Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies“ button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

iCard

prináša nové možnosti

Motivačné faktory zavedenia systému iCard

Centralizácia spracovania

 • zavedenie jednotného systému so znížením nákladov na budúcu údržbu
 • zjednotenie pravidiel v rámci celej organizácie
 • možnosť kontroly zamestnancov územne odčlenených priamo z centra
 • optimalizácia vnútorných procesov

Zníženie nákladov organizácie

 • skrátenie doby spracovania miezd pri znížení počtu zamestnancov zodpovedných za tvorbu podkladov pre mzdy
 • zlepšenie dodržiavania pracovnej disciplíny
 • zamedzenie možnosti zneužívania vyplácania rôznych benefitov
 • obmedzenie toku papierových dokumentov so znížením nákladov na ich tvorbu, archiváciu a údržbu
 • integrácia s inými systémami – otvorenie pre ďalšie prepojenia
 • synergický efekt pri plnom zavedení systému (návratnosť investície v najkratšom čase)

Zlepšenie komfortu pre zamestnancov

 • zjednodušenie spôsobu evidencie (dotykové obrazovky, bezkontaktné snímanie)
 • zvýšenie komfortu obsluhy prácou s počítačom
 • zvýšenie objemu informácií dôležitých pre zamestnancov
 • podpora rozhodovacieho a schvaľovacieho procesu

Čo ponúka iCard?

Prístupový systém

Úlohou tohto modulu je umožniť povereným osobám prideliť práva prechodu určenými miestami a regulovať práva vstupu vybraných osôb do vymedzených priestorov v konkrétnom čase. Inštalovaný systém zabezpečí automatické vyhodnotenie oprávnenosti prechodu osôb a umožní, prípadne neumožní odblokovanie fyzických zábran.

Vedieť viac

Stravovací systém

Stravovací systém umožňuje využitie moderného, bezlístkového spôsobu objednávania a výdaja stravy v jedálňach a bufetoch. Prioritne je určený na zjednodušenie objednávania stravy, ale dá sa využiť aj v prípade bezobjednávkového výdaja. Jeho prepojenie s dochádzkovým systémom zabezpečí automatický výpočet hodnoty dotovanej stravy na základe odpracovaných hodín. Na konci mesiaca systém poskytuje podklady pre mzdy o výške zrážky za odobratú stravu, vrátane rozúčtovania nákladov za poskytnutie stravy podľa rôznych členení.

Vedieť viac

Dochádzkový systém

Je určený na automatizovaný zber informácií o príchodoch a odchodoch zamestnancov, s okamžitým vyhodnotením odpracovanej doby a prekážok v práci. Vďaka vysokej parametrizácii je využiteľný v akejkoľvek organizácii. Prioritne je určený pre stredné a veľké firmy a firmy, ktoré majú pracoviská územne dislokované.

Vedieť viac

Seminár iCard

Každoročne organizujeme stretnutie používateľov systému iCard u nás v Prievidzi.Cieľom stretnutia je nielen poskytnutie informácie o novej funkcionalite systému a jej predvedenie formou školenia, ale najmä vzájomná výmena skúseností s používaním systému medzi účastníkmi akcie.

Napíšte nám!

Vinohradnícka 6
Prievidza
Slovakia
971 01

tel. č. 1: 0903820959
tel. č. 2: 20911785144

Referencie