Slovenský Atos je skvelým miestom na prácu

Bratislava, 21. marca 2021 - Slovenská pobočka spoločnosti Atos poskytuje svojim kolegom vynikajúce prostredie na prácu. Vyplýva to z prieskumu medzinárodnej organizácie Great Place to Work, ktorá sa zaoberá podmienkami na pracovisku a pracovnou kultúrou. Na otázku, či je pre nich Atos skvelým miestom na prácu, odpovedalo kladne až 84 percent opýtaných zamestnancov. Slovenská pobočka spoločnosti patrí medzi najlepšie hodnotené v celom regióne.

Udelenie certifikátu, ktorý potvrdzuje vysoký štandard našej pracovnej kultúry, nás veľmi teší. No ešte väčšiu radosť máme z toho, že tomu zodpovedajú aj vzťahy na pracovisku a celková pracovná atmosféra. Za to chceme našim kolegom naozaj poďakovať. Tento úspech patrí im,“ hovorí personálny manažér spoločnosti Michal Fusek.

Výsledky prieskumu vychádzajú z reakcií zamestnancov na 59 tvrdení, týkajúcich sa najrôznejších aspektov pracovnej kultúry - od spokojnosti s prácou, cez vytvorenie dobrých pracovných podmienok, zahrnutie do rozhodovacích procesov, podporu osobnostného rastu až po pocit náležitosti k firme. Z nich sa vypočítava takzvaný Trust Index. Ten v slovenskej pobočke spoločnosti Atos dosiahol 75 %, čo je v porovnaní s minulým rokom zlepšenie.

Výrazný skok však zaznamenala najmä celková spokojnosť. S tvrdením „Ak vezmem do úvahy úplne všetko, povedal by som, že toto je skvelé miesto na prácu,“ sa stotožňuje až 84 percent zamestnancov slovenského Atosu. Lepší výsledok v strednej a východnej Európe dosiahlo už len Chorvátsko. Zlepšenie v porovnaní s predchádzajúcim rokom a zároveň najvyššie skóre od roku 2011 získala aj celá skupina Atos.

Oblasťou, s ktorou sú zamestnanci slovenskej pobočky Atosu najspokojnejší, sú priateľské vzťahy na pracovisku. Viac ako 90 % percent respondentov sa navyše stotožnilo s pozitívnymi tvrdeniami, týkajúcimi sa podpory spoločnosti počas pandémie COVID-19.

Certifikát firemnej kultúry udeľuje organizácia Great Place To Work vždy na jeden rok. Anonymným prieskumom vyhodnocuje úroveň spokojnosti každý rok vo viac ako 10-tisíc spoločnostiach v 60 krajinách sveta. Na prieskumoch, ktoré sa konajú už takmer 30 rokov, sa Atos zúčastňuje od roku 2011.

***

O Atos

Atos je globálnym lídrom v digitálnej transformácii so 105 000 zamestnancami a ročným obratom vo výške viac ako 11 miliárd eur. Skupina, ktorá je európskou jednotkou v oblasti kybernetickej bezpečnosti, poskytovania cloudových služieb a výpočtovej techniky s vysokým výkonom, poskytuje end-to-end riešenia na mieru pre všetky odvetvia v 71 krajinách sveta.

Spoločnosť Atos, priekopník v oblasti dekarbonizačných služieb a produktov, sa zaviazala poskytovať svojim zákazníkom bezpečné a dekarbonizované digitálne riešenia.

Atos pôsobí pod značkami Atos a Atos|Syntel.

Atos je SE (Societas Europaea), kótovaná na CAC40 akciovom indexe v Paríži.

Spoločnosť Atos pôsobí v Slovenskej republike od 1. októbra 2011 po akvizícii spoločnosti Siemens IT Solutions and Services, s.r.o.

Cieľom spoločnosti Atos je napomáhať pri vytváraní budúcnosti informačných technológií. Svojimi odbornými znalosťami a službami podporuje rozvoj vedomostí, vzdelávania a výskumu multikultúrnym prístupom a prispieva k rozvoju vedecko-technickej excelentnosti. Atos na celom svete umožňuje svojim zákazníkom a zamestnancom, ako aj členom spoločností, aby žili, pracovali a rozvíjali sa udržateľne v bezpečnom informačnom priestore.

 

Kontakt pre médiá:
Atos Slovensko: Sylvia Žažová | sylvia.zazova@atos.net | +421 903 401 486

Share on Linked In