Atos s partnermi spúšťa projekt európskej cloudovej infraštruktúry

Paríž, Mníchov, Bratislava, 28. februára 2022 - Európske digitálne spoločnosti a cloudoví poskytovatelia spustili projekt vývoja spoločných infraštruktúrnych služieb, ktoré by spĺňali štandardy a požiadavky Gaia-X. Cieľom Gaia-X je vývoj výkonnej, konkurencieschopnej, bezpečnej a dôveryhodnej európskej dátovej infraštruktúry.

Spolu 28 spoločností a organizácií, vrátane spoločnosti Atos, sa dohodlo na tom, že ich cloudové služby budú v súlade s projektom Gaia-X. Projekt „Structura-X“ dopĺňa iniciatívy jednotlivých odvetví, ako sú automobilový priemysel (Catena-X), poľnohospodárstvo (AgriGaia) či finančníctvo (EuroDat). Očakáva sa, že prvé ponuky v súlade s Gaia-X budú dostupné v polovici tohto roka.

Iniciatíva vznikla z potreby vybudovať v Európe infraštruktúru kompatibilnú s projektom Gaia-X. V súčinnosti s asociáciou Gaia-X sa na spoločnom cieli pôvodne dohodlo sedem európskych digitálnych poskytovateľov: Atos, Aruba.it, DE-CIX, Deutsche Telekom, Engineering, Noovle a TOP-IX. Neskôr sa pridali ďalšie spoločnosti, takže dnes má iniciatíva 28 členov z 10 európskych krajín.

„Sme hrdí, že môžeme spoločne s kľúčovými európskymi poskytovateľmi cloudu a digitálnymi spoločnosťami spustiť projekt Structura-X. Ten umožní dosiahnuť potrebný rozsah pre spoluprácu v cloude naprieč sektormi i štátmi a prispeje k vytvoreniu európskej cloudovej a edge infraštruktúry. Atos ako líder na európskom trhu k tejto iniciatíve prispeje svojimi riešeniami a produktmi digitálnej bezpečnosti, aby zaistil úplnú suverenitu a bezpečnosť riešení cloudovej infraštruktúry,“ povedal Santi Ribas, šéf Cloud Enterprise Solutions v spoločnosti Atos.

Structura-X pozýva na pripojenie k tejto iniciatíve aj ďalších poskytovateľov cloudových služieb. Spoločným cieľom je vytvoriť z existujúcich infraštruktúrnych služieb ekosystém pre európsku dátovú suverenitu a podporiť vznik globálnej európskej dátovej infraštruktúry.

Structura-X bude úzko spolupracovať s iniciatívou Gaia-X, ktorá okrem iných aktivít definuje technický rámec pre dátovú suverenitu. Zároveň umožní potrebný rozsah pre novú spoluprácu v cloude naprieč odvetviami i štátmi. Pomôže tak prekonať doterajšiu fragmentáciu európskeho cloudového trhu.

Atos sa zapája do viacerých projektov, týkajúcich sa cloudovej a digitálnej suverenity. Len nedávno ako reakciu na rastúci dopyt organizácií a vlád po digitálnej suverenite predstavil Atos OneCloud Sovereign Shield. Toto riešenie umožňuje zákazníkom Atosu čeliť výzvam správy dát v edge-to-cloud kontinuu, v súlade s najprísnejšími jurisdikčnými požiadavkami na správu dát.

 

***

O Atos

Atos je globálnym lídrom v digitálnej transformácii so 109 000 zamestnancami a s ročným obratom približne 11 miliárd eur. Skupina, ktorá je európskou jednotkou v oblasti kybernetickej bezpečnosti, poskytovania cloudových služieb a výpočtovej techniky s vysokým výkonom, poskytuje end-to-end riešenia na mieru pre všetky odvetvia v 71 krajinách sveta.

Spoločnosť Atos, priekopník v oblasti dekarbonizačných služieb a produktov, sa zaviazala poskytovať svojim zákazníkom bezpečné a dekarbonizované digitálne riešenia.

Atos je SE (Societas Europaea), kótovaná na Euronext Paris a zahrnutá v akciových indexoch CAC 40 ESG a Next 20 v Paríži.

Cieľom spoločnosti Atos je napomáhať pri vytváraní budúcnosti informačných technológií. Svojimi odbornými znalosťami a službami podporuje rozvoj vedomostí, vzdelávania a výskumu multikultúrnym prístupom a prispieva k rozvoju vedecko-technickej excelentnosti. Atos na celom svete umožňuje svojim zákazníkom a zamestnancom, ako aj členom spoločností, aby žili, pracovali a rozvíjali sa udržateľne v bezpečnom informačnom priestore.

Spoločnosť Atos pôsobí v Slovenskej republike od 1. októbra 2011 po akvizícii spoločnosti Siemens IT Solutions and Services, s.r.o.

Kontakt pre médiá:

Atos Slovensko: Sylvia Žažová | sylvia.zazova@atos.net | +421 903 401 486

Share on Linked In