Prvými krokmi k bezpečnosti sú audit a koncepcia

Vedeli ste, že cieľom až 90 percent stránok, ktoré vlani vznikli v súvislosti s koronavírusom, bolo podviesť návštevníka?

„Nástup digitalizácie, presun do cloudu, viac pripojených objektov i rozmach práce na diaľku menia spôsob, akým firmy fungujú, no zároveň lákajú tých s nečestnými úmyslami,“ hovorí Michal Sekula, bezpečnostný odborník spoločnosti Atos. „Dbať na kybernetickú bezpečnosť je preto dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým,“ hovorí.

Prehľad o dátach
Neznamená to však hneď sa vrhnúť do investícií. Bezpečnostných riešení je veľmi veľa a nie všetky vyhovujú potrebám konkrétnej organizácie, podniku či firmy.

„Základom pri rozmýšľaní o kyberbezpečnostnej stratégii je bezpečnostný audit. Ten sa na celú problematiku pozrie z nadhľadu a preverí nielen zabezpečenie jednotlivých zariadení, ale preskúma i bezpečnosť firemných procesov či bezpečnostné povedomie zamestnancov,“ vysvetľuje odborník spoločnosti Atos.

Kybernetickú bezpečnosť treba riešiť koncepčne. Každá organizácia by mala mať prehľad o dátach, ktoré chce chrániť – kde sa nachádzajú, kto k nim má prístup, do akej miery sú dôležité, ale napríklad i to, či chce predísť ich krádeži alebo ju ochromí aj dočasná nedostupnosť.

Začnite prevenciou
Základným riešením sú nástroje typu Data Leakage Prevention, ktorých cieľom nie je riešiť bezpečnostné incidenty, ale zabrániť, aby k nim vôbec došlo. Pomocou upozornení, či priamo zablokovaním predídu tomu, aby citlivé dáta úmyselne alebo nechtiac opustili firmu či už na USB kľúči, mailom alebo iným kanálmi.

Vhodným prevenčným doplnkom je napríklad databázový firewall.

Úplný prehľad
Ucelený prehľad o okamžitej bezpečnostnej situácii poskytujú nástroje typu SIEM – Security Information and Event Management. „Zbierajú všetky prevádzkové a bezpečnostné záznamy, triedia ich, analyzujú, spájajú, porovnávajú a vyhodnocujú, čo by manuálne bolo nad ľudské sily. Okrem toho však medzi nimi hľadajú aj súvislosti a získaným dátam tak dávajú zmysel,“ hovorí odborník spoločnosti Atos.

Moderné nástroje tohto typu využívajú umelú inteligenciu, takže okrem včasného upozornenia bezpečnostného tímu už vedia aj napovedať, ako problém rýchlo riešiť.

Prepojenie technológie a ľudí
Najvyššou formou pri riešení bezpečnosti je prepojenie technológie a ľudí. Bezpečnostné nástroje sú silnou zbraňou, o najvhodnejšom postupe však často dokážu rozhodnúť len roky skúseností. Tie môže organizáciám ponúknuť napríklad služba centra bezpečnostných operácií, takzvané SOC. Firmy sa pri nej nemusia spoliehať na vlastné zdroje, majú k dispozícii najlepších odborníkov v čase a miere, v akej potrebujú.

„Rozhodnutie, akým smerom by sa mala bezpečnosť uberať, by však mali spraviť organizácie ešte skôr, ako sa pustia do nákupov. Nie vždy je totiž najlepším kritériom cena, do úvahy treba brať kompatibilitu riešení aj ich vhodnosť pre potreby firmy. Akémukoľvek nákupu by tak malo predchádzať zistenie stavu, vyhodnotenie situácie a premyslený návrh celkovej bezpečnostnej architektúry bez slabých článkov,“ uzatvára bezpečnostný odborník spoločnosti Atos.

 

 

***
O Atos
Atos je globálnym lídrom v digitálnej transformácii so 105 000 zamestnancami a ročným obratom vo výške viac ako 11 miliárd eur. Skupina, ktorá je európskou jednotkou v oblasti kybernetickej bezpečnosti, poskytovania cloudových služieb a výpočtovej techniky s vysokým výkonom, poskytuje end-to-end riešenia na mieru pre všetky odvetvia v 71 krajinách sveta.

Spoločnosť Atos, priekopník v oblasti dekarbonizačných služieb a produktov, sa zaviazala poskytovať svojim zákazníkom bezpečné a dekarbonizované digitálne riešenia.

Atos pôsobí pod značkami Atos a Atos|Syntel.

Atos je SE (Societas Europaea), kótovaná na CAC40 akciovom indexe v Paríži.

Spoločnosť Atos pôsobí v Slovenskej republike od 1. októbra 2011 po akvizícii spoločnosti Siemens IT Solutions and Services, s.r.o.

Cieľom spoločnosti Atos je napomáhať pri vytváraní budúcnosti informačných technológií. Svojimi odbornými znalosťami a službami podporuje rozvoj vedomostí, vzdelávania a výskumu multikultúrnym prístupom a prispieva k rozvoju vedecko-technickej excelentnosti. Atos na celom svete umožňuje svojim zákazníkom a zamestnancom, ako aj členom spoločností, aby žili, pracovali a rozvíjali sa udržateľne v bezpečnom informačnom priestore.

Kontakt pre médiá:
Atos Slovensko: Sylvia Žažová | sylvia.zazova@atos.net | +421 903 401 486

  • Share on Linked In