Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies“ button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

Na Slovensku už študuje 12 ukrajinských itečkárov

Dnes sa začína druhý ročník spoločných ukrajinsko-slovenských študijných programov. Problém nedostatku IT špecialistov a klesajúci počet IT študentov na Slovensku sa podujala riešiť Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v spolupráci s IT Asociáciou Slovenska.

 

Bratislava 23. október 2019
Projekt spoločných študijných programov Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy

v Bratislave (VŠEMvs) a IT Asociácie Slovenska (ITAS) s ukrajinskými univerzitami sa začal v roku 2017. Prví študenti na Slovensko pricestovali v júni 2018 z Charkova. Počas trojmesačnej stáže v lete 2018 absolvovali v IT firmách kurz Java a intenzívny kurz slovenčiny. Od septembra 2018 pokračovali v magisterskom štúdiu na VŠEMvs a zároveň praxovali v spoločnostiach Atos a Soitron.

Výsledkom pilotného projektu sú 5 študenti (4 muži, 1 žena), ktorí absolvovali štúdium na Slovensku a rozhodli sa tu ostať a pracovať. Študenti zároveň absolvovali špecializovaný kurz programovacieho jazyka Java a zároveň kurz slovenčiny, ktorú dnes ovládajú na nadpriemernej úrovni.

Podarilo sa tak rozbehnúť úspešný projekt, ktorý nemá na Slovensku obdobu. Ide o vzorový príklad kvalitne riadenej pracovnej mobility, ktorý pomáha riešiť kritickú situáciu s personálnymi kapacitami v slovenskom IT sektore. V akademickom roku 2019/2020 prichádza na VŠEMvs z ukrajinských univerzít ďalších 12 študentov. Spoločnosti, ktoré sa aktívne zapojili do projektu sú Tatra banka s piatimi študentami, Prvá stavebná sporiteľňa s tromi, v Slovenskej sporiteľni budú pracovať dvaja a vo firme QBSW rovnako dvaja študenti. Odhadovaný počet ukrajinských študentov, ktorí by mali na Slovensko prísť v nasledujúcom akademickom roku 2020/2021, je 20 až 45.

 

 

Filozofia projektu je jednoduchá: ITAS vďaka intenzívnym kontaktom na Ukrajine, spolupráci

so slovenským zastupiteľstvom v Kyjeve a založeniu Slovensko-ukrajinského centra nadväzuje spoluprácu s tamojšími univerzitami a motivuje talentovaných študentov k štúdiu na Slovensku.

Ak študent úspešne prejde vstupným pohovorom a testom IT zručností, prichádza na Slovensko do firmy, ktorá mu poskytne finančné zázemie a 15-mesačnú prax. Zároveň nastupuje do druhého ročníka magisterského štúdia, počas ktorého mu škola zabezpečí vzdelanie v oblasti manažmentu, naučí ho po slovensky a umožní mu absolvovať doplnkové kurzy a certifikáty z programovania.

„ „

V zháňaní zahraničných talentov pre nedostatkové IT a technické pozície sme museli začať suplovať štát, keďže žiadne podobné aktivity sme doteraz nezaznamenali. Aj preto ma teší, že do projektu sa teraz aktívne zapája rezort zahraničných vecí.

Uviedol prvý viceprezident ITAS Mário Lelovský. „V tomto akademickom roku tu máme dvanásť ukrajinských študentov, ktorí po absolvovaní prvého ročníka spoločného študijného programu na Ukrajine nastupujú na záverečný ročník na našu fakultu, pričom v budúcnosti očakávame príchod minimálne ďalších 20 študentov. Spolupracujeme napríklad s univerzitou v Charkove, ktorú navštevujú aj študenti z Donecka a Luhanska – regiónov dodnes sužovaných vojenským konfliktom,“ dodal.

Podľa neho je dôležité, že sa do projektu aktívne zapojili nielen IT firmy, ale aj banky. „Je to pre nás signál, že moderným spoločnostiam záleží na význame podpory zahraničných talentov a diverzifikácie pracovného kolektívu,“ konštatoval prvý viceprezident ITAS.

