Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies“ button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

Atos predstavuje Q-skóre – jedinú univerzálnu metriku na meranie a porovnávanie výkonu kvantových systémov

Paríž, Bratislava, 9. decembra 2020 – Spoločnosť Atos, globálny líder v digitálnej transformácii, predstavuje „Q-skóre“. Prvý univerzálny spôsob merania výkonu kvantových systémov možno použiť pri všetkých programovateľných kvantových procesoroch. Q-skóre meria efektivitu kvantového systému pri riešení úloh z reálneho života – takých, ktoré tradičné počítače nedokážu vyriešiť – namiesto obyčajného merania teoretického alebo fyzického výkonu. V ostatných rokoch sa spoločnosť Atos prostredníctvom partnerstiev s rôznymi priemyselnými a akademickými subjektmi stala priekopníkom využitia kvantových systémov. V spolupráci s nimi sa zapojila do projektov, zameraných na hľadanie konkrétnych prípadov využitia, kde kvantové počítače urýchlia spracovanie.

Podniky a organizácie, ktoré uvažujú o investíciách do kvantových výpočtových systémov, sa musia zorientovať v ponuke značného množstva rôznych procesorových technológií a prístupov k programovaniu. Potrebujú teda spoľahlivý nástroj, ktorý im pomôže zvoliť optimálnu cestu. Q-skóre je nezávislé od typu hardvéru a ponúka objektívne, jednoduché a spravodlivé meradlo, na ktoré sa možno spoľahnúť,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Atos Elie Girard. „Od roku 2016, keď sme spustili Atos Quantum, prvý európsky program priemyselného využitia kvantových počítačov, sa náš cieľ nemení: podporovať rozvoj priemyselných a výskumných aplikácií a dláždiť cestu ku kvantovej prevahe.“

Čo Q-skóre meria?

Dnes sa najčastejšie výkon kvantového systému uvádza v kvantových bitoch, čiže qubitoch. Kvantové bity sú však nestále a pri jednotlivých kvantových technológiách (ako sú supravodivé, iontové, kremíkové, fotonické) sa výrazne líšia kvalitou (rýchlosťou, stabilitou, konektivitou, atď.). Ich výpovedná hodnota preto nie je ideálna na porovnávanie výkonu.

Q-skóre sa však zameriava na schopnosť riešiť známe problémy kombinatorickej optimalizácie. Výskumné centrá, univerzity, podniky a technologické firmy tak získavajú jednoznačné, spoľahlivé, objektívne a porovnateľné výsledky pri riešení problémov s optimalizáciou v reálnom svete.

Q-skóre meria skutočný výkon kvantových procesorov pri riešení optimalizačného problému, príznačného pre súčasnú éru kvantových počítačov, označovaných ako NISQ (Noisy Intermediate Scale Quantum). Na objektívne porovnanie výkonu a zachovanie jednotnosti merania využíva Q-skóre vo všetkých prípadoch štandardný problém kombinatorickej optimalizácie (tzv. problém maximálneho rezu, podobný známemu problému obchodného cestujúceho, viď nižšie). Skóre sa stanovuje z maximálneho počtu premenných v takom probléme, aké dokáže kvantová technológia optimalizovať (napríklad 23 premenných = 23 Qs).

Spoločnosť Atos plánuje každoročne zverejňovať zoznam najvýkonnejších kvantových procesorov na svete na základe Q-skóre. Prvý rebríček vyjde v roku 2021 a bude obsahovať aktuálne výsledky meraní, ktoré uskutočnia samotní výrobcovia.

Q-skóre je založené na voľne dostupnom softvérovom balíčku a celý koncept je postavený na troch pilieroch:

  • Zameranie na reálnu aplikáciu: Q-skóre je jediný spôsob merania založený na algoritmoch súčasnej éry kvantových systémov, ktorý meria schopnosť kvantových počítačov riešiť praktické problémy.
  • Otvorenosť a jednoduchosť použitia: Q-skóre je univerzálne a bezplatné a ťaží z technologicky neutrálneho prístupu spoločnosti Atos. Celý softvérový balík, vrátane nástrojov a metodiky nepotrebuje na meranie výkonné výpočtové prostriedky.
  • Objektivita a spoľahlivosť: Spoločnosť Atos prepája prístup nezávislý od konkrétneho hardvéru a technológií so svojimi rozsiahlymi znalosťami návrhu algoritmov a optimalizácie, ktoré získala pri spolupráci s poprednými dodávateľmi i používateľmi kvantovej techniky. Metodika stanovenia Q-skóre bude verejne dostupná a otvorená analýze.

Bezplatný súbor softvérových nástrojov, ktorý umožní spustiť Q-skóre na ľubovoľnom procesore, bude k dispozícii v prvom štvrťroku 2021. Spoločnosť Atos vyzýva všetkých výrobcov, aby na svojich technológiách odmerali Q-skóre a zverejnili výsledky.

