Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies“ button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

Nový portál služieb zamestnanosti

Služby zamestnanosti sú teraz dostupnejšie a kvalitnejšie

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci so spoločnosťou Atos vám predstavuje nový portál služieb zamestnanosti sluzbyzamestnanosti.gov.sk – moderný komunikačný kanál pre verejnosť, zamestnávateľov a uchádzačov o zamestnanie. Vďaka modernizácii je dostupný aj pre utečencov z Ukrajiny, ktorí si na Slovensku hľadajú zamestnanie.

Nový portál sluzbyzamestnanosti.gov.sk je významným míľnikom v procese digitalizácie agendy služieb zamestnanosti a nástrojom podpory a pomoci účastníkom trhu práce.

Výzva

Jednou z najdôležitejších funkcií Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je prevádzka informačného systému verejnej správy. Informačný Systém Služieb Zamestnanosti funguje ako dôležitý podporný nástroj na plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona.

Hlavnou úlohou informačného systému je komplexné zabezpečenie procesu sprostredkovania zamestnania. Ide najmä o aktívnu politiku trhu práce, informačno– poradenské služby, agentúru dočasného zamestnávania, agendu cudzincov, evidenciu uchádzačov o zamestnanie a register voľných pracovných miest.

Na zefektívnenie agendy zamestnávateľov súvisiacej s nahlasovaním voľných pracovných miest a uľahčenie vyhľadávania voľných pracovných miest pre verejnosť a uchádzačov o zamestnanie, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prijalo strategické rozhodnutie vybudovať vlastný portál v súlade s jednotným dizajn manuálom elektronických služieb na Slovensku a s využitím prihlasovania cez eID.Novým prvkom portálu je aj vytvorenie efektívneho komunikačného kanálu pre odídencov z Ukrajiny, ktorý im uľahčí hľadanie zamestnania na Slovensku. Portál pre ukrajinských utečencov je celý dostupný v ukrajinskom jazyku.

Technológie

Na vývoj, nasadenie a prevádzku Portálu služieb zamestnanosti spoločnosť Atos použila moderné vývojárske a prevádzkové technológie.

Zoznam použitých technológií (od hardvérovej vrstvy až po User eXperience):

Výpočtová kapacita je poskytovaná formou virtuálnych serverov a diskových polí v dátovom centre. Architektúra riešenia umožňuje jeho presun do prostredia vládneho cloudu.

Logické členenie aplikačných prostredí je riešené formou kontajnerov. Kontajnery sú organizované a nasadzované v prostredí Kubernetes. Na tento účel sa využíva Red Hat OpenShift platforma.

Databáza je postavená vo forme clustera a vybudovaná na platforme PostgreSQL.

Aplikačné moduly sú vyvíjané v prostredí Java Spring boot.

Používateľské webové rozhranie je dostupné vo formáte HTML5, ktoré je sprostredkované prostredníctvom šablónového nástroja Thymeleaf.

Používateľské rozhranie a dizajn aplikácie je plne kompatibilné s dizajn systémom ID-SK (idsk.gov.sk).

Riešenie

Realizáciou zadania bola na základe strategického rozhodnutia poverená spoločnosť Atos. Pripravila vynovenie webového portálu pre verejnosť, zamestnávateľov a uchádzačov o zamestnanie, ako aj nové aplikačné riešenie na základe Informačného systému služieb zamestnanosti. Želaným cieľom bola úplná náhrada existujúcej integrácie na komerčný portál.

Nové funkčné moduly, ktoré boli nasadené:

Modul pre zamestnávateľov a ich oprávnené osoby na vytváranie, úpravu a rušenie nahlášok voľných pracovných miest.

Modul pre schvaľovateľov z radov zamestnancov Ústredia práce, ktorí kontrolujú vytvorené nahlášky a schvaľujú ich pred ich zverejnením na portáli, a pred zaregistrovaním v aplikácii Informačného systému služieb zamestnanosti, resp. ich vracajú zamestnávateľom na prepracovanie.

Modul pre uchádzačov o zamestnanie umožňujúci efektívne vyhľadávanie voľných pracovných miest zodpovedajúcich ich profilom (kvalifikácia, odborná prax, lokalita).

Súčasťou tohto modulu je aj vyhľadávací agent, ktorý formou e-mailu proaktívne posiela uchádzačovi voľné pracovné miesta zodpovedajúce jeho zvoleným kritériám.

Modul pre poskytovanie REST API na import externých ponúk práce, ktoré sa zverejňujú na portáli.

Po vyladení a schválení návrhu riešenia spoločnosť Atos vyvinula a nasadila do prevádzky nový portál Služby zamestnanosti – sluzbyzamestnanosti.gov.sk.

Išlo o zložitú operáciu – vyžadovala si integráciu na viacero spolupracujúcich informačných systémov a inicializáciou údajov v portálovej databáze.