Kvestor a predseda správnej rady VŠEMvs Ľuboš Cibák charakterizuje prvé roky spolupráce na projekte. „Ponúkli sme naše partnerstvá s vybranými ukrajinskými univerzitami, založené väčšinou na dlhoročnej akademickej a aj vedecko-výskumnej spolupráci. IT fakulty a katedry týchto univerzít patria k najlepším na Ukrajine. V priebehu necelého roka sme s partnerskou univerzitou v Charkove spoločne pripravili a registrovali prvý pilotný spoločný študijný program, prví absolventi ukončili štúdium na našej vysokej škole v lete 2019. Neskôr sa podarilo rozšíriť partnerstvá na ďalších 6 univerzít, ako aj vypracovanie ďalších 6 spoločných študijných programov. V súčasnosti študuje v druhom roku štúdia 12 študentov zo 4 univerzít (Charkov, Kyjev, Černovci, Užhorod). Pre aktuálny akademický rok sa o programy zaujíma okolo 40 študentov a veríme, že väčšina z nich bude onedlho predstavovať už tretiu generáciu absolventov týchto programov.“

Ľ. Cibák verí, že počet ukrajinských študentov na spoločných programoch sa v krátkom období podarí ešte významne navýšiť. „Cieľový potenciál našich partnerských univerzít odhadujeme niekde na úrovni 100 študentov ročne, ktorý by sme v spolupráci s ITAS radi dosiahli v priebehu 1 až 2 rokov. Dosiahnutie takéhoto cieľa si však vyžaduje nielen veľkú investíciu do nadviazania akademických partnerstiev a vypracovaní a registrácie spoločných študijných programov, ale aj intenzívnu komunikáciu s partnerskými univerzitami, študentami či záujemcami o štúdium. Opakované osobné návštevy na Ukrajine a prezentácie počas roka sú nevyhnutnosťou, bez osobného kontaktu so študentami partnerských univerzít je takmer nemožné ich pre projekt získať,“ uzatvára Ľ. Cibák.

Do projektu sa zapája aj Európska migračná agentúra, jej riaditeľ Marián Vlasatý hovorí o rozšírení modelu spolupráce ukrajinských a slovenských vysokých škôl a súkromného sektora aj na verejné vysoké školy. „Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach a Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline aktuálne oslovujú partnerské fakulty na Ukrajine, ktoré v priebehu novembra 2019 navštívia a odštartujú vzájomnú spoluprácu. Tri nové študijné programy zamerané na informačné technológie a softvérové inžinierstvo by mali byť pre študentov dostupné od akademického roka 2020/2021,“ dodal M. Vlasatý.

Podľa neho je mobilita zahraničných študentov jedným z kľúčových nástrojov na získavanie talentov, ktorý môže pomôcť v boji s nedostatkom vysokokvalifikovaných pracovníkov.

„ „

Prostredníctvom neskoršieho návratu kvalifikovaných odborníkov s medzinárodnými skúsenosťami, či rozvoja vzájomnej obchodnej spolupráce študentská mobilita zároveň prispieva k rozvoju vysielajúcej krajiny. V tejto súvislosti preto oceňujeme podporu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré projekt spolufinancuje v rámci Oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid.

Uzatvára M. Vlasatý. Ako člen Digitálnej koalície sa do projektu zapája aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) „Na základe pozitívnych výsledkov pilotného projektu spoločných študijných programov medzi ukrajinskými vysokými školami a VŠEMvs sa Sekcia medzinárodných organizácií, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci nášho ministerstva rozhodla podporiť projekt rozšírenia tejto spolupráce aj na slovenské verejné vysoké školy so zameraním na informatiku. Veríme, že prepojením slovenských a ukrajinských informatických fakúlt budú vznikať efektívne partnerstvá k prospechu oboch krajín,“ uviedla generálna riaditeľka Sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci MZVaEZ SR Karla Wursterová.

 

Článok publikovaný: skolske.sk