Nový superpočítač vylepší meteorologické predpovede

Európske centrum pre strednodobé predpovede počasia (ECMWF) podpísalo zmluvu s poskytovateľom nového superpočítača. V najbližších rokoch sa očakáva výrazný nárast presností predpovedí.

V numerologickej meteorológii rozlišujeme z hľadiska priestorového pokrytia dva typy modelov. Ide o modely globálne a regionálne. Globálne predikčné modely, ako napríklad ECMWF, DWD, GFS atď., sa počítajú pre celý svet, no predpovede neslúžia na predpoveď extrémnych javov, keďže majú horšie rozlíšenie.

Globálne modely slúžia ako vstupné údaje pre regionálne meteorologické modely ako ICON-EU, ALADIN a ďalšie, ktoré do výpočtov lepšie implementujú orografiu danej oblasti a takisto vylepšujú jeho horizontálne ale aj vertikálne rozlíšenie.

 

ECMWF má nový superpočítač. Čo to pre nás znamená?

Globálny model od ECMWF je považovaný za jeden z najlepších a najúspešnejších modelov na svete. Funguje napríklad aj ako vstup do modelu ALADIN, ktorý sa počíta na Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Bratislave.

ECMWF podpísalo zmluvu so spoločnosťou Atos za 80 miliónov eur, čo vedie k navýšeniu výkonu superpočítaču, na ktorom sa globálny model ECMWF počíta.

Presnosť predpovedí sa zlepší

Každý beh modelu ECMWF sa najskôr vypočíta z reálne nameraných parametrov z meteorologických staníc po celom svete. Prvý beh modelu funguje bez úpravy počiatočných podmienok, no má najlepšie rozlíšenie. Doba predpovede je 10 dní.

Aby sa eliminovali chyby nameraných parametrov, ktoré slúžia ako vstup do modelu, počiatočné podmienky sa upravia ešte 50-krát a model sa vypočíta ešte zhodne, 50-krát (tento model sa nazýva ECMWF ENS). Vo výsledku tak máme 50 predpovedí, ich priemer, a prvý - hlavný beh modelu. Celkovo tak máme až 53 predpovedí pre konkrétne miesto na Zemi. Doba predpovede modelu ENS je 15 dní.

ENS predpoveď pre Štúrovo, zdroj: SHMÚ

Predstavme si, že tento model sa počíta na ,,mriežke" okolo celého sveta s priestorovým rozlíšením (od roku 2016) 18x18 kilometrov. Pre každý bod na tejto mriežke sa vypočítajú meteorologické veličiny až na niekoľko desiatok výškových bodov. Len hlavný model, ktorý sa počíta ako prvý, má momentálne rozlíšenie 9 km.

Navýšenie výkonu superpočítaču zlepší rozlíšenie modelu ENS z 18 na 10 km, čo bude viesť k celkovému zlepšeniu globálneho modelu, následkom čoho sa očakáva aj vylepšenie regionálnych modelov ako je napríklad model ALADIN.

 

Článok publikovaný: imeteo.sk

  • Share on Linked In