IBM AIX Roadmapa


Digitálna transformácia zostáva kľúčovou iniciatívou v oblasti IT.

Podniky hľadajú inovatívne spôsoby ako zvýšiť rýchlosť uvedenia na trh, zlepšiť prevádzkovú efektívnosť s cieľom znížiť náklady a popritom lepšie slúžiť svojim zákazníkom.

Ak chcete byť úspešní, je dôležité investovať do správnej technológie. Takej, ktorá podporuje strategické potreby vašej súčasnej a budúcej IT infraštruktúry.

IBM je lídrom v inováciách v oblasti serverových a úložných riešení s výnimočným výkonom, odolnosťou a bezpečnostnými schopnosti, ktoré sa škálujú na základe zákazníckych potrieb.

Atos, technologický partner spoločnosti IBM na úrovni Gold, odporúča a implementuje riešenia IBM svojim zákazníkom.

AIX je vyspelý enterprise-class operačný systém, ktorý v kombinácii s PowerVM, procesorom POWER a vynikajúcim Power Systems softvérovým ​​portfóliom dosahuje v porovnaní s inými platformami oveľa lepšie TCO, najvyššiu dostupnosť prevádzky a najmenšie množstvo bezpečnostných zraniteľností.

Spoločnosť IBM je zaviazaná tisíckam používateľov systému AIX, prevádzkujúcim svoje základné aj kritické úlohy, obchodné aplikácie a databázy v tomto systéme.

AIX vedie na trhu pre škálovateľné distribuované operačné prostredia v mnohých kľúčových odvetviach vrátane bankovníctva, poisťovníctva, telekomunikácií maloobchodu, zdravotníctva a štátnej správe.

AIX podporuje nové technológie, od ktorých závisí vaša budúca práca. Nové technológie naopak prinášajú platforme AIX rast.

IBM je silne zaviazaná systému AIX a jeho užívateľom. S tridsaťpäťročnou históriou inovácií AIX dosahuje svoj robustný plán s každým novým vydaním.


Radi by sme vám predstavili výhľadovú stratégiu a road-mapu AIX

V roku 1986 uviedla spoločnosť IBM na trh AIX (Advanced Interactive eXecutive), svoj operačný systém UNIX založený na otvorených štandardoch. podporujúci širokú škálu hardvérových platforiem. Dnes, pri svojom 35. výročí, AIX naďalej podporuje dôležité aplikácie pre organizácie po celom svete. Vďaka takémuto silnému zastúpeniu v IT prostredí je AIX a jeho špecifické využitie veľmi zaujímavé pre IT odborníkov, ktorí prehodnocujú svoje vlastné technologické ekosystémy z hľadiska meniacich sa trendov v oblasti vzdialených pracovných prístupov, meniacich sa požiadaviek na bezpečnosť, zvýšenú efektívnosť a regulačné opatrenia.

Atos, vám s potešením predstavuje stratégiu pre platformu AIX, ktorá je základom pre mnoho obchodných aplikácií
a databázových prostredí.

Kliknite sem pre interaktívnu prezentáciu plánu inovácií pre hardvér Power Systems a AIX road-mapy.

Pre viac informácií