Hyperkonvergovaná infraštruktúra


Inteligentná hyperkonvergovaná infraštruktúra HPE SimpliVity

Inteligentná, hyperkonvergovaná platforma, ktorá zefektívňuje IT operácie kombináciou IT infraštruktúry, pokročilých dátových služieb
a operácií založených na umelej inteligencii do samostatného integrovaného riešenia.

Nová podoba hyperkonvergencie: od softvérovo definovanej infraštruktúry po infraštruktúru riadenú umelou inteligenciou

Dnes vstupujeme do novej éry hyperkonvergovanej infraštruktúry, v rámci ktorej sa zameranie presúva zo softvérom definovanej infraštruktúry na operácie riadené umelou inteligenciou. Vďaka priekopníckym schopnostiam a zavedeniu HPE InfoSight pre HPE SimpliVity sa HCI dostala na novú vyššiu úroveň výkonu. Práve tá je kľúčom k vytvoreniu inteligentných základov pre váš súkromný cloud.

Inteligentne jednoduchá

Inteligentná HCI zjednodušuje nasadenie, menežment, škálovanie a odstraňovanie problémov prostredníctvom softvérom definovanej infraštruktúry, automatizácie založenej na pravidlách, zjednoteného menežmentu a umelej inteligencie.

Hyperefektívne riešenie

Riešenie HPE SimpliVity je tak mimoriadne efektívne, že jeho účinnosť je zaručená. Navyše ponúkame zabudovanú možnosť zálohovania, DR a sekundárneho úložiska – nepotrebujete žiadne tretie strany.

Optimalizované PRE EDGE

Riešenie HPE SimpliVity je špeciálne prispôsobené pre nasadenia v architektúrach typu Edge a ROBO. Zredukujte úroveň komplexity a znížte réžiu vo výrobných prevádzkach, v maloobchodných prevádzkach aj v malých a stredných dátových centrách.

  • Dosiahnite vysokú dostupnosť iba s dvoma uzlami
  • Centralizované riadenie zjednodušuje ovládanie lokalít typu edge tam, kde nie je dostatok ľudských zdrojov
  • Zabudované zálohovanie a automatizovaná

Portfólio HPE SimpliVity

Portfólio HPE SimpliVity inteligentne zjednodušuje IT a to kombináciou umelej inteligencie, infraštruktúry a pokročilých dátových služieb pre virtualizované prostredia do jedného jednoduchého riešenia.
Toto plne integrované riešenie, založené na serveroch HPE ProLiant alebo Apollo bolo navrhnuté a optimalizované pre HPE HCI. Dodáva sa v jednoduchých stavebných blokoch. Začnite v malom a pridávajte až do 16 uzlov na klaster/96 uzlov na federáciu a vo veľkom prostredí typu ROBO až 48 klastrov na federáciu. Pre nasadenie v campus prostrediach sú k dispozícii 16-uzlové stretch klastre.

Viac informácií

marketingczsk@atos.net