Bezpečná a spolahlivá digitalizácia


Typy problémov

Naši zákazníci z radov výrobných spoločností sa u svojich priemyselných riadiacich systémov (Industrial Control System – ICS) čoraz častejšie stretávajú s týmito typmi problémov.

 

 • Digitalizácia výroby prináša nutnosť prepájať vo výrobnej sieti historické a nové zariadenia.
 • Historické riadiace technológie nie sú stavané na fungovanie v aktuálnom digitálnom ekosystéme.
 • Nové technológie nepočítajú so špecifickými vlastnosťami a zraniteľnosťami starších riadiacich systémov.
 • Koexistencia nových a starších riadiacich technológií v spoločnej sieti môže spôsobovať rad neštandardných situácií s priamym dopadom na prevádzkovú spoľahlivosť výrobnej infraštruktúry.
 • Digitalizácia otvára nové cesty pre úmyselné alebo zavlečené kybernetické útoky.

Čo Vám zaistíme

V prostredí citlivých ICS / SCADA / OT sietí dnes dokážeme bezpečne zaistiť:

 

 • Zisťovanie zariadení pripojených do siete
 • Inventarizáciu všetkých prvkov
 • Identifikáciu známych zraniteľností
 • Optimalizáciu štruktúry a zabezpečenie siete
 • Dynamickú vizualizáciu topológie a prevádzky v sieti
 • Detekciu anomálií v sieťovej prevádzke
 • Okamžitú reakciu
 • Integráciu na dohľadové systémy typu SIEM
 • Nadstavbové služby SOC

Ďalšie riešenia

Okrem bezpečnosti realizujeme v digitalizácii výroby celý rad ďalších riešení ako napríklad:

 

 • Zákaznícke riešenia Industrial Internet of Things (IIoT)
 • Integrácia IIoT, výrobných, prevádzkových a ERP systémov
 • Pokročilé vyhodnocovanie a analýzy dát
 • Implementácia a úpravy výrobných riadiacich systémov
 • Robotické procesné automatizácie
 • Digitálne pracovisko a bezpapierová výroba
 • Školenia a vizualizácia vo virtuálnej a rozšírenej realite
 • Zabezpečené komunikačné systémy
 • Ochrana duševného vlastníctva

Kontaktná osoba

Tomáš Hlavsa

Head of Big Data & Cyber Security

tomas.hlavsa@atos.net