Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies“ button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

Atos implementoval jeden z najväčších európskych SAP S/4HANA projektov v zdravotníctve

Riešenie One.ERP zoptimalizovalo procesy vo Viedenskom zdravotnom združení

Viedeň, Bratislava, 15. júna 2022 – Osem viedenských kliník, deväť zariadení sociálnych služieb, terapeutické centrum a ich 30-tisíc zamestnancov teraz môže používať jednotný moderný systém. Jeden z najväčších európskych SAP projektov v sektore zdravotníctva úspešne zrealizovala spoločnosť Atos pre Viedenské zdravotné združenie (WiGeV). Jeho cieľom bola implementácia štandardizovaného systému SAP S/4HANA, optimalizácia procesov a zlúčenie početných systémov pre Viedenské kliniky (WKL) a viedenskú univerzitnú nemocnicu (AKH). Projekt „One.ERP“, v ktorom Atos úspešne prepojil dva SAP ERP svety, odštartoval v roku 2016.

One.ERP konkrétne zlúčil dva rozdielne a úplne samostatné SAP ERP systémy do jedného harmonizovaného celku. Systémy SAP IS-H (SAP pre zdravotníctvo) sú zodpovedné za kľúčové procesy v nemocniciach a sú prepojené s viacerými ďalšími prostrediami. Vysoká miera štandardizovanej automatizácie umožnila nielen významne zdokonaliť možnosti kontroly a zoptimalizovať náklady, ale vďaka implementácii mobilného riešenia SAP Fiori sa výrazne zlepšila aj používateľská skúsenosť. Celý systém je v prevádzke od januára 2021, len šesť mesiacov po jeho spustení bola navyše úspešne zavŕšená aj fáza Hypercare. Atos je odvtedy zodpovedný za údržbu a adaptáciu systému.

Zahrnuté početné moduly SAP

Zákazku na implementáciu projektu získala spoločnosť Atos a jej strategický partner CGM (cgm.com) koncom roka 2017, pričom prvé plány a nápady pochádzajú z roku 2016. Atos riadil celý životný cyklus projektu: ako expert na digitalizáciu bola spoločnosť zodpovedná za celú zmenu, od analýzy cez implementáciu a uvedenie do prevádzky až po fázu Hypercare. Implementované boli všetky moduly SAP, vrátane riadenia lekární (APM) a cateringu (VPM).

Viac ako 400 zamestnancov zaručilo hladkú implementáciu

Celkovo sa do implementácie One.ERP zapojilo na strane klienta i dodávateľa viac ako 400 zamestnancov na celom svete a 23 oddelení rôznych špecializácií. Celý projekt bol rozdelený na 13 menších častí, pričom situáciu komplikovala aj štandardizácia rozhraní pre viac ako 100 externých aplikácií.

Vďaka implementácii inovatívneho systému účtovania nákladových jednotiek pre nemocnice má teraz WiGeV v rukách vysoko efektívny kontrolný nástroj, ktorý je v Európe jedinečný.

Vysokovýkonné, moderné IT riešenie od ukončenia skúšobnej prevádzky zabezpečuje prostredníctvom mobilných logistických procesov vysokú úroveň efektivity a uľahčuje spoluprácu medzi rôznymi divíziami a oddeleniami spoločnosti. Okrem štandardizácie zaisťujú budúcu bezpečnosť a možnosti rozvoja aj jednotné procesy prezentácie majetkovej, finančnej a príjmovej situácie. V budúcnosti sa Atos bude starať o údržbu systému a inovácie a umožní tak spoločnosti flexibilne a rýchlo reagovať na budúce zmeny.

Viedenské zdravotné združenie, ktoré prevádzkuje osem kliník, deväť zariadení sociálnych služieb a terapeutické centrum a zamestnáva približne 30-tisíc ľudí, sa na nás obrátilo s veľkou výzvou: úlohou bolo harmonizovať viaceré systémy a zlúčiť ich do jedného veľkého celku,“ popisuje pôsobivý rozsah projektu Johann Martin Schachner, šéf spoločnosti Atos v Rakúsku. „Sme veľmi radi, ako všetko do seba zapadlo a ako harmonicky všetky systémy pod One.ERP pracujú. Výsledkom je výrazné uľahčenie práce pre manažment i zamestnancov,“ dodáva.

Projekt bol v dôsledku kombinácie vysokej náročnosti s pripravovaným použitím novej technológie S/4HANA a veľmi ambicióznym plánovaním pod obrovským časovým tlakom. Museli sme realizovať prepracovanú harmonizáciu procesov medzi univerzitnou nemocnicou a klinikami WSK. Pre náš interný tím SAP ako aj pre nášho SAP implementačného partnera, spoločnosť Atos, bola rovnako náročná aj predchádzajúca fáza komplexnej analýzy, iteratívna migrácia kmeňových dát a dokumentov ako aj obrovské úsilie o zabezpečenie kvality z dôvodu existujúceho Z-programingu. Dalo sa to úspešne realizovať len s veľmi skúsenými a perfektne skoordinovanými SAP konzultantmi,“ vyjadril spokojnosť s úspešnou implementáciou One.ERP Herwig Wetzlinger, zástupca generálneho riaditeľa Viedenského zdravotníckeho združenia.

 

***

O Atos

Atos je globálnym lídrom v digitálnej transformácii so 111 000 zamestnancami a s ročným obratom približne 11 miliárd eur. Skupina, ktorá je európskou jednotkou v oblasti kybernetickej bezpečnosti, poskytovania cloudových služieb a výpočtovej techniky s vysokým výkonom, poskytuje end-to-end riešenia na mieru pre všetky odvetvia v 71 krajinách sveta.

Spoločnosť Atos, priekopník v oblasti dekarbonizačných služieb a produktov, sa zaviazala poskytovať svojim zákazníkom bezpečné a dekarbonizované digitálne riešenia.

Atos je SE (Societas Europaea), kótovaná na Euronext Paris a zahrnutá v akciových indexoch CAC 40 ESG a Next 20 v Paríži.

Cieľom spoločnosti Atos je napomáhať pri vytváraní budúcnosti informačných technológií. Svojimi odbornými znalosťami a službami podporuje rozvoj vedomostí, vzdelávania a výskumu multikultúrnym prístupom a prispieva k rozvoju vedecko-technickej excelentnosti. Atos na celom svete umožňuje svojim zákazníkom a zamestnancom, ako aj členom spoločností, aby žili, pracovali a rozvíjali sa udržateľne v bezpečnom informačnom priestore.

Spoločnosť Atos pôsobí v Slovenskej republike od 1. októbra 2011 po akvizícii spoločnosti Siemens IT Solutions and Services, s.r.o.

 

Kontakt pre médiá:

Atos Slovensko: Sylvia Žažová | sylvia.zazova@atos.net | +421 903 401 486