Atos implementoval pre Zentivu vôbec prvé riešenie SAP S/4HANA v Microsoft Azure Cloud v strednej Európe

Spoločnosť Atos úspešne implementovala riešenie SAP S/4HANA na Microsoft Azure pre Zentivu, jednu z najväčších farmaceutických spoločností v Európe, ktorá pôsobí v 25 krajinách sveta, vrátane Slovenska. Tím spoločnosti Atos zvládol unikátne nasadenie v rámci plánovaných 12 mesiacov i napriek pandémii. Celé nasadenie prebiehalo online a Zentiva nový systém spustila na jeseň roku 2020. Táto implementácia sa pohybuje na hranici dnešných technologických možností. Ide pritom o prvé nasadenie S/4HANA vo verejnom cloude Microsoft Azure v regióne strednej a východnej Európy.

Pre spoločnosť Zentiva, rovnako ako pre veľkú časť firiem vo farmaceutickom priemysle, sú systémy na plánovanie podnikových zdrojov (ERP) kritickou súčasťou infraštruktúry. Ich cieľom je mať čo najpokročilejšie aplikácie a infraštruktúru na podporu firemného rastu, ktorá by držala krok s najnovším technologickým pokrokom a vývojom a mohla sprístupniť kvalitné a cenovo dostupné lieky ešte viac ľuďom.

Úspešná implementácia riešenia v priebehu 12 mesiacov

Spoločnosť Atos, digitálny líder, Gold Microsoft partner a SAP Platinum partner, navrhla kompletnú Microsoft Azure infraštruktúru a SAP S/4HANA aplikačné prostredie tak, aby zodpovedalo špecifickým potrebám Zentivy i požiadavkám v odbore, ako sú napríklad GxP validácia alebo veľmi vysoká dostupnosť.

Kombinácia riešenia S/4HANA s MS Azure bola jedinečná. Išlo o vôbec prvé takéto nasadenie v regióne CEE, a to s požiadavkou dokončenia migrácie do jedného roka. Samotná ročná lehota bola veľkou výzvou. Do plánu ale ešte navyše zasiahli obmedzenia spojené s pandémiou a náš tím približne 70 ľudí sa nemohol stretávať osobne. Väčšina práce, koordinácia a samotné nasadenie sa preto diali na diaľku,“ komentuje implementáciu Milo Georgievski, manažér divízie SAP služieb pre Českú republiku zo spoločnosti Atos. „Celé riešenie muselo byť ideálne nielen pre daný podnik v Českej republike, ale malo fungovať ako vzorové pre roll out do ďalších závodov i v zahraničí.“

Jedinečné riešenie podporujúce ambície Zentivy

Nová platforma SAP S/4HANA podporuje rast Zentivy a jej budúcu digitálnu transformáciu.

Pri navrhovaní prostredia SAP S/4HANA v Azure existuje veľa možností, takže sme potrebovali odborníkov, ktorí majú expertízu v Azure i v SAP. Odborné znalosti spoločnosti Atos sa ukázali ako kľúčové pri implementácii SAP S/4HANA v Azure a poskytovali inovatívne nápady a jasné pokyny pri navrhovaní vhodného riešenia, ktoré by nám najlepšie vyhovovalo,“ povedal Josef Matoušek, CIO spoločnosti Zentiva.

Vďaka novému riešeniu teraz Zentiva môže používať vlastnú licenciu SAP, znižovať kapitálové výdavky a sledovať náklady na báze finančného modelu Pay-as-you-go. Model, ktorý beží na MS Azure, je nákladovo efektívny s vypočítaným bodom zvratu. Prináša robustné zabezpečenie a ochranu dát pomocou balíčka cloudových produktov a služieb a jednoduchší obchodný rast či inovácie vďaka tomu, že kľúčové systémy bežia v škálovateľnom, flexibilnom prostredí pripravenom na budúcnosť.

***

O Atos

Atos je globálnym lídrom v digitálnej transformácii s viac ako 105 000 zamestnancami a ročným obratom vo výške viac ako 11 miliárd eur. Európska jednotka v poskytovaní kybernetickej bezpečnosti, cloudových služieb a výpočtovej techniky s vysokým výkonom poskytuje end-to-end riešenia na mieru pre všetky odvetvia v 71 krajinách sveta.

Ako priekopník v znižovaní uhlíkovej stopy produktov a služieb je spoločnosť Atos zanieteným podporovateľom nielen bezpečného, ale i dekarbonizovaného IT, ktoré ponúka svojim klientom.

Atos pôsobí pod značkami Atos a Atos Syntel.

Atos je SE (Societas Europaea), kótovaná na Next 20 akciovom indexe v Paríži.

Cieľom spoločnosti Atos je napomáhať vo vytváraní budúcnosti informačných technológií. Svojimi odbornými znalosťami a službami podporuje rozvoj vedomostí, vzdelávania, ako aj multikultúrnych a pluralistických prístupov k výskumu, ktoré prispievajú k vedeckej a technologickej excelentnosti. Atos na celom svete umožňuje svojim zákazníkom, zamestnancom a spolupracovníkom, ako aj členom spoločností, aby žili, pracovali a rozvíjali sa trvalo udržateľne a s dôverou v oblasti informačných technológií.

Kontakt pre médiá:

Atos Slovensko: Sylvia Žažová | sylvia.zazova@atos.net | +421 903 401 486