Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies“ button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

Nemocnice pred kybernetickými hrozbami chráni zabezpečený vzdialený prístup

S hromadným presunom do online prostredia sa v uplynulých rokoch zvýšil i počet kyberútokov. Ide o závažný problém, a to najmä v prípadoch, keď ide o ľudské životy. Napadnutiam hackerov sa totiž v ostatnom čase neubránilo ani niekoľko nemocníc v našom regióne, ktoré po útokoch museli odstaviť svoje IT systémy, odložiť operácie či akútne prevážať svojich pacientov do iných zdravotníckych zariadení. Jedno z riešení ako eliminovať riziko napadnutia nemocniciam ponúka i spoločnosť Atos.

Problémom v zdravotníctve sú z veľkej časti chýbajúce financie, ale i nedostatočné personálne kapacity. Navyše, pre vedenie nemocníc nie je zabezpečenie IT a zdravotníckej techniky takou prioritou, akou by malo byť,“ hovorí Michal Sekula, špecialista na kybernetickú bezpečnosť zo spoločnosti Atos.

Ohrozením je riziko krádeže identity

Nemocnice sa zvyčajne vo veciach IKT, ale i medicínskej techniky, spoliehajú na svojich dodávateľov. K ich špecializovanému vybaveniu a systémom tak majú vzdialený prístup tretie strany, aby mohli poskytovať potrebnú podporu – teda nielen opravovať poruchy, ale vykonávať aj potrebnú konfiguráciu a aktualizovať softvér.

Práve cez vzdialený prístup sa však do systému veľmi často dostávajú aj hackeri. Odcudzená identita dodávateľa im pomôže získať prístup do IT prostredia nemocnice, kde si môžu zvýšiť svoje oprávnenia a zaistiť si plnú kontrolu nad celou IT infraštruktúrou,“ vysvetľuje Michal Sekula. V dnešnej dobe, keď je na IT infraštruktúre závislé takmer všetko, vrátane zdravotníckych prístrojov a zariadení, ide o zásadnú hrozbu, ktorú by nemocnice a ich dodávatelia nemali brať na ľahkú váhu.

Spoločnosť Atos, európska jednotka v kybernetickej bezpečnosti, svojim zákazníkom odporúča a implementuje riešenie, ktoré vzdialený prístup zabezpečuje pomocou série bezpečnostných opatrení – od ochrany prihlasovacích údajov v sieti, cez izoláciu a nahrávanie relácií až po detekciu podozrivých aktivít. Táto kombinácia opatrení zásadne znižuje riziko zneužitia privilegovaného prístupu.

Aké funkcie môže toto riešenie ponúknuť?

V bezpečnostnom prostredí implementovanom spoločnosťou Atos možno presne definovať kto sa kam môže pripojiť, aby ku všetkým súčastiam systému mali prístup len tie osoby, ktoré ho mať aj majú. Výhodou je aj pripojenie k internej sieti pre vzdialených používateľov bez potreby VPN cez zabezpečený server, čo izoluje pripojenie a zjednodušuje poskytovanie prístupov. Izolácia bráni prenosu škodlivého kódu od používateľa do internej siete alebo kopírovanie citlivých dát.

Riešenie ďalej ponúka silnú autentifikáciu používateľov, keď viacfaktorovo overuje každého používateľa pri prístupe. Všetky relácie môžu byť zaznamenávané vo formáte videa s metadátami. „Efektívne je riešená i správa hesiel. Systém prihlasovacie údaje k cieľovým systémom ukladá do medzipamäti a strieda. Jump server po overení používateľa účet prevezme a prihlási ho pod zvoleným účtom bez toho, aby mu heslo oznámil. Tak zaisťuje ochranu pred odcudzením hesiel pomocou keyloggeru alebo pri nedbanlivosti používateľa,“ dopĺňa Michal Sekula. V neposlednom rade systém vyhodnocuje každú aktivitu v reálnom čase a upozorňuje na podozrivé aktivity alebo ich rovno zastavuje.

O Atos

Atos je globálnym lídrom v digitálnej transformácii s viac ako 105 000 zamestnancami a ročným obratom vo výške viac ako 11 miliárd eur. Európska jednotka v poskytovaní kybernetickej bezpečnosti, cloudových služieb a výpočtovej techniky s vysokým výkonom poskytuje end-to-end riešenia na mieru pre všetky odvetvia v 71 krajinách sveta.

Ako priekopník v znižovaní uhlíkovej stopy produktov a služieb je spoločnosť Atos zanieteným podporovateľom nielen bezpečného, ale i dekarbonizovaného IT, ktoré ponúka svojim klientom.

Atos pôsobí pod značkami Atos a Atos Syntel.

Atos je SE (Societas Europaea), kótovaná na Next 20 akciovom indexe v Paríži.

Cieľom spoločnosti Atos je napomáhať vo vytváraní budúcnosti informačných technológií. Svojimi odbornými znalosťami a službami podporuje rozvoj vedomostí, vzdelávania, ako aj multikultúrnych a pluralistických prístupov k výskumu, ktoré prispievajú k vedeckej a technologickej excelentnosti. Atos na celom svete umožňuje svojim zákazníkom, zamestnancom a spolupracovníkom, ako aj členom spoločností, aby žili, pracovali a rozvíjali sa trvalo udržateľne a s dôverou v oblasti informačných technológií.

Kontakt pre médiá:

Atos Slovensko: Sylvia Žažová | sylvia.zazova@atos.net | +421 903 401 486