Technologické fórum

Nový normál práce


30.11.2021

10:00

Od vypuknutia celosvetovej pandémie koronavírusu sa toho veľa zmenilo. Okrem zdravotných obmedzení sa zmeny vo veľkej miere dotkli aj pracovných podmienok. Mnoho spoločností bolo nútených prejsť na prácu z domu veľmi rýchlo bez toho, aby mali zavedené vhodné bezpečnostné opatrenia pre svojich zamestnancov. Tým sa stali ľahším terčom kybernetických útokov útokov. V mnohých prípadoch sa zamestnanci prihlasovali do svojich firemných účtov, resp. do svojho pracovného prostredia aj z domácich počítačov, častokrát pripojených na sieť len s minimálnou ochranou.

Okrem bezpečnostného hľadiska bude témou diskusie aj efektívosť a flexibilita práce z ľubovoľného miesta pričom Cloud a aplikácie v Cloude sú prirodzeným technickým riešením. Je dôležité zabezpečiť vzdialenú alebo hybridnú prácu aj z pohľadu používaných aplikácií, efektívnosti procesov a zamestnancov, automatizácie a podpory používateľov.


Karol Piling
Cisco Partner Account Manager

  • Karol pôsobí v Cisco od roku 2018 na pozicii Partner Account Manager, kde má na starosti rozvoj partnerského kanalu.
  • Má skoro 20 ročné skúsenosti na technických a obchodných pozíciách v medzinárodných IT spoločnostiach AT&T, RSA The Security Division of EMC, TechData (Avnet) a CISCO.

 

 

 

 

 

 

Cisco Zero Trust Security

  • Vlna Covidu prekopala všetky zaužívané scenáre. Firmy a zamestnanci museli zo dňa na deň riešiť novú situáciu – ako riešit prácu z domova, prepojenie domácnosti s kanceláriou, efektivitu zamestancov so zreteľom na narastajúce útoky zneuživajúc práve tento stav. Ako sa s tým organizácie vysporiadali? Ako by mala vyzerať bezpečnostná stratégia pre hybridnú prácu odkiaľkoľvek? Aké sú dostupné nástroje, ktoré vieme využiť pre elimináciu rizík spojených s bezpečnostnými rizikami pre Nový Normál práce?

 

 


Marian Gálik
HPE Storage Presales konzultant

  • Marian pracuje na pozícii Storage presales konzultanta 15-rokov.
  • Stará sa o podnikových zákazníkov, HPE partnerov a pomáha im s návrhom riešení na ukladanie a zálohovanie dát.

 

 

 

 

HPE Alletra

  • Cloud vniesol do IT väčšiu dynamiku a priniesol úplne novú zákaznícku skúsenosť. IT zdroje sú dostupné takmer okamžite a za služby sa platí podľa skutočného využitia. Tieto možnosti si organizácie rýchlo osvojili a dnes sa ich snažia aplikovať vo svojej infraštruktúre. HPE Alletra je on-prem dátové úložisko spravované cez Data Services Cloud Console, ktoré prináša cloudovú skúsenosť pre všetky dáta bez ohľadu na ich umiestnenie.


Patrik Plachý
Solution Architect, Red Hat

  • Patrik začal ako vývojár v C a neskôr v C ++, Pascal a Python. Neskôr programoval moduly pre Oracle Database a prešiel k návrhu kódu pre Backend. Pomáhal u zákazníkov zavádzať Enterprise systémy a v posledných rokoch sa zameriaval na systémy Linux, prácu s Clusterware a High Availability. V súčasnej dobe je zamestnaný ako Solution Architect v Red Hat, kde sa specializuje na oblasť kontajnerového vývoja a jeho nasadenie u zákazníkov v ČR a SK.

 

 

 

 

Red Hat Openshift

  • Efektívna práca z ľubovoľného miesta je jednou zo súčasných požiadaviek na flexibilitu organizácií. Cloud a aplikácie v cloude sú prirodzeným technickým riešením. Je dôležité, aby dizajn aplikácií, bezpečnosť, dostupnosť, používateľská skúsenosť a ďalšie stránky aplikácií podporovali prácu používateľov. To kladie požiadavky na architektúru, vývoj, prevádzku a využívanie vhodných nástrojov, o ktorých budeme hovoriť

Organizátor


Zlatí partneri


Strieborní partneri


Bronzoví partneri


Mediálny partner