme SAP HANA a využíva najmodernejšie používateľské rozhranie SAP Fiori. Výsledkom je produkt, ktorý umožní spoločnostiam digitálnu transformáciu a je jednoduchý na používanie.

Váš business sa nikdy nezastaví. Zabezpečíme aby bol váš prechod na nové SAP HANA technológie bezproblémový a efektívny.

SAP technológie spolu s IBM Power infraštruktúrou, vám zabezpečia pevný základ pre inovácie a rast.

Pracujete s dátami v reálnom čase. Do jedinej obrazovky sú zakomponované grafy, simulácie i nástroje na podporu rozhodovania. Doterajšie nástroje, napríklad ERP riešenia, vždy najskôr zbierali dáta, ktoré potom vyhodnocovali transakciu za transakciou. To je veľmi dlhý proces a preto ho niektoré firmy spúšťajú napríklad len cez víkend. Výsledkom sú však i tak len analýzy starých dát. SAP S/4 HANA robí tie isté výpočty, no v reálnom čase. Výsledkom je, že rozhodnutia a následné akcie sú vždy založené na aktuálnych dátach.

IBM a SAP HANA

IBM a SAP HANA

Riadenie a optimalizácia vašich súčasných SAP investícií, v rámci plánovania a realizácie presunu na HANA vyžaduje výnimočného partnera.

My v Atos-e, sme nielen odborníci na implementáciu riešení SAP a IBM v celej svojej škále. Pomôžeme vám z nových SAP HANA technologií získať rôzne výhody a obchodný potenciál.

Nenašli ste potrebné informácie?