Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies“ button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

Viac ako 70 % organizácií dopláca na nedostatok cloudových kvalifikácií, odhaľuje správa spoločnosti Atosu

Čerstvý prieskum popisuje najnovšie trendy v cloudových technológiách a ich dopad na prevádzku, rast a udržateľnosť podnikov

Londýn, Bratislava, 28. marca 2022 – Viac ako 70 % opýtaných lídrov v oblasti IT považuje nedostatok cloudových zručností za vážny problém. Vyše polovica tvrdí, že ich spomaľuje (46 %) alebo dokonca pre ich spoločnosť predstavuje existenčnú hrozbu (9 %). Vyplýva to z údajov, ktoré na základe prieskumu zverejnil popredný poskytovateľ multicloudových služieb Cloudreach, ktorý patrí pod spoločnosť Atos. Okrem dopadu na podnikanie prieskum ukazuje aj najnovšie cloudové trendy.

Výsledky prieskumu boli zverejnené v Infobriefe analytickej spoločnosti IDC „Ako byť digitálnym lídrom v roku 2022“, zadanom spoločnosťami Cloudreach a Amazon Web Services (AWS), s cieľom podporiť strategickú iniciatívu Atos OneCloud. Prieskum sa zaoberá aj súčasnou a rozvíjajúcou sa úlohou cloudových technológií pri podpore obchodného rastu a snáh o udržateľnosť.

Čoraz viac organizácií sa ponáhľa so zavádzaním cloudových technológií na zlepšenie efektivity a udržateľnosti. Report odhaľuje, že odvetvie preto potrebuje na udržanie prevádzky viac kvalifikovaných profesionálov ako kedykoľvek predtým. Vedenia firiem zisťujú, že ich cloudovú transformáciu čoraz viac brzdí nedostatok odborníkov, pričom až 34 % respondentov vysvetlilo, že to obmedzuje ich schopnosť fungovať a spúšťať nové služby.

Nedostatok kvalifikovaných odborníkov ovplyvňuje aj inovácie, spôsobuje veľkú fluktuáciu zamestnancov a nárast miezd. Tromi oblasťami, ktoré podľa respondentov zasiahol nedostatok kvalifikácie najviac, sú multi-cloudové schopnosti, vývoj cloudových systémov a správa cloudu.

Prieskum potvrdzuje, že sme dnes svedkami nedostatku cloudových talentov. Ohrozuje to projekty cloudovej transformácie, nevyhnutné pre prežitie biznisu,“ hovorí Brooks Borcherding, CEO spoločnosti Cloudreach. „Talentovaní architekti a inžinieri sú dôležití na naplnenie prísľubu, ktorým je cloud pre biznis. Príležitosti pre ich kariéry sú obrovské. Nedostatok cloudových zručností je výzvou pre organizácie, aby našli nové spôsoby náboru, najímania a zvyšovania kvalifikácie talentov, vrátane odstraňovania prekážok, ktoré historicky obmedzovali diverzitu v rámci tohto odvetvia.“

Firmy si uvedomujú dôležitosť cloudovej infraštruktúry pre ich rast a efektivitu. Táto štúdia potvrdzuje, že dopyt po cloudových službách rastie,“ povedal Vittorio Sanvito, riaditeľ pre Partner Development v regióne EMEA v spoločnosti AWS. „Preto tak tvrdo spolu s partnermi ako Cloudreach a Atos pracujeme na tom, aby sme tento nedostatok zručností preklenuli v regióne EMEA i na celom svete. AWS sa okrem toho zaviazalo pomôcť 29 miliónom ľudí na celom svete zvyšovať technickú kvalifikáciu prostredníctvom bezplatných školení cloudových technológií do roku 2025. Privádzame ku kariére v cloude viac ľudí a zvyšujeme diverzitu pracovnej sily v tejto oblasti.“

Znepokojenie nad nedostatkom kvalifikovaných síl je konzistentné naprieč organizáciami v Severnej Amerike i v Európe. Svetové ekonomické fórum odhaduje, že do roku 2025 bude polovica pracovníkov na celom svete potrebovať preškolenie, a že z dôvodu digitalizácie vznikne 97 miliónov nových pozícií. Pri menšom počte skúsených zamestnancov ako je otvorených pozícií a s perspektívou naďalej rastúceho dopytu budú cloudové organizácie bojovať o udržanie svojich tímov a operácií.

Štúdia odhaľuje aj ďalšie trendy, týkajúce sa cloudových technológií, vrátane kľúčovej roly, ktorú môžu hrať pri obchodných operáciách, raste a úsilí o udržateľnosť.

  • 48 % respondentov práve teraz prechádza procesom transformácie, ktorého súčasťou je zavádzanie cloudu. Prináša to rozsiahlejšie zmeny v organizačnom myslení.
  • 71 % respondentov vidí cloudovú stratégiu ako najsilnejší motor udržateľnosti, pričom tento podiel sa do roku 2023 zvýši na 85 %.

Štúdia ukazuje, že cloud je kľúčový pre dosiahnutie cieľov uhlíkových emisií. Keď podniky migrujú do cloudového prostredia, spotrebovávajú menej energie a znižujú svoju environmentálnu stopu,“ hovorí Carla Arendová, Senior Program Director a Lead Analyst pre cloud v Európe v organizácii IDC. „Aby boli postupy udržateľnosti účinné, musia byť súčasťou podnikových obchodných procesov. Tie idú nad rámec sledovania emisií CO2 alebo spotreby verejných služieb a hľadajú zelenšie postupy počas celého životného cyklu.“

Prieskum IDC vychádzal z odpovedí viac ako 610 IT lídrov z veľkých podnikov naprieč mnohými priemyselnými odvetviami v Severnej Amerike i Európe.

Viac detailov ako i ďalšie zistenia nájdete priamo v správe, ktorú si môžete stiahnuť cez tento odkaz.

 

***

O Atos

Atos je globálnym lídrom v digitálnej transformácii so 109 000 zamestnancami a s ročným obratom približne 11 miliárd eur. Skupina, ktorá je európskou jednotkou v oblasti kybernetickej bezpečnosti, poskytovania cloudových služieb a výpočtovej techniky s vysokým výkonom, poskytuje end-to-end riešenia na mieru pre všetky odvetvia v 71 krajinách sveta.

Spoločnosť Atos, priekopník v oblasti dekarbonizačných služieb a produktov, sa zaviazala poskytovať svojim zákazníkom bezpečné a dekarbonizované digitálne riešenia.

Atos je SE (Societas Europaea), kótovaná na Euronext Paris a zahrnutá v akciových indexoch CAC 40 ESG a Next 20 v Paríži.

Cieľom spoločnosti Atos je napomáhať pri vytváraní budúcnosti informačných technológií. Svojimi odbornými znalosťami a službami podporuje rozvoj vedomostí, vzdelávania a výskumu multikultúrnym prístupom a prispieva k rozvoju vedecko-technickej excelentnosti. Atos na celom svete umožňuje svojim zákazníkom a zamestnancom, ako aj členom spoločností, aby žili, pracovali a rozvíjali sa udržateľne v bezpečnom informačnom priestore.

Spoločnosť Atos pôsobí v Slovenskej republike od 1. októbra 2011 po akvizícii spoločnosti Siemens IT Solutions and Services, s.r.o.

 

Kontakt pre médiá:

Atos Slovensko: Sylvia Žažová | sylvia.zazova@atos.net | +421 903 401 486