Viac ako 70 % organizácií dopláca na nedostatok cloudových kvalifikácií, odhaľuje správa spoločnosti Atosu

Čerstvý prieskum popisuje najnovšie trendy v cloudových technológiách a ich dopad na prevádzku, rast a udržateľnosť podnikov

Londýn, Bratislava, 28. marca 2022 - Viac ako 70 % opýtaných lídrov v oblasti IT považuje nedostatok cloudových zručností za vážny problém. Vyše polovica tvrdí, že ich spomaľuje (46 %) alebo dokonca pre ich spoločnosť predstavuje existenčnú hrozbu (9 %). Vyplýva to z údajov, ktoré na základe prieskumu zverejnil popredný poskytovateľ multicloudových služieb Cloudreach, ktorý patrí pod spoločnosť Atos. Okrem dopadu na podnikanie prieskum ukazuje aj najnovšie cloudové trendy.

Výsledky prieskumu boli zverejnené v Infobriefe analytickej spoločnosti IDC „Ako byť digitálnym lídrom v roku 2022“, zadanom spoločnosťami Cloudreach a Amazon Web Services (AWS), s cieľom podporiť strategickú iniciatívu Atos OneCloud. Prieskum sa zaoberá aj súčasnou a rozvíjajúcou sa úlohou cloudových technológií pri podpore obchodného rastu a snáh o udržateľnosť.

Čoraz viac organizácií sa ponáhľa so zavádzaním cloudových technológií na zlepšenie efektivity a udržateľnosti. Report odhaľuje, že odvetvie preto potrebuje na udržanie prevádzky viac kvalifikovaných profesionálov ako kedykoľvek predtým. Vedenia firiem zisťujú, že ich cloudovú transformáciu čoraz viac brzdí nedostatok odborníkov, pričom až 34 % respondentov vysvetlilo, že to obmedzuje ich schopnosť fungovať a spúšťať nové služby.

Nedostatok kvalifikovaných odborníkov ovplyvňuje aj inovácie, spôsobuje veľkú fluktuáciu zamestnancov a nárast miezd. Tromi oblasťami, ktoré podľa respondentov zasiahol nedostatok kvalifikácie najviac, sú multi-cloudové schopnosti, vývoj cloudových systémov a správa cloudu.

Prieskum potvrdzuje, že sme dnes svedkami nedostatku cloudových talentov. Ohrozuje to projekty cloudovej transformácie, nevyhnutné pre prežitie biznisu,“ hovorí Brooks Borcherding, CEO spoločnosti Cloudreach. „Talentovaní architekti a inžinieri sú dôležití na naplnenie prísľubu, ktorým je cloud pre biznis. Príležitosti pre ich kariéry sú obrovské. Nedostatok cloudových zručností je výzvou pre organizácie, aby našli nové spôsoby náboru, najímania a zvyšovania kvalifikácie talentov, vrátane odstraňovania prekážok, ktoré historicky obmedzovali diverzitu v rámci tohto odvetvia.“

Firmy si uvedomujú dôležitosť cloudovej infraštruktúry pre ich rast a efektivitu. Táto štúdia potvrdzuje, že dopyt po cloudových službách rastie,“ povedal Vittorio Sanvito, riaditeľ pre Partner Development v regióne EMEA v spoločnosti AWS. „Preto tak tvrdo spolu s partnermi ako Cloudreach a Atos pracujeme na tom, aby sme tento nedostatok zručností preklenuli v regióne EMEA i na celom svete. AWS sa okrem toho zaviazalo pomôcť 29 miliónom ľudí na celom svete zvyšovať technickú kvalifikáciu prostredníctvom bezplatných školení cloudových technológií do roku 2025. Privádzame ku kariére v cloude viac ľudí a zvyšujeme diverzitu pracovnej sily v tejto oblasti.“

Znepokojenie nad nedostatkom kvalifikovaných síl je konzistentné naprieč organizáciami v Severnej Amerike i v Európe. Svetové ekonomické fórum odhaduje, že do roku 2025 bude polovica pracovníkov na celom svete potrebovať preškolenie, a že z dôvodu digitalizácie vznikne 97 miliónov nových pozícií. Pri menšom počte skúsených zamestnancov ako je otvorených pozícií a s perspektívou naďalej rastúceho dopytu budú cloudové organizácie bojovať o udržanie svojich tímov a operácií.

Štúdia odhaľuje aj ďalšie trendy, týkajúce sa cloudových technológií, vrátane kľúčovej roly, ktorú môžu hrať pri obchodných operáciách, raste a úsilí o udržateľnosť.

  • 48 % respondentov práve teraz prechádza procesom transformácie, ktorého súčasťou je zavádzanie cloudu. Prináša to rozsiahlejšie zmeny v organizačnom myslení.
  • 71 % respondentov vidí cloudovú stratégiu ako najsilnejší motor udržateľnosti, pričom tento podiel sa do roku 2023 zvýši na 85 %.

Štúdia ukazuje, že cloud je kľúčový pre dosiahnutie cieľov uhlíkových emisií. Keď podniky migrujú do cloudového prostredia, spotrebovávajú menej energie a znižujú svoju environmentálnu stopu,“ hovorí Carla Arendová, Senior Program Director a Lead Analyst pre cloud v Európe v organizácii IDC. „Aby boli postupy udržateľnosti účinné, musia byť súčasťou podnikových obchodných procesov. Tie idú nad rámec sledovania emisií CO2 alebo spotreby verejných služieb a hľadajú zelenšie postupy počas celého životného cyklu.“

Prieskum IDC vychádzal z odpovedí viac ako 610 IT lídrov z veľkých podnikov naprieč mnohými priemyselnými odvetviami v Severnej Amerike i Európe.

Viac detailov ako i ďalšie zistenia nájdete priamo v správe, ktorú si môžete stiahnuť cez tento odkaz.

 

***

O Atos

Atos je globálnym lídrom v digitálnej transformácii so 109 000 zamestnancami a s ročným obratom približne 11 miliárd eur. Skupina, ktorá je európskou jednotkou v oblasti kybernetickej bezpečnosti, poskytovania cloudových služieb a výpočtovej techniky s vysokým výkonom, poskytuje end-to-end riešenia na mieru pre všetky odvetvia v 71 krajinách sveta.

Spoločnosť Atos, priekopník v oblasti dekarbonizačných služieb a produktov, sa zaviazala poskytovať svojim zákazníkom bezpečné a dekarbonizované digitálne riešenia.

Atos je SE (Societas Europaea), kótovaná na Euronext Paris a zahrnutá v akciových indexoch CAC 40 ESG a Next 20 v Paríži.

Cieľom spoločnosti Atos je napomáhať pri vytváraní budúcnosti informačných technológií. Svojimi odbornými znalosťami a službami podporuje rozvoj vedomostí, vzdelávania a výskumu multikultúrnym prístupom a prispieva k rozvoju vedecko-technickej excelentnosti. Atos na celom svete umožňuje svojim zákazníkom a zamestnancom, ako aj členom spoločností, aby žili, pracovali a rozvíjali sa udržateľne v bezpečnom informačnom priestore.

Spoločnosť Atos pôsobí v Slovenskej republike od 1. októbra 2011 po akvizícii spoločnosti Siemens IT Solutions and Services, s.r.o.

 

Kontakt pre médiá:

Atos Slovensko: Sylvia Žažová | sylvia.zazova@atos.net | +421 903 401 486

Share on Linked In