Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies“ button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

IBM Power Systems

Čo by ste mali hľadať pri výbere infraštruktúry pre SAP HANA?

Ako jednoducho a ľahko dokáže prijať zmeny podnikateľských potrieb?

Keďže si Vaše podnikanie vyžaduje zmenu, menia sa aj požiadavky na SAP HANA a rovnako aj na základnú infraštruktúru. Platforma SAP HANA je teraz dostupná na celej škále produktov IBM Power Systems. Servery IBM Power Systems sú výnimočne flexibilné a spoľahlivé, a poskytujú vysoký výkon, priepustnosť a pamäťovú kapacitu, ktoré sú potrebné na prevádzku systémov SAP HANA.

Vaša infraštruktúra si vyžaduje jednoduché prispôsobenie týmto možným fluktuáciám bez potreby investovania do dodatočných systémov.

Do akej miery sa dokáže rozšíriť pri súčasnom zachovaní nízkych nákladov?

Infraštruktúra SAP HANA sa rozširuje pomocou „scale-out“ (horizontálne rozšírenie) alebo „scale-up“ (vertikálne rozšírenie) prístupu. V snahe maximalizovať výkonnosť a priepustnosť odporúča SAP čo možno najväčšie vertikálne rozšírenie. Je pritom rozhodujúce, aby došlo k vyhodnoteniu škálovateľnosti pamäte pre „scale-up“ a „scale-out“ prístupy. Mali by ste taktiež zvážiť nasledujúce možnosti, ktoré poskytuje infraštruktúra v snahe udržať náklady pod kontrolou:

  • Alokácie granulárnej kapacity: Alokácie granulárnejšieho typu napomáhajú postupnému rozširovaniu namiesto toho, aby sa od Vás požadovalo alokovanie kapacity presahujúcej Vaše potreby. To Vám umožní vyhnúť sa nadmerným platbám za kapacitu.
  • Výkonnosť pripadajúca na jadro: Dosiahnutie väčšej výkonnosti pripadajúcej na jadro znižuje počet jadier potrebných na dosiahnutie procesnej kapacity, čo predstavuje ďalšie zníženie nákladov.
  • Zdieľanie kapacity procesora: Využívajte efektívne procesnú kapacitu v rámci inštancií SAP HANA s cieľom znižovať celkové náklady vlastníctva (TCO/Total Cost of Ownership).

Je schopná reziliencie kritických úloh?

Infraštruktúra SAP HANA sa rozširuje pomocou „scale-out“ (horizontálne rozšírenie) alebo „scale-up“ (vertikálne rozšírenie) prístupu. V snahe maximalizovať výkonnosť a priepustnosť odporúča SAP čo možno najväčšie vertikálne rozšírenie. Je pritom rozhodujúce, aby došlo k vyhodnoteniu škálovateľnosti pamäte pre „scale-up“ a „scale-out“ prístupy. Mali by ste taktiež zvážiť nasledujúce možnosti, ktoré poskytuje infraštruktúra v snahe udržať náklady pod kontrolou:

Je toto riešenie schopné zabezpečiť Váš presun do „cloudu“?

Keďže presúvate svoje pracovné úlohy do hybridného „cloudového“ prostredia, mala by sa Vaša vlastná infraštruktúra pre SAP HANA nielenže ľahko zintegrovať so zvyškom Vašich IT technológií, ale aj ponúknuť flexibilitu, ktorá by spárovala pracovné úlohy s „cloudovým“ prostredím podľa Vášho výberu (t. j. súkromným, verejným alebo hybridným „multicloudom“).

Ako IBM® Power Systems™ zjednodušuje a zrýchľuje nasadenia SAP HANA?

IBM Power Systems je navrhnuté pre intenzívne a kritické pracovné zaťaženie, akým je napríklad SAP HANA. Power Systems zjednodušuje a urýchľuje nasadenia SAP HANA poskytnutím troch kľúčových schopností:

IBM® Power Systems™

1. Rýchlejšie využitie

Získajte rýchlejší prístup do inštancií SAP HANA pri zjednodušenej alokácii kapacít. Power Systems prichádza so zabudovanou virtualizáciou na báze firmvéru pri nepatrných režijných nákladoch. To Vám umožní ľahko navyšovať alebo znižovať kapacitu a konsolidovať viaceré výrobné/vývojové/testovacie prostredia.

Power Systems taktiež zjednodušuje IT riadenie umožnením konsolidovania až 16 výrobných SAP HANA databáz v rámci jedného E980 servera spolu s ostatnými súvisiacimi alebo doplňujúcimi pracovnými úlohami (workloads). Tým sa zníži fyzická serverová stopa, zložitosť siete a spotreba energie.

Kľúčové prínosy

Rýchlejšie poskytovanie nových VM

Živá migrácia SAP HANA inštancií naprieč systémami pri minimálnych plánovaných odstávkach

Jednoduchá zmena alokácií kapacity

Získajte kapacitu podľa aktuálnej potreby pomocou „spotrebných modelov podobných „cloudu“.

