Atos potvrdzuje riadené ukončenie pôsobenia v Rusku

Paríž, 6. apríla 2022 - Spoločnosť Atos odsudzuje vojnu na Ukrajine. Stojíme solidárne po boku ľudu Ukrajiny ako aj všetkých štátov, ktoré podporujú ukrajinských utečencov. Tímy spoločnosti Atos na celom svete pokračujú v podpore iniciatív humanitárnej pomoci a pomoci utečencom. Pre spoločnosť Atos je prioritou, aby jej zamestnanci, nech už sa nachádzajú kdekoľvek, boli v poriadku.

Počas niekoľkých posledných týždňov sme prehodnotili a obmedzili naše aktivity v Rusku v súlade s medzinárodnými sankciami. Teraz môžeme potvrdiť ich riadené ukončenie.

V súčasnosti ako globálna spoločnosť poskytujeme z Ruska kritické digitálne služby našim klientom na celom svete. Umožniť odchod z Ruska si preto na našej strane vyžadovalo značné plánovanie jednak z hľadiska dôsledkov pre naše obchodné činnosti a jednak z hľadiska dopadov na zamestnancov Atosu, ktorí v Rusku pôsobia.

Pri systematickom odchode sa sústreďujeme sa na zvládnutie dopadu na našich zamestnancov. V rámci podpory našich globálnych klientov presúvame služby, ktoré momentálne poskytujeme z Ruska, do iných krajín, napríklad do Indie a rozšíreného tureckého centra excelentnosti SAP.

 

***

O Atos

Atos je globálnym lídrom v digitálnej transformácii so 109 000 zamestnancami a s ročným obratom približne 11 miliárd eur. Skupina, ktorá je európskou jednotkou v oblasti kybernetickej bezpečnosti, poskytovania cloudových služieb a výpočtovej techniky s vysokým výkonom, poskytuje end-to-end riešenia na mieru pre všetky odvetvia v 71 krajinách sveta.

Spoločnosť Atos, priekopník v oblasti dekarbonizačných služieb a produktov, sa zaviazala poskytovať svojim zákazníkom bezpečné a dekarbonizované digitálne riešenia.

Atos je SE (Societas Europaea), kótovaná na Euronext Paris a zahrnutá v akciových indexoch CAC 40 ESG a Next 20 v Paríži.

Cieľom spoločnosti Atos je napomáhať pri vytváraní budúcnosti informačných technológií. Svojimi odbornými znalosťami a službami podporuje rozvoj vedomostí, vzdelávania a výskumu multikultúrnym prístupom a prispieva k rozvoju vedecko-technickej excelentnosti. Atos na celom svete umožňuje svojim zákazníkom a zamestnancom, ako aj členom spoločností, aby žili, pracovali a rozvíjali sa udržateľne v bezpečnom informačnom priestore.

Spoločnosť Atos pôsobí v Slovenskej republike od 1. októbra 2011 po akvizícii spoločnosti Siemens IT Solutions and Services, s.r.o.

Kontakt pre médiá:

Atos Slovensko: Sylvia Žažová | sylvia.zazova@atos.net | +421 903 401 486

Share on Linked In