Atos získal partnerské ocenenie spoločnosti SAP za vynikajúce služby

Bratislava, 15. marca 2022 - Spoločnosť Atos patrí medzi najúspešnejších partnerov spoločnosti SAP v strednej a východnej Európe. Za mimoriadny príspevok k digitálnej transformácii podnikov, využívajúcich riešenia SAP, získala od tejto spoločnosti ocenenie SAP MEE Award for Partner Excellence Award 2022. Ocenené spoločnosti v spolupráci so spoločnosťou SAP pomáhajú zákazníkom zavádzať inovácie, rýchlo dosahovať výsledky, udržateľne rásť a jednoduchšie fungovať s riešeniami SAP.

Ocenenie SAP za vynikajúce služby je potvrdením kvality našej práce. Je však zároveň veľkým záväzkom, aby sme v nastúpenom trende pokračovali a naďalej pomáhali našim klientom úspešne digitalizovať ich podnikanie. Pre SAP sme partnerom, ktorý efektívne využíva inovatívne technológie a pomáha tak rozvíjať dlhodobé partnerstvo so spoločnými zákazníkmi,“ hovorí Katarína Šretterová, manažérka divízie SAP služieb pre Slovensko zo spoločnosti Atos.

Spoločnosti, nominované na ocenenie SAP Partner Excellence Awards, sú vyberané z rozsiahlej a rozmanitej základne partnerov SAP na základe interných údajov o predajoch. Výbor, zložený z regionálnych a globálnych predstaviteľov SAP, určuje víťazných partnerov v jednotlivých kategóriách podľa kritérií ako sú predajné úspechy a výkonnosť. Ocenenia sa udeľujú v rôznych kategóriách, vrátane celkového predaja, inovácií, technológií, služieb a oblastí, špecifických pre riešenia.

Vaše riešenia pomáhajú zákazníkom jednoduchšie zavádzať inovácie, udržateľne rásť a lepšie fungovať v cloude,“ ocenila prínos Atosu Rumyana Trencheva, SVP MEE Midmarket and Partner Business. „Teší ma a som poctená, že môžem poblahoželať spoločnosti Atos k zisku ocenenia SAP MEE Partner Excellence Award 2022 za vynikajúce služby. Sme radi, že môžeme s vami spolupracovať na transformácii v cloude. Poďme spolu budovať zajtrajšok,“ dodáva.

Odborníci Atosu sú na Slovensku partnermi spoločnosti SAP už viac ako desaťročie a za ten čas sme sa spolu podieľali na viacerých významných projektoch. Okrem iného máme skúsenosti s vývojom aplikácií, založených na používateľskom rozhraní SAP Fiori. Takéto riešenia sme poskytli napríklad klientom z oblasti bankovníctva,“ dodáva Katarína Šretterová.

 

***

O Atos

Atos je globálnym lídrom v digitálnej transformácii so 109 000 zamestnancami a s ročným obratom približne 11 miliárd eur. Skupina, ktorá je európskou jednotkou v oblasti kybernetickej bezpečnosti, poskytovania cloudových služieb a výpočtovej techniky s vysokým výkonom, poskytuje end-to-end riešenia na mieru pre všetky odvetvia v 71 krajinách sveta.

Spoločnosť Atos, priekopník v oblasti dekarbonizačných služieb a produktov, sa zaviazala poskytovať svojim zákazníkom bezpečné a dekarbonizované digitálne riešenia.

Atos je SE (Societas Europaea), kótovaná na Euronext Paris a zahrnutá v akciových indexoch CAC 40 ESG a Next 20 v Paríži.

Cieľom spoločnosti Atos je napomáhať pri vytváraní budúcnosti informačných technológií. Svojimi odbornými znalosťami a službami podporuje rozvoj vedomostí, vzdelávania a výskumu multikultúrnym prístupom a prispieva k rozvoju vedecko-technickej excelentnosti. Atos na celom svete umožňuje svojim zákazníkom a zamestnancom, ako aj členom spoločností, aby žili, pracovali a rozvíjali sa udržateľne v bezpečnom informačnom priestore.

Spoločnosť Atos pôsobí v Slovenskej republike od 1. októbra 2011 po akvizícii spoločnosti Siemens IT Solutions and Services, s.r.o.

Kontakt pre médiá:

Atos Slovensko: Sylvia Žažová | sylvia.zazova@atos.net | +421 903 401 486

Share on Linked In