Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies“ button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

GDPR vás nemusí strašiť. V dátach sa už nestratíte

Predstavte si, že máte organizáciu so stovkami zamestnancov. Ďalšie desiatky dodávajú svoje služby na základe externých zmlúv. S niektorými ste prerušili spoluprácu pred rokmi, iní sú zase súčasťou vlečúcich sa súdnych sporov. Ako dosiahnete, že všetky vaše dáta, ktoré s nimi súvisia, sú v súlade s požiadavkami GDPR a zároveň spĺňajú nariadenia o povinnom uchovávaní účtovníctva alebo sú k dispozícii pre právne účely?

„Spravovať takéto dáta manuálne by bola extrémne náročná práca,“ hovorí Veronika Dely, SAP senior konzultantka spoločnosti Atos. „Znamenalo by to otvoriť si každý jeden záznam, preskúmať všetky transakcie, vyhodnotiť, ktoré z nich spĺňajú presne dané podmienky a pri každej z nich spraviť rozhodnutie, či ju uchovať v produkčnom systéme, archivovať alebo zmazať,“ vysvetľuje.

Jednoduchý súlad s nariadeniami

Poriadok do správy dát môže vniesť automatizované riešenie SAP Information Lifecycle Management. To pomáha riadiť zaobchádzanie s dátami počas celého ich životného cyklu – od získania a používania až po ich blokáciu, archiváciu či úplné vymazanie zo systému. „Toto riešenie na základe vopred stanovených pravidiel prechádza automaticky celou databázou a kontroluje všetky položky a rozhoduje, čo sa s nimi ďalej stane,“ vysvetľuje SAP senior konzultantka spoločnosti Atos. „Riešenie sme nasadili napríklad do HR modulu vzdelávacej inštitúcie s tisíckami záznamov. Jedným z pravidiel bolo zmazanie dát všetkých zamestnancov, ktorí dovŕšili 70 rokov veku a zároveň ubehlo najmenej desať rokov od ich poslednej interakcie s inštitúciou. Podarilo sa nám tak výrazne prečistiť a zjednodušiť databázu a zároveň vyhovieť požiadavkám na ochranu osobných údajov,“ dodáva.

Riešenie je určené pre všetkých používateľov SAP systémov bez ohľadu na veľkosť. „Výhodou je zosúladenie dát so všetkými reguláciami a predpismi. Či už ide o ochranu osobných údajov, právo na zabudnutie v rámci GDPR alebo o dodržanie lehoty povinnej archivácie, všetko je len otázkou nastavenia správnych kritérií,“ hovorí Veronika Dely. Používateľ si môže určiť časové rámce, počas ktorých chce uchovávať dáta vo svojom produkčnom systéme, či v archíve. Môže dáta zablokovať, takže v systéme akoby neexistujú a bežný používateľ sa k nim nijako nedostane, no zároveň ich možno v prípade súdneho sporu po zásahu administrátora stále dohľadať.

Upratané dáta šetria

Poriadok v dátach so sebou však prináša aj konkrétne úspory. Optimalizované dátové toky a „čisté“ databázy znižujú náklady na IT. Organizáciám správny manažment životného cyklu údajov umožňuje zjednodušiť celú dátovú infraštruktúru. Dáta sú navyše v prípade potreby rýchlejšie pripravené na migráciu, prípadne omnoho jednoduchšiu aktualizáciu systému.

Nasadenie samotného riešenia je pomerne jednoduché a časovo nenáročné. „Prvým krokom je stretnutie, na ktorom si prejdeme s akými dátami budeme pracovať, aké sú procesy a identifikujeme záťaž systému,“ hovorí SAP senior konzultantka spoločnosti Atos. Samotná dĺžka implementácie závisí v prvom rade od náročnosti dátového prostredia. Spolupráca zo strany zákazníka ju však dokáže výrazne urýchliť. „Reálne však vieme manažment životného cyklu dát spustiť do mesiaca,“ hovorí Veronika Dely.

Atos je jednou z mála spoločností, ktoré toto riešenie na slovenskom trhu ponúka. Jeho služby využívajú napríklad banky, či viaceré slovenské univerzity. „Máme za sebou reálne projekty, máme skúsenosti z praxe, vieme, s akými špecifickými problémami sa slovenské spoločnosti napríklad v súvislosti s GDPR stretávajú. Vieme im tak poradiť overené a najlepšie postupy,“ uzatvára SAP senior konzultantka spoločnosti Atos.

***

O Atos

Atos je globálnym lídrom v digitálnej transformácii so 111 000 zamestnancami a s ročným obratom približne 11 miliárd eur. Skupina, ktorá je európskou jednotkou v oblasti kybernetickej bezpečnosti, poskytovania cloudových služieb a výpočtovej techniky s vysokým výkonom, poskytuje end-to-end riešenia na mieru pre všetky odvetvia v 69 krajinách sveta.

Spoločnosť Atos, priekopník v oblasti dekarbonizačných služieb a produktov, sa zaviazala poskytovať svojim zákazníkom bezpečné a dekarbonizované digitálne riešenia.

Atos je európska spoločnosť (SE, Societas Europaea) a je kótovaná na Euronext Paris.

Cieľom spoločnosti Atos je napomáhať pri vytváraní budúcnosti informačných technológií. Svojimi odbornými znalosťami a službami podporuje rozvoj vedomostí, vzdelávania a výskumu multikultúrnym prístupom a prispieva k rozvoju vedecko-technickej excelentnosti. Atos na celom svete umožňuje svojim zákazníkom a zamestnancom, ako aj členom spoločností, aby žili, pracovali a rozvíjali sa udržateľne v bezpečnom informačnom priestore.

Spoločnosť Atos pôsobí v Slovenskej republike od 1. októbra 2011 po akvizícii spoločnosti Siemens IT Solutions and Services, s.r.o.

O Eviden

Spoločnosť Eviden v rámci Atosu pokrýva oblasť digitálnych služieb, cloudu, big data a bezpečnosti. Bude globálnym lídrom v oblasti dátovo orientovanej, dôveryhodnej a udržateľnej digitálnej transformácie. Ako digitálny podnik novej generácie, ktorý je celosvetovo na popredných pozíciách v oblasti digitálnych služieb, cloudu, dát, pokročilého počítania a bezpečnosti, prináša hĺbkové odborné znalosti pre všetky odvetvia vo viac ako 53 krajinách. Spojením jedinečných špičkových technológií v celom digitálnom kontinuu s 57-tisíc talentmi svetovej triedy spoločnosť rozširuje možnosti technológií pre podniky i verejné orgány a pomáha im budovať ich digitálnu budúcnosť. Eviden patrí do skupiny Atos s ročným objemom tržieb vo výške približne 5 miliárd eur.

Kontakt pre médiá:

Atos Slovensko: Sylvia Žažová | sylvia.zazova@atos.net | +421 903 401 486