AppDynamics


Súčasná doba priniesla ešte väčšiu potrebu online služieb a spoľahlivo fungujúcich aplikácií, je vyšší dôraz na vysokú dostupnosť a monitoring aplikácii.

Radi by sme Vám dali do pozornosti nástroj AppDynamics, ktorý výrazným spôsobom prispieva k uľahčeniu monitoringu aplikácií a ich celkového výkonu z pohľadu koncového užívateľa.

AppDynamics
poskytuje, v rámci aktuálnej zvýšenej potreby a záťaže online služieb, možnosť využívať do 15. Júla 2020 až 100 licencii/agentov zdarma a tým zabezpečiť bezproblémový chod a výkon Vašich aplikácii.

Martin Gavurník

martin.gavurnik@atos.net

+421 903 262 403

Pre viac informácií

AppDynamics
Thank you for your interest.You can download the report here.
A member of our team will be in touch with you shortly