VxRail Hyperkonvergované zariadenie pre systém VMware


Exkluzívne zariadenie HCI, optimalizované pre vaše prostredie VMware. Rad zariadení Dell EMC VxRail zjednodušuje nasadenie virtualizovaných aplikácií. S nasadením rýchlejším o 73% oproti tradičnej infraštruktúre umožňuje zariadenie VxRail využívať neustále inovácie platforiem Dell EMC PowerEdge a VMware VSAN a predvídateľným spôsobom rozvíjať prostredie VMware. Zároveň prináša návratnosť investícií vo výške ohromujúcich 619% za päť rokov.

  • Vybudujte si istotu v oblasti IT vďaka bezproblémovej integrácii do ekosystémov VMware.
  • Predvídateľne sa rozvíjajte vďaka zjednodušenému nasadeniu a správe životného cyklu.
  • Nepretržite inovujte vďaka technológii, ktorá vám pomôže sústrediť sa na vaše ciele.

Zariadenie VxRail poskytujú vysoko predvídateľný výkon v rámci miliónov konfiguračných možností a splní všetky prípady používania HCI.

VxRack System FLEX Hyperkonvergované, rackové, softvérovo definované serverové úložisko SAN

Transformujte svoju infraštruktúru pomocou softvérovo definovaného serverového riešenia SAN VxRack FLEX, ktoré je optimalizované pre širokú škálu použitia vrátane IaaS a PaaS. Toto riešenie HCI na kľúč poskytuje:

  • Flexibilitu s viacerými hypervízory a základnými možnosťami
  • Vysoký výkon pre aplikácie a databázy
  • Ovládač siete topológie fabric navrhnutá pre škálovanie

Extrémny výkon a atraktívna ekonomika

Vstupno-výstupné operácie spracováva každý uzol v klastri VxRack FLEX a vďaka tomu sú všetky vstupy a výstupy a priepustnosť k dispozícii všetkým aplikáciám v rámci klastra. Tento rozsiahly paralelný režim vstupov a výstupov umožňuje škálovať výkon a počet I / O operácií za sekundu priamo úmerne počtu pridaných uzlov, čo pomáha predchádzať vzniku úzkych miest a zlepšuje pomer cena / výkon počas rastu. Servery Dell EMC PowerEdge so všetkými diskami typu flash ponúkajú 2,5-krát vyššiu hustotu ako predchádzajúce varianty flash, poskytujú o 50% vyššiu kapacitu all-flash za rovnakú alebo nižšiu cenu a zároveň majú menšie nároky na priestor.

Dell EMC Microsoft Storage Spaces Direct Ready Nodes

Softvérovo definované stavebné bloky úložiska.

Nakonfigurované vopred, s certifikovanými komponentmi a overenými stavebnými blokmi, ktoré zjednodušujú objednávanie a znižujú riziká pri nasadení. Zjednodušte informačné technológie pomocou uzlov Dell EMC VSAN Ready Nodes a technológie VMware VSAN ™.

Softvérovo definované úložisko VMware VSAN na serveroch PowerEdge

Viac informácií

marketingczsk@atos.net

Thank you for your interest.You can download the report here.
A member of our team will be in touch with you shortly