Atos ocenil mladé talenty počítačových vied Cenou Josepha Fouriera, víťazom sa stal slovenský študent

Praha, Bratislava, 1. októbra 2021 - Spoločnosť Atos v spolupráci s francúzskym veľvyslanectvom v Prahe 30. septembra už 11. raz ocenila práce mladých vedcov v rámci Ceny Josepha Fouriera. Prvé miesto obsadil slovenský študent brnianskej Masarykovej univerzity Samuel Pastva za výskum nejasných interakcií medzi látkami, ktoré môžu meniť bunkové funkcie. Cenu víťazi prevzali z rúk generálneho riaditeľa Atos Česká republika Vladka Šlezingra. Ceremoniál, ktorému predsedal laureát Nobelovej ceny za chémiu Jean-Marie Lehn sa konal v sídle francúzskeho veľvyslanectva.

Víťaz súťaže Samuel Pastva vo svojej práci pomocou počítača analyzoval veľké množstvo dát, na ktorých možno skúmať a predvídať procesy spôsobujúce zmeny v bunkách. „V sieťach génov, proteínov a ďalších látok stále existujú neznáme vzťahy či čiastočne chýbajúce údaje. V rámci môjho výskumu som navrhol postupy, ktorými sa v prípade chýbajúcich údajov dajú identifikovať také procesy, ktoré majú zásadný dopad na fungovanie celého systému,“ vysvetľuje mladý slovenský vedec s tým, že ide o techniku, ktorú uplatnia ďalší výskumníci a ktorá môže napomôcť napríklad skoršiemu rozpoznaniu premeny na nádorovú bunku, ale aj pri výrobe biopalív.

Druhú priečku obsadil Robert Pěnička z ČVUT so svojim projektom plánovania misií autonómnych dronov v úlohách zberu dát. Práca môže pomôcť v humanitárnych misiách pri hľadaní ľudí po katastrofách, pri inšpekcii budov či pri dohľade nad zvolenou oblasťou.

Na treťom mieste sa umiestnil Martin Golasowski z IT4Innovations národného superpočítačového centra, ktoré je súčasťou VŠB – Technickej univerzity Ostrava a jeho projekt inteligentnej navigačnej služby, ktorá s pomocou superpočítača optimalizuje dopravu a možno ju využiť na mobilné aplikácie či logistické systémy.

Špeciálna cena za využitie umelej inteligencie v umení

Špeciálnu cenu poroty získal Ondřej Texler z ČVUT, ktorý vo svojej práci predstavil metódy automatizácie tvorby ručne kreslených diel s pomocou umelej inteligencie. „Cieľom je zjednodušiť umelcom prácu pri prenášaní ich umeleckého štýlu na obrázky či videá. Výsledky môjho výskumu už niekoľkokrát našli využitie v praxi a ďalší vedci teraz pracujú na jeho rozšírení,“ uvádza Ondřej Texler, ktorý si zo súťaže odnáša špeciálnu cenu – 50-tisíc výpočtových hodín na superpočítači Národného superpočítačového centra v Ostrave IT4Innovations.

Víťazi získali finančnú odmenu a štipendium na mesačnú výskumnú stáž, špeciálnou cenou bolo 50-tisíc výpočtových hodín na superpočítačí v ostravskom národnom superpočítačovom centre IT4Innovations.

Cieľom Ceny Josepha Fouriera je podpora mladých vedcov

Cieľom súťaže je oceniť mimoriadne vedecké práce so špeciálnym zameraním na umelú inteligenciu, počítačové systémy a siete, kybernetickú bezpečnosť, databázové systémy, interakciu človek-počítač, grafiku, numerickú analýzu, programovacie jazyky, softvérové inžinierstvo, bioinformatiku a počítačovú teóriu.

Vďaka Cene Josepha Fouriera sa každoročne utvrdzujeme v tom, že u nás máme v oblasti počítačových vied veľa talentovaných mladých ľudí, ktorých radi podporíme. Do tohto ročníka sa navyše prihlásil historicky najvyšší počet kandidátov, takže bol výber tých najlepších prác ťažší, ale o to máme väčšiu radosť z toho, že majú mladí vedci záujem nielen o túto súťaž, ale o počítačové vedy všeobecne,“ komentuje Jaroslav Vojtěch, vedúci oddelenia HPC & Big Data v spoločnosti Atos v Českej republike.

Zoznam víťazov a ich prác

  1. miesto:Samuel Pastva, Masarykova univerzita (Fakulta informatiky) –Digital Bifurcation Analysis
  1. miesto:Robert Pěnička, ČVUT (Fakulta elektrotechnická) –Plánovanie zberu dát pre vzdušné prostriedky
  1. miesto:Martin Golasowski, VŠB – Technická univerzita Ostrava (IT4Innovations) –HPC programové modely pre metódu Monte Carlo

Špeciálna cena IT4Innovations: Ondřej Texler, ČVUT (Fakulta elektrotechnická) – Prenos ručne kresleného štýlu na základe predlohy

***

O Atos

Atos je globálnym lídrom v digitálnej transformácii so 105 000 zamestnancami a ročným obratom vo výške viac ako 11 miliárd eur. Skupina, ktorá je európskou jednotkou v oblasti kybernetickej bezpečnosti, poskytovania cloudových služieb a výpočtovej techniky s vysokým výkonom, poskytuje end-to-end riešenia na mieru pre všetky odvetvia v 71 krajinách sveta.

Spoločnosť Atos, priekopník v oblasti dekarbonizačných služieb a produktov, sa zaviazala poskytovať svojim zákazníkom bezpečné a dekarbonizované digitálne riešenia.

Atos pôsobí pod značkami Atos a Atos|Syntel.

Atos je SE (Societas Europaea), kótovaná na Next20 akciovom indexe v Paríži.

Spoločnosť Atos pôsobí v Slovenskej republike od 1. októbra 2011 po akvizícii spoločnosti Siemens IT Solutions and Services, s.r.o.

Cieľom spoločnosti Atos je napomáhať pri vytváraní budúcnosti informačných technológií. Svojimi odbornými znalosťami a službami podporuje rozvoj vedomostí, vzdelávania a výskumu multikultúrnym prístupom a prispieva k rozvoju vedecko-technickej excelentnosti. Atos na celom svete umožňuje svojim zákazníkom a zamestnancom, ako aj členom spoločností, aby žili, pracovali a rozvíjali sa udržateľne v bezpečnom informačnom priestore.

Kontakt pre médiá:

Atos Slovensko: Sylvia Žažová | sylvia.zazova@atos.net | +421 903 401 486

  • Share on Linked In