Upozornenie na podvodné emaily a objednávky!

Dovoľujeme si Vás upozorniť na aktuálnu hrozbu podvodných e-mailov, ktoré majú vyvolať dojem, že Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Vám chce poslať alebo zasiela záväznú objednávku na rôzne produkty. Na základe našich doterajších poznatkov, ako z Českej republiky, tak aj zo zahraničia, sú predmetom takejto objednávky väčšinou mobilné telefóny Samsung (ale môže sa samozrejme jednať aj o iný tovar). Tieto maily sú (dosiaľ) zasielané pod menom „Laurent Winternheimer“ s adresou winternheimer@atos-pl.net, alebo z e-mailovej adresy order@atos-pl.net. Prípadne je uvedené aj telefónne číslo (napr. +48 22 307 13 25), pod ktorým zodpovedá výhradne anglicky hovoriaci muž, ktorý predstiera, že koná v mene našej spoločnosti.

Tieto nákupné objednávky nevydáva spoločnosť Atos!

Na zaslané emaily prosím neodpovedajte a neposielajte žiadny tovar!

V prípade akejkoľvek podozrivej objednávky či Vašich pochybností o jej pravosti si ju radšej ešte overte na adrese recepcia-sk.it-solutions@atos.net prípadne telefonicky +421 903 230 904.

 

Naše objednávky sú vydávané prostredníctvom jasne definovaného procesu, ktorý je známy našim dodávateľom.

Ďakujeme za Vašu opatrnosť a Vašu podporu!

Share on Linked In