Future proof


Cyber Security Post Covid

Are you ready for new ways to work?
Are you ready for protecting your data?
Are you ready for a new customer experience?

Kríza, ktorou prechádzame, nás každý deň núti hľadať riešenia nových situácií a neočakávaných potrieb
pre zabezpečenie obchodnej kontinuity. Tímy Atos, viac ako kedykoľvek predtým, sú tu, aby Vás podporili.
Radi by sme Vám ponúkli prehľad služieb, ktoré by pre Vás mohli byť užitočné jednak v tomto čase,
ale veríme, že by boli prínosom pre Vaše aktivity aj v ďalšom období.

Služby pre zabezpečenie kontinuity podnikania a spolupráce

Aby sme zaistili plynulosť spolupráce medzi Vašimi zamestnancami, partnermi ako aj kontinuitu poskytovania služieb Vašim zákazníkom, definovali sme riešienia, ktoré je možné implementovať rýchlo, bez dlhodobých investícií, bez narušenia Vášho IT ekosystému a s udržaním vysokej úrovne bezpečnosti. V priebehu niekoľkých dní Vám vieme pomôcť pri zaistení bezpečnosti Vašich firemných údajov a prístupu k nim prostredníctvom Vašich terminálov alebo aplikácií.

Pre viac informácií

marketingczsk@atos.net

Ponuka služieb
Thank you for your interest.You can download the report here.
A member of our team will be in touch with you shortly