Našou ambíciou je definovať pracovisko nanovo. Podporujeme zamestnancov Atosu v príprave na obdobie po pandémii

Počas ostatných mesiacov sme tvárou v tvár neočakávanej situácii zmenili spôsoby, akými pracujeme. Preukázali sme tak schopnosť prispôsobiť sa obrovskej zmene. Na prevádzkovej úrovni sme naďalej obsluhovali zákazníkov najlepšie ako sa dalo. Nové spôsoby ako spolupracovať a zaujímať sa o seba sme navzájom implementovali aj medzi nami, kolegami v Atose.

Preukázali sme odolnosť a prispôsobivosť, ktoré sú kľúčom pre úspešnú budúcnosť. Ich skúmaniu a vysvetľovaniu sa podrobnejšie venuje správa Covid Rebound Report z dielne našej vedeckej komunity. Adresátmi správy sú naši zákazníci a jej cieľom je zapojiť aj ich do dialógu o výzvach a príležitostiach po pandémii. Jedným z kľúčových imperatívov pre úspešný návrat je koncept práce bez trecích plôch. Teraz, keď sa snažíme nanovo definovať naše pracovisko tak, aby bolo pripravené na budúcnosť, je to pre nás v Atose dôležité.

Ako môžeme my, v Atose, odstrániť z práce trecie plochy v akomkoľvek prostredí, zvlášť v období po pandémii? Aké sú naše záväzky, zámery a názory na spôsob práce po pandémii?

Kliknite sem a preskúmajte princípy, na základe ktorých sa v Atose snažíme definovať prácu nanovo. V najbližších mesiacoch ich budeme rozvíjať a prispôsobovať lokálnym podmienkam cez miestne projekty pod názvom Bamboo. Prečo práve tento názov? Nuž, budúcnosť je o flexibilite, prispôsobivosti, udržateľnosti a rýchlom raste - a presne tieto vlastnosti charakterizujú aj bambus.

  1. Vytvoriť skvelú inkluzívnu skúsenosť na pracovisku
  2. Posilniť tímovú spoluprácu
  3. Osvojiť si zameranie na zákazníka
  4. Dôvera a zodpovednosť ako popredné princípy
  5. Vydať zo seba to najlepšie bez ohľadu na miesto práce
  6. Vytvoriť miesto na stretávanie a prepájanie
  7. Znížiť uhlíkovú stopu


„V čase, keď očakávame, že sa vynoríme z tejto prevratnej krízy, máme jasnú zodpovednosť ukázať väčšiu silu, odolnosť a udržateľnosť ako kedykoľvek predtým. Som presvedčený, že môžeme nájsť pozitívnejšiu cestu vpred.
Elie Girard, CEO Atos

  • Share on Linked In