Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies“ button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

Viete, ako vás môžu ohroziť klimatické zmeny? EcoAct spúšťa platformu, ktorá organizáciám pomôže zhodnotiť ich zraniteľnosť

Londýn, Bratislava, 23. novembra 2022 – Ohrozia podnik v budúcnosti častejšie záplavy alebo jeho podnikanie naruší skôr sucho? Firmy a organizácie na celom svete teraz môžu získať lepšiu predstavu, ako ich podnikanie ovplyvnia klimatické zmeny. Pomôže im s tým platforma EcoAct Climate Risk Platform, ktorú predstavila konzultačná spoločnosť EcoAct, ktorá je súčasťou spoločnosti Atos. Platforma pomáha zhodnotiť a vizualizovať klimatické riziká a vyhodnotiť zraniteľnosť fyzických lokalít organizácií. Do úvahy pritom berie 28 rizík, ktoré súvisia s klimatickými zmenami. Nástroj zároveň podporuje identifikáciu a stanovenie priorít pri opatreniach na zmiernenie následkov a adaptáciu.

Podľa najnovšej správy UNEP Emissions Gap Report už neexistuje spoľahlivý spôsob, ako globálne otepľovanie udržať pod hranicou 1,5 °C. Znamená to, že pre podniky je o to dôležitejšie identifikovať zraniteľné miesta, ktoré vznikajú v súvislosti s klimatickými zmenami, zmierňovať súvisiace riziká a prispôsobiť sa im.

Pred klimatickými zmenami dnes už nie je v bezpečí žiadna časť sveta – mení sa len druh rizika, ktorému je vystavená. Týka sa to aj Slovenska a celkovo strednej Európy, ktorá bola doteraz možno uchránená pred extrémami počasia. Ostatné roky však ukazujú, že zmena prichádza aj k nám,“ hovorí Andrej Hrazdil, odborník spoločnosti Atos v oblasti dekarbonizácie. „Poznať tieto riziká a pripraviť sa na ne by preto malo byť súčasťou rozhodovania v každej organizácii,“ dodáva expert.

Platforma EcoAct Climate Risk Platform poskytuje prehľad o tom, ako veľmi sú fyzické lokality organizácií vystavené všetkým 28 klimatickým rizikám, ktoré sú zahrnuté v taxonómii Európskej únie1. Používateľom umožňuje preskúmať rôzne kritické situácie, klimatické scenáre a časové horizonty. Platforma modeluje klasické klimatické riziká, ako sú povodne a vlny horúčav, no i menej bežné nebezpečenstvá, ako sú záplavy z ľadovcových jazier, salinizácia pobrežných vôd a dôsledky okysľovania oceánov.

Jedinečná informácia o klíme zasadená do referenčného rámca

Platforma je v súlade s poprednými rámcami informovania o klíme, vrátane TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) a globálnym systémom zverejňovania informácií CDP. Jej cieľom je podporiť organizácie, aby prijali proaktívnu stratégiu na zmierňovanie následkov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám, a prípadne zvážili celkovú zmenu obchodného modelu.

Náš najnovší výskum Climate Reporting Performance odhalil, že hoci väčšina podnikov považuje klimatické zmeny za významné riziko, mnohé z nich stále nemajú dostatočne robustné dlhodobé plány na zmiernenie následkov či prispôsobenie svojho podnikania klimatickým zmenám.

Novú platformu vyvinuli naši klimatickí experti. Je založená na dátach z viac ako šesťdesiatich projektov na analýzu klimatických rizík. Možno ju prispôsobiť ktorémukoľvek sektoru, aby pomohla podporiť transformáciu. Všetkým organizáciám poskytuje prostriedky na analýzu klimatických scenárov a prístup k presným kvantifikáciám, založeným na najmodernejších vedeckých dátach. V konečnom dôsledku im tak uľahčí informované rozhodovanie s úplnou autonómiou,“ hovorí Véronique Mariotti, ktorá vedie oddelenie klimatických rizík v spoločnosti Atosu EcoAct.

Presná a všestranná vizualizácia klimatických indikátorov, prispôsobená na mieru

Na základe najnovších vedeckých údajov od Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) a zvlášť jeho Šiestej správy o hodnotení zmeny klímy, publikovanej v rokoch 2021 a 2022, ponúka platforma EcoAct Climate Risk Platform presné a vedecky podložené vyčíslenie fyzických rizík zmeny klímy. Aby platforma dosiahla čo najväčšiu presnosť, zahŕňa regionálne klimatické modely CORDEX2 s rozlíšením až 12 kilometrov, ktoré vychádzajú zo scenárov IPCC, ako aj doplnkové datasety s rozlíšením až 30 metrov od celosvetovo uznávaných organizácií ako sú WRI3 a NOAA4. Vďaka použitiu zmenšených regionálnych klimatických dát patrí platforma medzi najkomplexnejšie a najpresnejšie momentálne komerčne dostupné nástroje.

EcoAct Climate Risk Platform je súčasťou jedinečného net-zero portfólia Atosu. To obsahuje obchodné poradenské služby, digitálne služby a nástroje, či prírodné riešenia. Poskytuje tak organizáciám prostriedky a viditeľnosť potrebnú na to, aby už dnes prijali opatrenia v oblasti klimatických zmien.

 

***

O Atos

Atos je globálnym lídrom v digitálnej transformácii so 112 000 zamestnancami a s ročným obratom približne 11 miliárd eur. Skupina, ktorá je európskou jednotkou v oblasti kybernetickej bezpečnosti, poskytovania cloudových služieb a výpočtovej techniky s vysokým výkonom, poskytuje end-to-end riešenia na mieru pre všetky odvetvia v 71 krajinách sveta.

Spoločnosť Atos, priekopník v oblasti dekarbonizačných služieb a produktov, sa zaviazala poskytovať svojim zákazníkom bezpečné a dekarbonizované digitálne riešenia.

Atos je európska spoločnosť (SE, Societas Europaea) a je kótovaná na Euronext Paris.

Cieľom spoločnosti Atos je napomáhať pri vytváraní budúcnosti informačných technológií. Svojimi odbornými znalosťami a službami podporuje rozvoj vedomostí, vzdelávania a výskumu multikultúrnym prístupom a prispieva k rozvoju vedecko-technickej excelentnosti. Atos na celom svete umožňuje svojim zákazníkom a zamestnancom, ako aj členom spoločností, aby žili, pracovali a rozvíjali sa udržateľne v bezpečnom informačnom priestore.

Spoločnosť Atos pôsobí v Slovenskej republike od 1. októbra 2011 po akvizícii spoločnosti Siemens IT Solutions and Services, s.r.o.

 

Kontakt pre médiá:

Atos Slovensko: Sylvia Žažová | sylvia.zazova@atos.net | +421 903 401 486