Vďaka pokročilým schopnostiam svojho vysoko výkonného kvantového simulátora Atos Quantum Learning Machine (Atos QLM) dokáže spoločnosť Atos odhadnúť Q-skóre rôznych platforiem. Tieto odhady zohľadňujú charakteristiky, zverejnené ich výrobcami. Výsledky sa pohybujú okolo Q-skóre 15 Qs, ale pokrok je rapídny. Pred rokom sa priemerné Q-skóre odhadovalo na približne 10 Qs, o ďalší rok by mohlo prekročiť 20 Qs.

Q-skóre posúdila medzinárodná skupina odborných poradcov Atos Quantum Advisory Board, zložená z popredných technických expertov, matematikov a fyzikov, ktorá sa zišla 4. decembra 2020.

Spoločnosť Atos podporuje rozvoj priemyselného využitia kvantových počítačov

Rok 2020 predstavuje vo vývoji kvantových počítačov bod zlomu. Nachádzame prvé praktické problémy alebo oblasti využitia, kde nemožno uplatniť klasické technológie, ale kde by mohli pomôcť práve kvantové systémy. Tak ako pri iných disruptívnych technológiách predstavuje v tomto prípade nájdenie konkrétneho uplatnenia (a súvisiacich etických obmedzení) významný krok k presvedčeniu potenciálnych používateľov, zavádzaniu novej techniky a jej úspechu. Práve tam spoločnosť Atos vidí svoju rolu.

Atos zúročuje svoje jedinečné skúsenosti s vývojom algoritmov a schopnosti simulátora QLM pri koordinácii európskeho projektu NExt ApplicationS of Quantum Computing
(NEASQC). Ide o jeden z najambicióznejších projektov, zameraných na využitie súčasnej kvantovej techniky a demonštráciu jej prevahy. Na projekte NEASQC sa podieľajú akademické inštitúcie a priemyselné podniky, motivované vidinou urýchlenia svojich dôležitých procesov pomocou kvantových počítačov. K tomu v roku 2023 prispeje aj uvedenie prvého akcelerátora Atos NISQ, ktorý bude integrovať qubity do klastrových výpočtových systémov.

Priemyselní partneri projektu NEASQC uvádzajú niekoľko príkladov z praxe, kde môžu byť kvantové počítače výrazným prínosom:

  • Zachytávanie oxidu uhličitého podľa spoločnosti Total: štúdiom zachytávania CO2 získavajú vedci informácie o interakciách medzi molekulami a môžu lepšie porozumieť, simulovať a optimalizovať absorpciu.
  • Inteligentné dobíjanie batérií podľa EDF: optimalizácia napájania elektrických vozidiel na rýchlodobíjacích staniciach s cieľom predchádzať radom a šetriť čas a peniaze pre veľké flotily.
  • Kvantová metóda Monte Carlo podľa HSBC: vývoj efektívnych algoritmov, ktoré môžu pri súčasných kvantových počítačoch buď nahradiť alebo redefinovať metódy Monte Carlo a výrazne tak zvýšiť efektivitu stanovenia cien derivátov alebo modelov riadenia rizík.
  • Kvantový systém pravidiel podľa CESGA: vybudovanie kvantového systému, ktorý rieši špecifický problém s veľkým množstvom dát a pravidiel pri diagnostike a liečbe určitého typu rakoviny prsníka (duktálneho invazívneho karcinómu).

Ďalšie informácie o projekte NEASQC, uvedených i ďalších príkladoch využitia nájdete na stránke https://neasqc.eu

Záznam tlačovej konferencie, ktorá sa konala v piatok 4. decembra, s generálnym riaditeľom spoločnosti Atos Eliem Girardom, na ktorej Atos predstavil Q-skóre, je k dispozícii po registrácii na tomto odkaze.

***

O Atos

Atos je globálnym lídrom v digitálnej transformácii s viac ako 110 000 zamestnancami v 73 krajinách a ročným obratom vo výške viac ako € 12 miliárd. Európska jednotka v poskytovaní cloudových služieb, kybernetickej bezpečnosti a výpočtovej techniky s vysokým výkonom poskytuje end-to-end riešenia pre Orchestrated Hybrid Cloud, Big Data, Business Applications ako aj Digital Workplace.

Atos je celosvetovým partnerom Olympijských a Paralympijských hier v oblasti informačných technológií a pôsobí pod značkami Atos, Atos|Syntel a Unify.

Atos je SE (Societas Europaea), kótovaná na CAC40 akciovom indexe v Paríži.

Cieľom spoločnosti Atos je napomáhať vo vytváraní budúcnosti informačných technológií. Svojimi odbornými znalosťami a službami podporuje rozvoj vedomostí, vzdelávania, ako aj multikultúrnych a pluralistických prístupov k výskumu, ktoré prispievajú k vedeckej a technologickej excelentnosti. Atos na celom svete umožňuje svojim zákazníkom, zamestnancom a spolupracovníkom, ako aj členom spoločností, aby žili, pracovali a rozvíjali sa trvalo udržateľne a s dôverou v oblasti informačných technológií.

 

Kontakt pre médiá:

Atos Slovensko: Sylvia Žažová | sylvia.zazova@atos.net | +421 903 401 486