2. Finančná dostupnosť rozšírenia

Power Systems podporuje rozsiahle SAP HANA prostredia a zároveň zabezpečuje finančnú dostupnosť rozšírenia. Pomocou zabudovanej virtualizácie môže Power Systems spúšťať i tie najväčšie virtuálne stroje SAP HANA pri takmer nulových režijných nákladoch. Zákazníci môžu spúšťať najväčšiu SAP certifikovanú „scale-up“ konfiguráciu pre OLTP (S/4H) VM s 24TB a OLAP (BWH) VM pri 16TB pamäťovej konfigurácii. Táto škálovateľnosť taktiež umožňuje zákazníkom spustenie rozsiahlych „scale-out“ konfigurácií SAP HANA certifikovaných spoločnosťou SAP. Power Systems taktiež poskytuje 2x rýchlejšiu výkonnosť jadra v porovnaní s platformami x864. Táto vyššia priepustnosť napomáha znižovať počet potrebných jadier, čím následne znižuje náklady.

Keď zákazníci nasadzujú SAP HANA na Power Systems, môžu zdieľať svoju kapacitu procesora naprieč HANA VM v prípade servera s možnosťou „Shared Processor Pools” (Zdieľané procesory). Pomocou tejto spôsobilosti si zákazníci už len potrebujú zakúpiť kapacitu, ktorá dokáže pokryť celkový dopyt v rámci všetkých SAP HANA inštancií serveru namiesto maximálnej kapacity potrebnej pre každú z inštancií. Zákazníci môžu ďalej spojiť túto spôsobilosť s ponukou „kapacity dostupnej na vyžiadanie“ (Capacity on Demand), kde môžu aktivovať a deaktivovať jadrá na vyžiadanie a platiť iba za kapacitu, ktorú skutočne využívajú, čím znížia svoje celkové náklady vlastníctva (TCO).

Optimalizujte využitie procesora vďaka podpore zdieľaných procesorov pre HANA DB

Power Systems taktiež umožňuje zákazníkom postupné rozširovanie formou alokácií granulárnej kapacity. Vďaka jemnejším alokáciám kapacity v Power Systems získate flexibilitu čiastkovej alokácie už od veľkosti 0,01 jadier a 1 GB. To Vám umožní alokovanie kapacity, ktorú skutočne potrebujete, namiesto toho, aby ste boli tlačení do nadmerných platieb za kapacitu, ktorú nepotrebujete.

Iné hardvérové platformy nútia zákazníkov z dôvodu obmedzení ich HW technológie a virtualizácie k nadmernej konfigurácii prostredia. Na rozdiel od nich poskytuje Power Systems viaceré možnosti rozšírenia veľkých SAP HANA prostredí po malých granulárnych úrovniach a zároveň umožňuje finančne dostupné rozšírenia.

IBM® Power Systems™

3. Prečo IBM a SAP?

Power Systems je označovaný radou ITIC za najspoľahlivejší server posledných 10 rokov. Nepretržite zabezpečuje viac ako 99,999 % doby prevádzky a má zabudovanú inteligentnú ochranu pamäte určenú na detekciu a vyriešenie potenciálnych porúch predtým, než tieto prepuknú do systémového zlyhania. V rámci komoditnej architektúry je porovnateľná technológia voliteľná a ak sa použije, má vplyv na výkonnosť.

Zmigrovanie SAP HANA z x86 na Power Systems je jednoduché. Ak ste na SAP HANA 2.0, môžete ľahko zmigrovať, a to nastavením SAP HANA Systems Replication medzi obe platformy. Verzia SAP HANA pre platformu Power Systems sa nelíši od platformy x86. Vďaka úzkej spolupráci so SAP poskytuje IBM podnikovú infraštruktúru, servis a podporu pomáhajúcu zjednodušiť a zrýchliť nasadenia SAP HANA.

Vyššie uvedené malo za následok zmigrovanie existujúcich SAP HANA nasadení na Power Systems u značného počtu zákazníkov. Ďalším prínosom je vybudovanie nových SAP HANA prostredí.

IBM a SAP HANA: Lepší spolu

Akým spôsobom zabezpečuje otvorený ekosystém Power Systems jednoduchšie riadenie dátových stredísk?

Otvorený softvérový ekosystém Power Systems Vám umožňuje jednoduchú integráciu a riadenie infraštruktúry spolu s Vašimi ďalšími IT technológiami. Power Systems sa bezproblémovo integruje s ladiacimi nástrojmi (orchestration tools), ako sú SAP Landscape Manager a VMware vRealize, ktoré Vám umožnia jednoduché riadenie tak Power, ako aj x86 infraštruktúry použitím jedného „pane-of-glass“ rozhrania.

Power Systems Vám taktiež umožňuje prechod na hybridné viac-cloudové prostredie ponúknutím flexibility zabezpečujúcej súlad medzi Vašimi pracovnými úlohami a „cloudom“ podľa Vášho výberu. IBM je poskytovateľom systémových riešení a „tier one cloudu“ (cloudu prvej vrstvy), čo Vám umožňuje ľahký presun pracovných úloh naprieč súkromnými, verejnými a hybridnými viaccloudovými prostrediami.

Viac informácií

Thank you for your interest. You can download the report here.
A member of our team will be in touch with you shortly