Dell Powerflex


Spoločnosť Atos predstavuje Dell EMC PowerFlex, softvérovo definované riešenie úložiska, ktoré spĺňa potreby progresívnych organizácií. PowerFlex (predtým VxFlex) je softvérovo definovaná platforma navrhnutá tak, aby poskytovala flexibilitu, pružnosť a jednoduchosť s požadovaným výkonom a odolnosťou nevyhnutnou pre vaše moderné dátové centrum. Môžeme optimalizovať vaše pracovné postupy, služby a projekty konsolidácie infraštruktúry.

 

Informačné technológie sa stali ústredným bodom fungovania podnikov, umožňujúcim zásadné konkurenčné výhody. Dôsledkom toho musia IT organizácie poskytovať komplexné služby dynamicky s nevídaným tempom. Napriek tomu často bojujú s nepružnou a zastaranou infraštruktúrou.

Softvérovo definované prístupy sú presvedčivou voľbou pre zvýšenie organizačnej agility. Kombinujú štandardné hardvérové ​​komponenty a protokoly so softvérom pre centralizáciu a správu zdrojov. Pri výbere softvérovo definovanej platformy existujú niektoré kritické aspekty, ktoré je potrebné zohľadniť. Platforma musí ponúkať rozsiahlu flexibilitu podporujúcu široké architektonické možnosti a potreby škálovania. Musí poskytovať predvídateľný výkon pre kľúčové pracovné vyťaženie a musí tak robiť flexibilne a bez výrazných obmedzení. Musí byť schopná zabezpečiť dostatočnú spoľahlivosť a bezpečnosť pre kritické dátové služby. Pre zaistenie jednoduchosti a flexibility prostredia musí ponúknuť správcom automatizovať pracovné postupy pri správe infraštruktúry.

Viac informácií

Výhody pre zákazníka

Bezkonkurenčné možnosti flexibility a škálovateľnosti

  • Extrémna flexibilita a široká podpora rozličných prostredí
  • Škálovanie od niekoľkých uzlov (nodov) po stovky. Lineárne a neprerušovane.

Výkon na „enterprise“ úrovni

  • Masívny výkon a latencia v milisekundách s veľkým fondom zdrojov a jednotnou distribúciou dát
  • Kritická dostupnosť s rozsiahlou odolnosťou proti chybám a rýchla obnoviteľnosť

Jednoduchá a efektívna správa

  • Plne integrovaný systém kombinujúci ako vysoký výkon úložiska tak aj samotný výpočtový výkon vrátane dimenzovaného sieťového rozhrania
  • Nasadenie, správa a podpora v jedinom systémovom rozhraní
  • Všetky IT operácie vrátane správy životného cyklu, automatizácie a orchestrácie pomocou nástroja PowerFlex Manager
  • Rozsiahly ekosystém nástrojov pre správu cloudu a kontajnerov

Viac informácií

marketingczsk@atos.net