Moderný softvér poskytne firmám silné nástroje pre digitálnu transformáciu

Stabilná a výkonná sieťová infraštruktúra je dôležitým predpokladom pre plynulý a bezpečný chod ľubovoľnej spoločnosti bez ohľadu na jej veľkosť. Súčasná doba priniesla ešte väčšiu potrebu online služieb a spoľahlivo fungujúcich aplikácií, je vyšší dôraz na ich vysokú dostupnosť a monitoring.

Aké sú najväčšie výzvy pri migrácii infraštruktúry do cloudu? Porozprávame sa o tom, na čo všetko to má dopad a čo všetko sa zmení.

Zistite, ako vám samoobslužná platforma na vytváranie, úpravu a nasadzovanie aplikácií pomôže pri vývoji, nasadení a správe kontajnerových aplikácií, a tým umožňí rýchlejší rozvoj.

Povieme si aj ako pracovať s dátami v modernom svete kontajnerov a aké nám to prináša výhody.

https://www.ta3.com/relacia/22448/moderny-softver-poskytne-firmam-silne-nastroje-pre-digitalnu-transformaciu

Share on Linked In